Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

kaliuretic nedir?

kaliuretic : a. 1.İdrarla aşırı potasyuma tılışı ile belirgin; 2.İdrarla aşırı potasyum atılışını uyaranmadd e(ilaç).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

confined : a. Loğusalık yatağında olan.


continuous : a. Devamlı, fasılasız.


dysmasesis : n.Çiğneme güçlüğü.


epidurography : n. Epidural aralığa kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik tetkik.


galvanonervous : a. Sinire uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.


hepatotoxemia : n. Karaciğerden kaynak alan kan zehirlenmesi, hepatotoksemi.


intercanalicular : a. Kanallar arasında.


helianthin : n. biochem. Portakal sarısı anilin boyası.


hyperadenosis : n. Guddelerin büyümesi, bez büyümesi, hiperadenoz.


infarct : n. Enfarktüs.


macr(o) : pref. Büyük.


mannose : n. Mayalanma özelliği gösteren bir monosakkarid.


micrograph : n.Mikroskopta görüldüğü hali ile resim, mikrograf.


parakinesia : n. See: Paracinesia.


parasitology : n. Parazitlerin bilimsel incelenmesi, parazitbilim, parazitoloji.


peritrichous : a. Kıllı.


rust : n. 1. Pas; 2. Bitkilerde bir mantar hastalığı.


sinistr(o) : pref. Sol, sol taraf.


stephanion : n. (pl. stephania). Sutura coronalis ile şakak çıkıntısının kesiştiği nokta.


tottoing : n. İnsan derisini iğneleyerek boyama, vücuda dövme yapma.