Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

kaposi's varicelliform eruption nedir?

kaposi's varicelliform eruption : n.Ekzemalı çocuklarda meydana gelir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

egersis : n. Son derece uyanık olma hali, tetiklik, atiklik.


esterolytic : a. 1. Esteroliz'le ilgili; 2. Esteroliz'e sebep olan.


galeropia : n. Cisimlerin aşırı parlak görülmesi hali.


globe : n. Küre, yuvar, globus.


glycolipid : n. Karbonhidrat ve yağ asitlerinden oluşan bileşik.


hemetophagia : n. 1.Eritrositlerin fagositler tarafından imhası; 2. Kan içme, tedavi amacıyla kan içilmesi; 3. Kanda yaşama, kanla beslenme (Kan emici sineklerde görüldüğü gibi).


hemometer : n. See: Hemoglobinometer.


hexoestrol : n. Stilboestrole benzer özellikleri olan ve aynı amaçla kullanılan sentetik bir madde.


inomyositis : n. See: Fibromyitis.


intermuscular : a. Kaslararası.


megalourethra : n. Uretra'nın doğuştan aşırı geniş oluşu.


metrocystosis : n. Rahimde kist oluşumu, metrosistoz.


onychopathic : a. Onikopatiye ait veya sebebiyet veren.


palingenesis : n. 1. Yeniden doğma; 2. Üremede özelliklerin değişmeden aynen ve yeniden meydana gelmesi, palinjenez.


panidrosis : n. See: Panhidrosis.


peduncular : a. Sap (pedünkül) ile ilgili.


pimeloma : n. Yağ dokusundan gelişen iyi huylu tümör, pimelom.


residual : n. Kalan, artan.


restibrachium : n. Beyin alt sapı.


salicylazosulphapyridine : n. Alındıktan sora, bağ dokusunda geniş şekilde yayıldığı söylenen bir sulfonamid.