Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

kalium nedir?

kalium : n.See: Potassium.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphylaxis : n. 1. Enfeksiyon bölgesinde, savunma mekanizmasını oluşturmak üzere lökositlerin toplanması; 2. Vücudun enfeksiyonu karşı gösterdiği tabii müdafaa mekanizmasının yıkılması, enfeksiyona karşı vücut direncinin ortadan kalkması.


gonalgia : n. diz ağrısı (romatizması).


tenosuture : n. see: tenorhaphy.


heterology : n. 1. Yapı, şekil veya oluşum tarzı bakımından normalden uzaklaşma, özellikle yeni gelişen hücrelerin, yapı ve gelişim tarzı bakımından ana hücrelerden farklı oluşu, normal dışı gelişme; 2. Yapı bakımından benzer olmalarına rağmen bazı maddelerin farklı özellikler göstermesi hali.


hologastroschisis : n. karnın uzunluğu boyunca doğuştan yarıklık gösterişi.


imbecility : n. Aptallık, geri zekalılık.


intranuclear : a. Çekirdek içi, çekirdek içinde.


irideremia : n. İris yokluğu.


lymphopathy : n. Lenfatik organlar hastalığı, lenf sistemi hastalığı, lymphomathia.


mancinism : n. Sol elini daha hünerle kullanma hali, solaklık.


masseteric : a. Masseter'e ait.


mesenchyme : n. Gelişen embriyo'da üç ana tabaka (ectoderm, mesoderm, entoderm) arasındaki boşlukları dolduran ve özelikle mesoderm'den kaynaklanan hücre kümesi, mezenşim.


myo-electric : a. Kasın elektriki vasıflarınaait.


myxopoiesis : n. Sümük oluşumu.


nonvillous : a. Vilüs ihtiva etmeyen, vilüssüz.


orexia : n. İştah, orexis.


oxonuria : n. See: Acetonuria.


papillomatous : a. 1. Papillom ile ilgili; 2. Papillom gösteren, papillom ile belirgin; 3. Papillom yapısında, papillom tabiatında.


pecazine : n. Chloropromazine'e çok benzeyen bir fenotiazin türevi.


placentolysin : n. Plasenta hücrelerini yok edebilen bir antikor.