Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

kanamycin nedir?

kanamycin : n. Neomisine benzeyen bir antibiotik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipara : n. İki doğum yapmış kadın.


cholaligenic : a. Kolesterol'den kolik asit oluşturan.


choriomeningitis : n. Beyni zarları ve choroid plexus'un lökosit enfiltrasyonu ile belirgin iltihabı.


chromhidrosis : n. Renkli ter salgılanması (Kırmızıya çalar veya siyahımsı ter çıkışı gibi).


craniometer : n. Kafataslarını ölçme aleti, kranyometre.


demorphinization : n. Morfin alışkanlığı morfin miktarının derece derece azaltılarakkesilmesi.


detrition : n. Sürtünme veya benzeri sebeplerle bir organ veya oluşum yüzeyinin yenmesi, yenme, aşınma.


erotism : n. insel arzuların diğer herhangi bir organik veya ruhi faaliyetle birleşerek meydana getirdiği ruhi durum.


excretion : n. Dışartı, çıkartım, ifrazat, excretis.


globulism : n. kanda eritrosit sayısının aşırı artımı ile belirgin durum.


uvulotomy : n. Küçük dil ameliyatı.


hebetude : n. 1. Zihin körlüğü; 2. Sıkıntı.


heterologous : a. Başka başka kaynkalara ait olan, kaynakları değişik olan.


hypoblast : n. Embriyonun en iç zarı, endoderm.


metacarpal : a. Metakarpa ait, metacarpalis.


mucilage : n. 1. Zamk; 2. Bitkilerden sızan yapışkan sıvı.


olfactophobia : n. Kokulardan nefret etme, güzel kokuları sevmeme hastalığı, olfaktofobi.


ophidic : a. Yılanlara ait veya yılanlardan ileri elen.


ophthalmometry : n. Gözün kırılma derecesinin tesbiti, oftalmometri.


overlapping : n. 1. Bir şeyin kenarının diğer bir şeyin kenarı üzerine gelmesi veya getirilmesi; 2. Bir doku tabakasının, üzerindeki veya altındaki diğer bir doku tabakasına dikilmesi.