Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

kaolin nedir?

kaolin : n.biochem. Kil, alüminyum silikat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buthalitone : n. Etki süresi çok kısa olan intravenöz bir barbitürat.


central : a. Merkezi, merkezde bulunan, santral, centralis.


cheilopompholyx : n. El derilerinde ve özellikle parmaklarda meydana gelen simetrik erupsiyonlar.


cryptophthalmus : n. Üst ve alt göz kapaklarının doğuştan birbirine yapışık oluşu.


cystitomy : n. 1. Göz merceği kapsülüne kesit yapma; 2. mesane ve safra kesesine kesit yaparak açma.


cytomegaloviruria : n. İdrar'da cytomegalovirus'ların bulunuşu.


delusion : n. Bir çeşit delilik, yanılsama, delüzyon.


encephalasthenia : n. Beynin kuvvetsizliği.


footdrop : n. Bacağın ön kaslarının felcinden dolayı ayağın düşmesi.


hematoscopy : n. 1. Hematoskop aracılığıyla kanda eritrosit sayısının tesbiti; 2. Kanda hemoglobin yüzdesinin tayin edilmesi.


hyperemia : n. Kan hücumu, hiperemi.


incoordinate : a. 1. Vücut hareketlerinde ahenksizlik gösterern, birbiriyle ilişkisiz kas hareketleri gösteren; 2. Hareketlerini, diğerlerinin hareketlerine uyduramayan, uyumsuz.


inordinate : a. 1. Düzensiz, bozuk; 2. Aşırı, çok fazla.


iodoformism : n. İyodoform zehirlenmesi.


longus : a. Uzun


menarche : n. Adet (aybaşı kanı) başlangıcı.


microgenitalism : n. Dış üretim organlarının küçüklüğü.


oophororrhaphy : n. Yumurtalığın pelvis duvarına dikilmesi.


overtoe : n. Başparmağın diğerlerinin üzerinde olduğu hallux varus şekli.


oxylalia : n. Konuşma çabukluğu, çabuk konuşma.