Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

kallak nedir?

kallak : n.Eskimolarda sık rastlanan püstüllü (sivilceli) dermatit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchadenitis : n. Bronş duvarındaki bezlerin iltihabı.


bronchopulmonary : a. Bronşlara ve akciğerlere ait olan bu organlarla ilgili.


crucial : a. Haç şeklinde, haçsı, cruciatus.


ectosphenoid : n. Üçüncü kama biçim kemiği.


etheriform : a. biochem. Eter şeklinde.


eutocia : n. normal doğum, herhangi bir komplikasyon göstermeyen tabii doğum.


fibromyectomy : n. Fibromiyomun ameliyatla çıkarılması, fibromiyektomi.


physocephaly : n. Saçlı deri altında gaz (hava) toplanması.


hematherapy : n. Kanla karışık ter salgılanması, terin kanlı oluşu.


metabatic : a. 1. Tedavisi değişebilir, 2. Tedavi değişikliğine ait.


monticulus : n. (pl. monticuli). Dağcık, tepecik.


neuroglial : a. Sinir sistemi destek dokusu (nöroglia) ile ilgi.i


nidation : n. Aşılanmış yumurtanın uterus mukozasında yerleşmesi, nidasyon.


palpebra : n. (pl. palpebrae). Göz kapağı.


per primam intentionem. : a. İltihaplanmaksızın iyileşme şeklinde (yara kapanması hakkında).


pharmacy : n. 1. Eczacılık; 2. Eczane.


psychoallergy : n. Bazı şeylere karşı ruhsal açıdan hassasiet belirmesi, kişinin belli şahıslara, belli kavram veya görüşlere aşırı duyarlılık göstermesi hali.


sarcoptes : n. Uyuz hasatlığını yapan bir cins parazit, sarkopt.


semicoma : n. Yarı koma.See: Cataphora.


sialogogue : n. Salya (tükrük) salgısını uyaran ilaç, salya akıtıcı ilaç veya madde.