Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

kanamycin nedir?

kanamycin : n. Neomisine benzeyen bir antibiotik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacodontia : n. Dişlerin kusurlu ve biçimsiz oluşu.


circumference : n. Çevre, muhit, circumferentia.


cyclobarbitone : n. Uykuya zor dalan kimselerce kullanılan kısa etkili bir barbitürat.


diathetic : a. 1. Diyatez'le ilgili; 2. Diyatez gösteren.


diffusate, : n. See: Dialysate.


ectocornea : n. korneanın dış tabakası.


emanation : n. biochem. Emanasyon: Bir cisimden intişar eden koku veya buhar veya ışın, radiumun parçalanmasından meydana gelen radyoaktif soy gaz.


filipuncture : n. İçinde bulunan kanın pıhtılaşmasını sağlamak amacıyla bir aneurisma'nın içine iplik inceliğinde bir tel sokulması.


fluorohydrocortisone : n. Sodyum retansiyonuna sebep olma yönünden, kortizona oranla 125 defa daha güçlü olan, bu nedenle de Addison hastalığında kullanılan bir madde.


uterorectal : a. Uterus ve rektuma ait olan, her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


haunch : n. Kalça


hysterosalpingostomy : n. Salpenks ile uterus arasında anastomoz yapılması, histerosalpingostomi.


incorporation : n. Bir maddenin diğer bir madde ile tam olarak karışması, bünyesine girme.


masto-occipital : a. Mastoid çıkıntı ile artkafa kemiğine ait.


menostasis : n. See: Menoschesis.


mental : a. Mentalis: 1. Zihni, akli mantal, bilince ait; 2. Çeneucuna ait.


neurotonia : n. Vejetatif sinir sitemi tonusunun muvazenesinin bozukluğu, nevrotoni.


phlebotomus : n. Diptera takımına mensup, tatarcıkları içine alan sinek cinsi (Bu cins sinekler kan emici nitelikte olup özellikle tatarcık humması, leishmaniasis ve kala-azar etkenlerini hayvanlardan insana taşırlar).


photopathy : n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu herhangi bir hastalık veya rahatsızlık.


plastocytosis : n. Kanda trombosit sayısının artışı.