Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

kallak nedir?

kallak : n.Eskimolarda sık rastlanan püstüllü (sivilceli) dermatit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxypolypeptidase : n. biochem. Bir polipeptidden serbest karboksil gruplarını açığa çıkaran enzim.


cheilopompholyx : n. El derilerinde ve özellikle parmaklarda meydana gelen simetrik erupsiyonlar.


choledocholithiasis : n. Safra kanallarında bir veya dahaf azla sayıda taş bulunması hali.


colpostenosis : n. Vagina daralması.


condemn : v. İyi olmayacağına hüküm vermek (hasta, yara, vs.).


demedication : n. Vücudun ilaçlardan temizlenmesi, alınan ilaçların dışarı atılması.


divalent : a. İki değerli, çift değerli (Element'in birleşme değeri hakkında).


elaiopathy : n. Yağ toplanmasına bağlı olarak eklemlerin şişmesi (Eklem bölgesindeki ezik veya incinmeyi takiben gelişir).


faucal : a. Boğaza ait.


gemmation : n. Tomurcuklanm, tomurcuklarla çoğalma.


herniation : n. Fıtık oluşumu, fıtıklaşma.


laked : a. Hemoliz'e uğramış, hemoliz olmuş (Yapısındaki hemoglobinin açığa çıktığı eritrositler hakkında).


intra- : pref. İçinde, içi.


intraluminal : a. Tübe benzer, içi boş bir oluşumun içinde.


kinaesthesia : n. Yapılan hareketin derecesini, etkisini veya yönünü idrak yeteneğinin bulunmayışı.


lochiorrhagia : n. Aşırı miktarda loşi gelişi.


medical : a. & n. 1. Tıbbi; 2. Tedaviye ait; 3. Tıp talebesi.


narcissism : n. Bir şahsın (kadın veya erkek) kendi vücuduna karşı duyduğu cinsi arzu, kendi şahsına aşık olma psikozu, nar(si)sizm.


relic : n.Bir organ veya doku parçası kalıntısı.


saliva : n. (pl. Salivae). Tükrük salya.