Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

kalium nedir?

kalium : n.See: Potassium.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cele : n. & 1. Şişme, şişkinlik; 2. Fıtık anlamına sonek.


cystendesis : n. Safra kesesi veya mesane'de yırtık v.b. zedelenmenin dikilmesi.


exteriorize : v. 1. Kişinin iliği ve dikkatini, kendi üzerinden uzaklaştırarak dışarıya yöneltmek; 2. Bir organı tetkik için bulunduğu yerden geçici olarak dışarıya almak, organı vücut yüzeyine tesbit etmek.


exudation : n. 1. Terleme; 2. Ter.


gluteal : a. İlyeye ait.


lachesine : n. Atropine karşı duyarlı olan kimselerin göz muayenelerinde kulanılan midriyatik bir madde.


lactalbumin : n. Süt albümini.


hemoclasis : n. Kanın alyuvarlarının yok olması.


hepatatrophy : n. Karaciğerin küçülmesi, karaciğer atrofisi.


homilophobia : n. Öğütten özellikle dinsel öğütlerden aşırı korkma.


hyperglobulinemia : n. Kanda globülin fazlalığı.


jequiritin : n. biochem. Abrus precatorius tohumlarında bulunan hemolitik bir toksalbümin:


malachite : n.biochem. Bileşiminde bakır madeni bulunan vesomaki gibi güzel cila kabul eden koyu ve açık damarlı yeşil bir taş [CuCo3Cu(OH)2].


opalescence : n. Çeşitli renkler gösterme hali, yanardönerlik.


orthotist : n. Ortopdeik korse uzmanı.


peribulbar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini çevreleyen.


pincers : n. 1. Sıkıca kavrayıp çekmeğe mahsus alet, kerpeten; 2. Hayvanın avını kıstırmağa yarayan pençesi, bu amaca yönelki ayak organı.


pisiform : a. Nohutbiçim, nohutsu.


plasmochin : n. biochem. Sıtma tedavisinde kullanılan sentetik kinolin bileşimi.


proprioceptive : a. Vücudun içinden gelen uyaranları duyan.