Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

karezza nedir?

karezza : n. Coitus reservatus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacogenesis : n. Anormal gelişme, kusurlu gelişim.


co-ordination : n. uyum içinde cerayan eden hareket.


ecouteurism : n. Şehevi söz ve hikayelerin kişide cinsel uyarıya sebep olması, bu çeşit söz ve hikayelerden insel zevk alma.


erythrocytopenia : n. Alyuvar sayısında azalma görülmesi.


phycocyanogen : n. Mavi veya yeşil deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi.


teratophobia : n. Marazi ucube doğurma korkusu, teratofobi


habitual : a. İtiyadi, alışkanlığa bağlı, habitüel.


haris operation : n. Transvezikal suprapubik tipte yapılan bir çeşit prostatektomi.


ileocolic : a. İleum ve kalın barsağa ait, ilyokolik.


intubator : n. Larenks'ten endotrakeal tübün geçirilişinde kullanılan araç.


ipsation : n. Kendi vücudunda erotik bölgeleri uyararak cinsel tatmine erişme, kendi kendine cinsel doyum.


mazoplasia : n. See: Mastopalsia.


myopathic : a. Miyopatiye ait.


odontoparallaxis : n. Diş intizamsızlığı.


omagra : n. Omuz romatizması.


parathyroidectomy : n. Paratiroidin ameliyatla çıkarılması.


parvicellular : a. Hücreciklerden oluşmuş.


paraformaldehyde : n. Bir çeşit formaldehid.


perforating : a. Delici, perforans.


pharamceutist : n. 1.Eczacılık sanatı, ilaçların hazırlanışı, dozaj şekilleri v.s. hususları konu alan bilim dalı; 2. Tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar,tıbbi ilaçlar.