Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

karezza nedir?

karezza : n. Coitus reservatus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphorate : v. biochem. Kafurlaştırmak.


biotin : n. biochem. Biyotin, B grubu vitaminlerinden olup hayat için lüzumludur (C10H16O3N2S).


cyllosis : n. Ayakta herhangi bir şekil bozukluğu, özellikle yumru ayak.


erythrocytorrhexis : n. Eritrositlerin parçalanması, eritrositlerin küçük parçacıklara ayrılarak dağılması.


ethmoidal : a. 1. Ethmoid kemikle ilgili; 2. Ethmoid sinüslerle ilgili.


genetopathy : n. Üreme fonksiyonlarını bozan herhangi bir hastalık.


hermaphroditism : n. Kişide her iki cinse ait cinsiyet bezleri (testis ve over)'nin beraber bulunuşu hali.


hectometer : n. yüz metre, 109.36 yarda, hektometre.


hemodialysis : n. Bir dializ işlemi aracılığıyla, kandaki ıtrah maddelerinin alınması ve yerine, eksik olan gerekli maddelerin verilmes,i hemodiyaliz.


intraspinal : a. Omurilikiçi.


larvated : a. Bililen belirtileri vermeyen, larve.


lavage : n. 1. Şırınga v.s. ile temizleme, lavaj; 2. Mideyi yıkama.


lymphangiogram : n. Kontrast bir madde zerkedildikten sonra lenf sisteminin radyolojik olarak incelenmesi.


mask : n. 1. Maske; 2. Alçı veya balmumundan yapılmış yüz kalıbı.


myodiastasis : n. Kas liflerinin ayrılması, miyodiastaz.


myolemma : n. Çizgili kas liflerini saran bağ dokusundan oluşmuş ince zar.


neuro-induction : n. Zihni telkin.


oesophagus : n. See: Esophagus.


onych- : pref. Tırnak veya tırnaklar anlamına önek.


per vias naturales : a. Tabii yollardan, tabi yollar aracılığıyla.