Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

kaolinosis nedir?

kaolinosis : n. Solunumla devamlı olarak alınan kaolin tozlarının akciğerlerde toplanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buphthalmos : n. Bebeklik çağlarında, göz içi sıvısının artışına bağlı göz küresinin anormal şekilde büymesi ile belirgin durum.


choledochal : a. Ana safra kanalı (ductus choledochus) ile ilgili.


cholepoiesis : n. Karaciğerde safra oluşması.


dipterous : a. 1. İki kanatlı; 2. Diptera takımına ait emici böceklerle ilgili.


electrocision : n. Organların elektrik akımı ile çıkarılması elektrikle yapılan ameliyat.


enzymatic : a. 1. Enzim'le ilgili; 2. Enzim'e bağlı, enzim'in sebep olduğu.


evacuator : n. Tahliye sağlayan aygıt.


genitalia : n. pl. Üreme organları.


hedenophobia : n. Zevk ve eğlenceye karşı ürküntü duyma, neşelenmekten korkma.


homothermic : a. See. Homothermal.


hydrostatic : a. & n. biohem. 1. sükünette bulunan sıvılların basınç ve muvazenesine ait, hidrostatik; 2. pl. makina ilminin sıvılar denkleminden ve sıvıların kaplar üzerine basıncından bahseden bilim dalı.


kyliosis : n. See: Cyllosis.


leucopathy : n. Renkizlik, albinoz.


litharge : n. biochem. Kurşun oksidi, mürdesenk.


mineral : a.Än. 1. Madeni, mineral; 2. Madenli; 3. Maden, mineral; 4. Maden filizi; 5. Madeni cisimler.


onychophosis : n. Ayak parmağı tırnak yataklarının boynuzlaşması.


panhidrosis : n. Vücudun bütün yüzeyinin terlemesi, panhidroz.


percutaneous : a. Perkütan: 1. Deri içine yapılan; 2. deri içi yolu ile.


pharyngology : n. Yutakbilim, farengoloji.


pneumomyelography : n. Hava veya gaz zerkedildikten sonra omurilik kanalının radyografisi.