Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

kaposi's varicelliform eruption nedir?

kaposi's varicelliform eruption : n.Ekzemalı çocuklarda meydana gelir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacodylate : n. biochem. Kakodil asidin tuzu.


cord : n. Kiriş, veter, tel, ip, kordon, chorda, tendo.


craniotomy : n. 1. Doğum esnasında rahimde ölen çocuğu çıkarmak için onun başına yapılan ameliyat; 2. Kafatası teşrihi, kranyotomi.


ecochleation : n. Koklea (eochlea)'nın ameliyatla çıkarılması.


eustachian : n. XVI. yüzyılın eustachius isminde İtalyan kulak doktoru nazariyesi mensubu.


fortuitous : a. Tesadüfi.


heterotaxia : n. Organların anormal durumda oluşu, heterotaksi.


hydrochloceystis : n. Safra kesesinin sulu bir sıvı ile şişmesi.


intermission : n. Hastalık ateşinin muvakkat olarak düşmesi.


marriageableness : n. Cinsel gelişimini tamamlayıp evlenecek yaşa erişmiş olma, evlilik çağında bulunma, yetişkinlik.


melanophore : n. Melaninli pigment hücresi, melanofor.


misogamist : n. Evlenmeden nefret eden kimse, mizogram.


mortification : n. Kangren, mortifikasyon, nekroz.


ophthalmoparalysis : n. Göz kaslarının felci, oftalmoparalizi.


ovoflavin : n. Yumurtalardan elde edilen, riboflavin.


pathocrinia : n. İç salgı bezi veya bezlerine ait herhangi bir bozukluk.


pathologist : n. Patolog.


pyopneumoperitonitis : n. Periton boşluğnuda cerahat ve gaz toplanmasının eşlik ettiği peritonit.


shallow : a. Derin olmayan, sığ (Çukurluk vs. hakkında)


syntaxis : n. 1. Söz dizimi, kelimelerin cümle içindeki yeri ve sırası, sentaks; 2. İki kemiğin eklem oluşturması, eklemleşme.