Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

kapselcoccus nedir?

kapselcoccus : n. Piyosalpenkste bulunan bir mikrop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoplegia : n. Göz kapağı felci.


choroidocyclitis : n. Choroid'in ve corpus ciliare'nin iltihabı.


cnemial : a. Alt bacakla ilgili.


cryesthesia : n. Soğuka karşı aşırı duyarlık hali.


exocranial : a. Kafadışı yüzüne ait.


ferrule : n. Bir dişi desteklemek için tatbik edilen madeni çember.


genesis : n. Meydanag elme, doğam, üreme, jenez.


gluside : n. See: Saccharin.


hybridity : n. Melezlik.


intrapalcental : a. Plasenta içinde.


invertase : n. biochem. Bira mayasında ve bazı hayvanların barsaklarında bulunan bir ferment, kamış şekerini invert şekere (dekstroz ve levüloz) karışımına çeviren bir enzim.


irrigation : n. Yıkama, özel olarak barsak veya vaginanın yıkanması, irigasyon.


kakidrosis : n. Kötü kokan ter çıkarma, pis kokulu ter ifrazı.


mood : n. 1. Haletiruhiye, ruh haleti, hal; 2. Huy, mizaç, meşrep; 3. (pl.) Hiddet, terslik, huysuzluk.


pectoral : a. 1. Göğse ait; 2. Göğse veya akciğer hastalıklarına ait, göğüs hastalıklarına müessir, pectoralis.


pederasty : n. Oğlancılık, kulamparalık, cinsi zevkini oğlanla tatmin etme, pederasti.


perilabyrinth : n. Kulak labirenti çevresindeki doku.


presbycusis : n. Yaşlılığa bağlı olarak işitme gücünün azalması.


salicylamide : n. Etkisi salisilatlara benzeyen orta şeddette bir analjezik madde.


stereochemistry : n. biochem. Bir molekül atomlarının boşlukta duruş şekillerini inceleyen kimya dalı.