Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

kapselcoccus nedir?

kapselcoccus : n. Piyosalpenkste bulunan bir mikrop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bond : i. Kimyasal bağ, zincir, komşu iki atom arasında onların birbirinden ayrılmasını önleyen çekici kuvvet.


carpectomy : a. El bileğini oluşturan kemiklerden biri veya birkaçının ameliyatla çıkarılması.


glycophilia : n. Vücudun hiperglisemi'ye eğilim göstermesi hali.


inelasitc : a. Elastikiyetsiz, esnek olmayan.


isocytosis : n. Kandaki alyuvarların eşit büyüklükte oluşu.


isomorphism : n. Aynı şekilde olma, şekil benzerliği (eşitliği), izomorfizm.


mesorrhaphy : n. Mezenter dikişi, mezonun dikilmesi.


monad : a.&n. 1. Tek hücreli (protozoid); 2. Basil cevher, zerre, atom, monat.


mucocutaneous : a. Mukoza ve deriye ait.


multiform : a. Çok şekilli, muhtelf şekilde.


notal : a. See: Dorsal.


optics : n. Görme ve ışıkbilimi, optik.


phacoerysis : n. Kataraktta merceğin emme suretiyle çıkarılması.


phacometer : n. Lensin refraksiyon gücünü ölçen alet, fakometre.


pneumatodyspnea : n. Anfizemden ileri gelen nefes darlığı.


presbyopia : n. Lensin esnekliğinin yaşla azalması sonucu yakından iyi görememe, presbiyopi, ihtiyarlıkta görme bozukluğu.


pseudosmallpox : n. Çiçek hastalığına benzer deri döküntüleri gösteren, hafif ateşin eşlik ettiği virütik hastalık, variola minor, alastrim.


psychobiology : n. Zihinsel ve ruhsal faaliyetlerin biyolojisini, ruh ve beden arasındaki karşılıklı ilişkileri konu alan bilim dalı, biyopsikoloji, psikobiyoloji.


recestotome : n. Rezeksiyon için kullanılan agyıt.


scintillation : n. Radyoaktif maddelerden yüklü parçacıkların yayılması.