Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

kapselcoccus nedir?

kapselcoccus : n. Piyosalpenkste bulunan bir mikrop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotripsis : n. Yaşlılığa bağlı olarak derinin yıpranması, deri aşınması.


blennuria : İdrarda mukus bulunuşu, idrarla mukus çıkışı.


clarification : n. 1. Bulanık sıvıyı, pisliğini alarak berrak hale getirme, arıtma, tasfiye etme; 2. Aydınlatma, açıklığa kavuşturma, açıklama.


endometrial : a. Endometr (uterus mukozası)'e ait.


foramen : n. (pl. foramina). Delik: Bri boşluğu başka bir boşluğa birleştiren delik veya bir kanalın ağzı.


humeral : a. Kol kemiğine ait, humeralis


jugum : n. (pl. juga). Kabartı.


karyomitotic : a. Mitoza ait.


keratodermia : n. Derinin kornea tabakasının hipertrofisi, keratodermi.


mammillitis : n. See: Thelitis.


molluscum : n. Yumuşak deri tümörü, moluskom.


myoglobulinemia : n. Kanda miyoglobulin bulunuşu.


parageusia : n. Tad alam duyusunda anormallik.


pentazocine : n. Şiddetli ağrıların giderilmesinde kullanılan bir ilaç.


perifolliculitis : n. Saç (kıl) folikülleri çevresinin iltihabı, perifolikülit.


peritoneocentesis : n.Periton boşluğunun cerrahi delinmesi ve drenajı.


phantom : n. 1. Organ modelleri, kadın pelvisi modeli ve özellikle doğum ameliyelerini öğrencilere öğretmek için kullanılır, fantom; 2. İnsan bedeni veya bedenin bir kısmının şekli.


phosphorated : a. Fosforlu, fosfor ile terkip edilmiş.


sanitization : n. 1. Sağlığa yararlı hale getirme, herhangi bir şeyi sağlığa zarar vermeyecek duruma getirme, sıhhi hale koyma; 2. Herhangi bir şeyin sıhhi hale gelebilme yeteneği veya niteliği.


santonism : n. Aşırı santonin alımına bağlı zehirlenme, santonin zehirlenmesi.