Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

kaolin nedir?

kaolin : n.biochem. Kil, alüminyum silikat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cap : n. Herhangi bir kısım üzerinde kapak veya örtü görevi gören oluşum, başlık.


cephalotractor : n. Doğumu kolaylaştırmak amacıyla fetüs başına uygulanarak onu çekip çıkarmağa yarayan alet, doğum forsepsi.


dogmatist : n. 1. Araştırmadan ziyade itiraz edilmeksizin kabul edilen katı prensiplere dayalı eski tıp öğretilerinden biri (Hipokrat'tan sonra kurulan tıp ekollerinden biridir).


embole : n. See: Emboly.


extranuclear : Nüvedışı, çekirdeğin dışında bulunan, ekstanüklear


excessive : a. Fazla aşırı.


forme : n. Şekil, biçim.


subencephalon : n. Varol köprüsü, soğanilik, bacaklar ve corpora quadrigemina


heterometaplasia : n. Geliştiği kısmın normal yapısından farklı doku oluşması hali.


hypogastrium : n. Karnın alt nahiyesi, alt karın, hipgoastr(iyum).


ictus : n. 1. darbe; 2. Beyin kanaması, inme; 3. Nöbet, kriz (patolojik bir olayın ani olarak meydana gelmesi), iktus.


localization : n. Hastalıkların vücudun bir bölümünde yerleşmesi, mevzileşme, lokalizasyon.


malacotic : a. Yumuşak.


micromillimeter : n. 1. See: Micron; 2. Bir milimetrenin milyonda biri (µmm).


necrosin : a. biochem. İltihabı sıvılarda meydana gelen bir madde.


orb : n. 1. Küre; 2. Gözküresi; 3. Orbis.


phote : n. Aydınlanma birimi, santimetre kareye 1 lumen ışık düşmesi.


pyel(o) : pref. Böbrek pelvisi


rumen : n. (pl. rumina). Geviş getiren hayvanların birinci mide bölümü.


searcher : n. Taş aramak maksadiyle mesaneyi muayeneye yarayan alet.