Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

kaposi's varicelliform eruption nedir?

kaposi's varicelliform eruption : n.Ekzemalı çocuklarda meydana gelir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervicitis : n. Cervix uteri iltihabı.


cheilotomy : n. Dudağın bir kısmını veya tümünü kesip çıkarma.


erythropia : n. kırmızı görme, tüm cisimlerin kırmızıya çalar renkte görülmesiyle belirgin görme bozuklğu.


expectation : n. Bekleme, ümit.


facioplegia : n. Yüz felci, fasyopleji.


farad : n. Elektriksel kapasite birimi, farad.


healer : n. 1. Doktor, hekim; 2. Şifa veren.


heart : n. Kalb, cor. cordis.


hypersphyxia : n. Dolaşımın süratli olması.


impairment : n. Bozulma, noksan, bozukluk.


nephrotomy : n. taş çıkarmak için böbrek ameliyatı, nefrotomi.


odontatrophia : n. Diş atrofisi veya dişlerin kusurlu gelişimi, odontatrofi.


organogenic : a. Organdan kaynaklanan.


pectoriloquy : n. Ağızdan çıkan sözlerin göğüs duvarı tarafından nakledilmesiyle bunların oskültasyon ile duyulması, pektoriloki (göğüs hırıltısı).


paralyse : v. 1.Felce uğratmak, felç meydana getirmek; 2. Tesirsiz hale getirmek, etkisiz bırakmak.


percipient : a. n. 1. İdrake ait, anlayışlı, idraki keskin; 2. Anlayışlı (İdraki kuvvetli) kimse.


photodynamics : n. Işığın bitkiler üzerindeki harekete sevkedici etkisini ve bu etki nedeniyle oluşan hareketelri konu alan bilim adlı, fotodinamik.


posteroanterior : n. Arka-ön istikamette, arkadan öne uzanan.


quadriparity : n. Dört çocuklu olma, dört defa doğum yapmış olma.


recover : v. 1. İyileştirmek (hastayı), şifa vermek; 2.İyileşmek, kendine gelmek.