Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

kaomycin nedir?

kaomycin : n. Neomisin ve kaolin'den ibaret bir preparat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

certified : Vesayet altında olan, vasi kontrolu altında hareket edebilen kimse.


cholndral : a. Kıkırdağa ait, chondralis


dyspituitarism : n. Hipofiz'in düzensiz çalışması, hipofiz bezindeki işlev bozukluğuna bağlı olarak gelişen durum.


ependymoblastoma : n. Ependimoblast'lardan gelişen, ependimom'a benzer bir tümör.


gonecysititis : n. Seminal vezikül iltihabı, gonesistit.


physiotherapeutic : a. Fizik tedavi ile ilgili, fizik tedaviye ait.


subocular : a. Kısmen göze ait.


histogneesis : a. Vücut dokularının oluşması.


hyperchromatic : a. 1. Pigment fazlalığı gösteren, koyu renkli; 2. Boya alma yeteneği fazla, koyu boyanan; 3. Aşırı kromatin ihtiva eden.


hyperpotasemia : n. Kan potasyum seviyesinin yükselmesi


insemination : n. 1. Tohumlama, tohum ekme; 2. Dölleme, gebe etme, ilkah.


iridokeratitis : n. İris ve korneanın iltihabı, iridokeratit.


multicuspidate : a. Çok zirveli.


myeloblast : n. Miyelosit öncüsü hücre, genç miyelosit, miyeloblast.


obeliac : a. Obelyona ait.


oestriol : n. Hamile kadınların idrarında bulunan ve oestrogenlere ati olan bir metabolit.


onychopathic : a. Onikopatiye ait veya sebebiyet veren.


plethysmography : n. Pletizmograf vasıtasiyle bir vücut kısmının hacmini ölçme (bilgisi).


ricinism : n. Hint yağı ile zehirlenme.


ricketsiosis : n. Rickettsia cinsi mikro-organizmaların sebep olduğu enfeksiyon, riketsia enfeksiyonu.