Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

kaliuresis nedir?

kaliuresis : n. idrarla aşırı potasyum atılışı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadaverous : a. 1. Kadavra ile ilgili; 2. Kadavraya benzeyen, özellikle renk ve görünüş bakımından kadavrayı andıran.


clawfoot : n. Ayak atrofisi ve dönmesi, pençe ayak.


connective tissuse : n. Vücudun bağlayıcı dokusu, bağ doku.


crystal : n. Tabii halde köşeli şekil göseren sert yapıda şeffaf madde, billur, kristal.


endothelial : a. 1. Endotel tabakası (endotelyum)'yla ilgili; 2. Endotel hücrelerinden oluşan.


grafting : n. Yaralı veya zedelenmiş vücut dokusunun yerine vücudun başka yerinden veya diğer bir kişinin vücudundan bir parça ekleme, transplantasyon.


hydropyosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uteruna)'nün sıvı ve cerahat birikimi nedeniyle şişmesi.


idiotism : n. Budala oluş hali, budalalık.


myocardial : a. Miyokarda ait.


normosthenuria : n. İdrarın miktar ve yoğunluk bakımından normal oluşu.


nosomania : n. Bir kimsenin kendisinde belirli bir hastalık bulunduğuna dair sabit bir fikre saplanmış olması, nozomani.


palatonasal : a. Damak ve burun'la ilgili.


paranephritis : n. 1. Böbrek çevresindeki bağ dokusunun iltihabı; 2. Böbreküstü bezi'ni saran kapsülün iltihabı, adrenal (suprarenal) kapsül iltihabı, paranefrit.


paranoia : n. Esasını bilinç altındaki komplekslerin oluşturdukları zannedilen kornik ruh bozuklukları, paranoya (bir tür akıl hastalığı).


postholith : n. Glans penis ile sünnet derisi arasında toplanan maddelerin sertleşmesi ile oluşan taş, sünnet derisi taşı.


procarbazine : n. Hodgkin hastalığında kullanılan ve azot hardal grubuna dahil olan bir ilaç.


scandium : n. biochem. Sc semoblü ile bilinen, atom no: 21 ve atom ağırlığı: 44.96 olan kimyasal element, skandiyum.


secretomotory : a. Salgıyı uyaran.


sternalis : n. Sternum kaıs.


suprascapular : a. Kürek kemiği (scapula) üstü, skapula üstünde bulunan.