Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

kalopsia nedir?

kalopsia : n. Maddelerin oldukalrından daha güzel göründükleri durum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisexual : a. Hem erkek hem dişi, iki cinsiyetli, hünsa.


bursa : n. (pl. bursae). Kese, torba, burs (Vücudun özellikle birbirine sürtünen organları arasında bulunup aşınmalarına engel olur).


cavernoscopy : n. Kavernoskop aracılığıyla herhangi bir boşluğu muayene etme.


chiro, : pref. See: Chir.


choroiditis : n. Koroid iltihabı, koroidit.


dentinitis : n. Dentin iltihabı.


discoid : a. Disk'e benzeyen, disk şeklinde.


elevator : n. Kaldırıcı, yükseltici araç, herhangi bir şeyi yukarı kaldırmada kullanılan alet (çökme gösteren kemik kısmını yükselterek eski haline getiren alet gibi).


encephalotomy : n. Beyini açma ameliyatı, ensefalotomi.


endometrioma : n. Endometr ihtiva eden bir tümör, endometriyom.


endothelial : a. 1. Endotel tabakası (endotelyum)'yla ilgili; 2. Endotel hücrelerinden oluşan.


exteroceptor : n. Vücut dışından gelen uyarıları alan sinir ucu.


glossocele : n. Dil şişmesi.


physique : n. Bünye, vücut, beden, beden oluşumu.


labiotenaculum : n. Ameliat esnasında dudakları veya herhangi bir organın dudak şeklindeki kısmını tutmağa mahsus cerrahi alet.


modality : n. Tedavi usulü veya cihazı.


myosinuria : n. İdrarda miyozin bulunuşu, miyozinüri.


nursling : n. Meme (süt) çocuğu.


otopharyngeal : a. Kulak ve farenkse ait.


paradoxic : a. Doğru olabilmesine rağmen görünüşte zıtlık gösteren, aykırı görünen, tezat oluşturan.