Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

kalium nedir?

kalium : n.See: Potassium.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burn : n. Yanık, yanık yeri.


euphoric : a. Öfori gösteren.


flux : v.&n. 1. Akıntı vermek, ishal vermek; 2. Seyelan, akım, akı, akış, cereyan; 3. Erime, eritic madde.


forewaters : n. Amnion kesesinde, fetüs'ün presente kısmı önünde bulunan amnion sıvısı.


genetopathy : n. Üreme fonksiyonlarını bozan herhangi bir hastalık.


gynandroblastoma : n. Erkek ve dişi hücreli elementlar ihtiva eden tümör.


hemoglobinuric : a. 1. Hemoglobinüri ile ilgili; 2. Hemoglobinüri gösteren.


hepatico-enteric : a. Karaciğere ve barsağa ait olan, her iki organı da beraberce ilgilendiren.


homostimulation : n. Bir organı, özellikle salgı bezini aynı organa ait hayvansal doku özü verme suretiyle uyarma, homostimülasyon.


hypodactylism : n. See: Hypodactylia.


illyngophobia : n. Baş dönmesinden aşırı korkma.


isomorphism : n. Aynı şekilde olma, şekil benzerliği (eşitliği), izomorfizm.


lithemia : n. Kanda ürik asit fazlalığı, litemi.


maculopapule : n. 1. Hem makül hem papül nitelikleri gösteren deri lezyonu; 2. Makül üzerinde oluşmuş papül, makülopapül.


myogelosis : n. Kas sertleşmesi, miyojeloz.


oligosideremia : n. Kanda demir azalması, oligosideremi.


opium : n. Afyon, papaver somniferum.


papulopustular : a. Hem papüle, hem de püstüle ait olan, her iki çeşit oluşumu birlikte ilgilendiren.


perimysiitis : n. Perimisyum iltihabı.


platyrrhine : a. Basık ve geniş burunlu.