Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

kanamycin nedir?

kanamycin : n. Neomisine benzeyen bir antibiotik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystopyelitis : n. mesane ve böbrek pelvisinin birarada iltihabı.


fibrogen : See: Fibrinogen.


flagellum : n. (pl. flagella). Kamçı.


gastropyloric : a. Mide ve pilora ait.


geopathology : n. Hastalıkların değişik bölge ve çevresel şartlara göre gösterdiği özellileri konu alan bilim dalı.


heaptorenal : a. Karaciğer ve böbreklere ait.


gut : n. Barsak.


impetigo : n. Derinin koküslerle olan bir çeşit iltihabı.


iridoplegia : n. Gözün iris tabakasının felci, iridopleji.


ischiofemoral : a. İskiyum ve femura ait.


isodynamic : a. Aynı miktarda enerjiye sahip, vücutta yandığı zaman eşit miktarda enerji veren (gıda maddesi hakkınad).


kapselcoccus : n. Piyosalpenkste bulunan bir mikrop.


leptazol : n. Barbitürat zehirlenmelerinde kullanılan güçlü bir merkez sinir sistemi uyarıcısı.


leukoencephalopathy : n. Beyin beyaz cevherini tutan herhangi bir hastalık.


leukomatosis : n. Çok sayıda beyaz lekeler oluşması (Kornea veya uterus serviksinde olduğu gibi).


nephrectomy : n. Böbreğin ameliyatla çıkarılması, nefrektomi.


porongraphy : n. Cinsel arzuyu kamçılayıcı müstehçen yazı, resim, fotoğraf, film v.s., pornografi.


proteinic : a. Proteine ait.


psyche : n. Akıl


pyoureter : n. Üreterde cerahat toplanması.