Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

kalium nedir?

kalium : n.See: Potassium.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bufotherapy : n. Karakurbağası tarafından salgılanan toksik maddenin tedavi amacıyla kullanılması.


clonism : n. Kaslarda klonik kasılmaların uzun süre devam edişi hali.


flavonol : n. biochem. Flavin ihtiva eden protein.


hermaphrodite : n.&a. Hem erkek hem dişi (kimse), Hermafrodit, hünsa.


hermaphroditic(al) : a. 1. Hem erkek hem dişiliğe ait; 2. Hem erkek hem dişi olan, hünsa.


hygienic : a. Sıhhi.


hysteriac : n. İsterik


isomerase : n. biochem. Bir cismin molekülünde iç değişiklikleri katalize eden bir enzim,izomeraz.


isophoria : n. İki gözün görm eeksenlerinin mutabakatı, izofori.


limbic : a. 1. Kenarlı, kenarı olan, çevresel; 2. Kenara ait, marjinal.


neurovascular : a. Sinir ve damarlara ait.


nevocarcinoma : n. Nevus (ben)'den gelişen kötü huylu tümör, nevokarisnom.


object : n. 1. Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey, madde, cisim; 2. Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç, hedef; 3. Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi, obje.


ooblast : n. Yumurtayı geliştiren hücre, yumurta hücresi.


ovoglobulin : n. Yumurta akı globülini.


peroneal : n. Perone (fibula)'ye ait, peronealis.


postnecrotic : a. Nekroz sonu, nekroz sonrası.


rachidian : a. Omurgaya (belkemiğe)'ya ait.


ramstedt's operation : n. Çocuklarda mevcut olan pilor stenozunun tedavisi için gerçekleştirilen bir ameliyat çeşidi.


rheostat : n. Elektrik akımını tanzime mahsus alet, reosta.