Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

kaolin nedir?

kaolin : n.biochem. Kil, alüminyum silikat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caseinogen : n. biochem. Kazeinin ön maddesi, kazeinojen.


cephalopathy : n. Baş vya beyini ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik lezyon.


circumoral : a. Ağzı çevreleyen, ağız çevresinden olan.


derm(a) : n. See: Cutis or Corium.


diaphysitis : n. Diyafiz iltihabı.


dysmetropsia : n. Cisimleri, hacim ve biçim bakımından olduğundan değişik algılamakla belirgin görme bozukluğu.


elimination : n. İhraç, çıkarma (organ).


eminence : n. Çıkıntı, tümsek, eminentia: Büyük toparlak çıkıntı.


etherism : n. 1. Eter'in meydana getirdiği anestezi hali; 2. See: etheromaina.


glycyrrhiza : n. Öksürük ilaçlarında ve tat verici olarak da başka ilaçların yapımında kullanılan bir kök, meyan kökü.


hematinic : a. 1. Kandaki hemoglobinin çoğalması; 2. Kana ait, hematik.


hematocyst : n. Mesanede kan toplanması.


intermittent : a. Gayrimuntazam, fasılalı, intizamsız, entermitan.


laryngology : n. Boğaz hastalıkları şubesi, larengoloji, larenks bilgisi, gırtlakbilim.


listeria : n. Gram-pozitif hareketli bir bakteri cinsi.


lymphocytosis : n. Kanda lenfositlerin çoğalması, lenfositoz.


oxylalia : n. Konuşma çabukluğu, çabuk konuşma.


peristaphylitis : n.Küçk dil (uvula)'i saran bağ dokusunun iltihabı.


photechy : n. Işına maruz kalan bir cismin radyoaktif hale gelmesi.


pnina : n. Kulak sayvanı, kulak kepçesi.