Bugün : 24 Mart 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

kaolinosis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

kaolinosis : n. Solunumla devamlı olarak alınan kaolin tozlarının akciğerlerde toplanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

byssinosis : n. Fabrikalarda pamuk tozunu teneffüs eden işçilerin akciğerlerine arız olan hastalık.


carbonization : n. biochem. Kömürleş(tir)me.


cartilaginiform : a. Kıkırdağa benzeyen, kıkırdak gibi, kıkırdağımsı.


chyliferous : a. 1. Kiluslu; 2. Kilus taşıyan, kilifer, chylifer.


craniomalacia : n. Kafatası kemiklerinin anormal yumuşaklığı.


dentinal : a. Dentine ait, dentinden oluşan.


dimness : n. Bulanıklık, donukluk.


ectosphenoid : n. Üçüncü kama biçim kemiği.


eczema : n. Ekzema, deride kaşıntı şişme, kızarma, vezikül oluşu gibi belirtilerle görülen akut ve kronik hastalık (ya şveya kuru olabilir).


epiphysiolysis : n. Epifizin kemik diyafizinden ayrılması. epifizyoliz.


fasciculus : n (pl. fasciculi). Demet, fasikül.


flocculus : n. Beyinciğin ön yüzünde yumak biçimindeki lopçuk, flokulus.


fructose : n. biochem. Bütün tatlı meyvalarda e baldabulunan bir hidrokarbon (C6H12O6).


glycerophosphate : n. biochem. Fosforik asit tuzu.


heptose : n. biochem. Molekülünde 7 karbon atom ihtiva eden bir şeker maddesi.


hermaphroditic(al) : a. 1. Hem erkek hem dişiliğe ait; 2. Hem erkek hem dişi olan, hünsa.


ileum : n. ince barsağın son bölümü, ileum


iridocele : n. Korneadaki bir yaradan irisin dışarıya doğru taşması.


malleation : n. El kaslarında seğirme ve spastik kasılmalarla belrigin durum.


mamelonated : a. Meme başı şeklinde çıkıntı veya kabartılar gösteren.