Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

kalopsia nedir?

kalopsia : n. Maddelerin oldukalrından daha güzel göründükleri durum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecycstoenterostomy : n. Safra kesesi ile ince barsak arasında gerçekleştirilen anastomoz.


craniopharyngioma : n. Embriyoner artıklardan gelişen bir beyin tümörü (kraniofaringeal kanal atıklarından kaynaklanır ve genellikle cella turcica üzerinde gelişir).


enterocolostomy : n. İncebarsak ile kolon arasında ameliyatla ağız ağıza dikerek geçit oluşturma.


epigast7ralgia : n. Epigasr ağrısı, epigastralji.


subjugal : a. Elmacık kemiği altında bulunan.


haptophil : n. Antikor'daki antijenle birleşen atom grubu.


hypermetaplasia : n. Aşırı metaplazi.


hyperosmolarity : n. Bir diğerine oranla daha fazla osmotik basınca sahip olan sıvının, bu özelliğine verilen ad.


hypersthenuria : n. Yüksek yoğunlukta idrar çıkışı, vücudu su girişinin azalışı veya herhangi bir sebeple su kaybı sonucu özgül ağırlığı yüksek idrar artışı.


hypinosis : n. Kandaf ibrin miktarının ileri derecede azalması, fibrin eksikliği.


intratonsillar : a. Bademcik (tonsil) içi, bademcik içinde.


microcardia : n. Normalden küçük kalb.


mucus : n. Sümük, mukoza saglısı, mukus.


myelasthenia : n. Belkemiği zafiyeti, miyelasteni.


myringomycosis : n. Timpan zarının mantar hastalığı, miringomikoz.


overgrowth : n. Fazla büyüme, hipertrofi, hiperplazi.


pechyagra : n. Dirsek eklemini tutan gut.


photodynia : n. See: Photalgia.


posthyoid : a. Hyoid kemiği arkasında.


prosopantritis : n. Alın sinüslerinin iltihabı.