Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

kaliuresis nedir?

kaliuresis : n. idrarla aşırı potasyum atılışı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemodectoma : n. Kemoreseptör hücrelerden özellikle karotid cisimciğindeki reseptör hücrelerden gelişen tümör (Nadir görülür ve genellikle iyi tabiatlıdır).


chromic : a. 1. Krom'la ilgili; . Krom'dan yapılmış.


Crohn's Disease : n. Genellikle genç erişkinlerde görülen kronik, granulamatöz bir hasatlık.


dysmoiphogenic : n. Hamilelik sırasında alındıkları takdirde fetusun anormal şekillerde gelişmesine sebep olan ilaçların nitelenmesi için kullanılan bir deyim.


enterodynia : n. Barsak ağrısı, enterodini.


epithelization : n. 1. Epitel dokusunun rejenerasyonu; 2. Epitel dokusunun bir yeri örtmesi.


extra : pref. Fazladan, dışında, ilaveten.


fillet : n. 1. Liflerden yapılı şerit; 2. İlmek şeklinde bandaj.


hyoscine : n. biochem. Bazı bitkilerin kökünden çıkarılan ve ilaç olarak kullanılan bir alkaloid, skopolamin.


leukorrhea : n. Vaginadan gelen beyazımtrak akıntı.


lymphatolysin : n. Lenf dokusuna tesir eden toksin.


lyse : v. 1.Eritmek, yapısını çözmek, parçalamak; 2.Erimek, çözülmek, parçalanmak.


metronidazole : n. Trikomonas ve amip vakalarının tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen bir madde.


orth(o)- : pref. Doğru, normal.


pachyhemia : n. Kanın koyukıvamda oluşu.


perleche : n. dudak kenarı çatlağı, perleş.


pleurodynia : n. 1. Plevra üzerinde hissedilen ağrı, plevra kaynaklı göğüs ağrısı, plörodini; 2. Romatizmanın sebep olduğu kaburgalar arası kasları tutan şiddetil ağrı (Genellikle tek taraflı olup zaman zaman nöbetler halinde gelişir).


polyopia : n. Retinada bir cismin birden fazla görüntüsünün oluşum etmesi.


postcondylar : a. Kondil arkasında.


retrocolic : a. Kolonardı, kalın barsak arkası.