Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

kaliuretic nedir?

kaliuretic : a. 1.İdrarla aşırı potasyuma tılışı ile belirgin; 2.İdrarla aşırı potasyum atılışını uyaranmadd e(ilaç).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

extensor : a. & n. Bir ogranı çekip uzatan (kas), açıcı, ekstensor, extensorius.


exflagellation : n. Protozoon'n dışarıya doğru kamçı şeklinde uzantılar meydana getirmesi.


flumen : n. (pl. flumina). Doğrultu, parazit.


gonioscopy : n. Gonioskop kullanarak göz ön kamarasına ait açının ölçülmesi.


physiopathological : a. 1. Fizyopatoloji ile ilgili; 2. Hastalığın organ veya sistem'de yarattığı görev bozukluğu ile ilgili, bu nitelikte görev bozukluğuna bağlı.


gregarious : a. grup halinde yaşama eğilimi gösteren, başka bireylerle bir arada olmaktan hoşlanan.


heliotherapy : n. Güneş ışığı ve sıcaklığı ile tedavi, helyoterapi, güneş kürü, kozmoterapi.


hematoncometry : n. Kan hacminin ölçülmesi.


hemocytocatheresis : n. Kan hücrelerinin yok olması.


infibulation : n. 1. Kadında, cinsel birleşimi önlemekm üzere büyük dudakların birbirine dikilmesi; 2. Erkekte, cinsel birleşimi önlemek üzere glans penis üzerindeki sünnet derisinin dikilmesi; 3. Kesit yeri veya yara dudaklarının, agraflarlabirleştirilmesi.


ischidrosis : n. Terin durdurulması.


lascivious : a. 1. aşırı cinsel arzu taşıyan, şehvetli; 2. Cinsel arzu uyandıran, şehvet uyandırıcı.


lime : n. Kireç


limp : a. 1. Gevşek, yumuşak; 2. Topallama.


melanoderma : n. Ciltte melanin muhtevası artmış parçalar bulunması.


neurotomist : n. Sinir anatomisi veya ameliyatı uzmanı.


osphretic : a. Koklama duyusuna ait.


pericolic : a. Kalın barsak çevresined bulunan, kolonu saran.


plagiocephaly : n. Başın bir tarafından frontal ve paryetal kemikler arasında uzanan koronal sütürün erken kapanması sonucu kafanın çarpıklık gösterişi ile belirgin anomali, plagiosefali.


plane : a. 1. Düz, yassı, planus; 2. Düzlem, planum.