Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

kaliopenia nedir?

kaliopenia : n. Vücutta potasyum eksikliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacodylate : n. biochem. Kakodil asidin tuzu.


colpocentesis : n. Vaginada bulunan sıvının dışarı çekilmesi.


convergecne : n. Yaklaşma durumu, mesela yakına bakarken gözlerin yaklaşması.


emictory : a. n. İdrar söktürücü (ilaç).


fibrocarcinoma : n. Lifli elementler ihtiva eden karsinom, fibrokarsinom.


fregut : n.Embryo'da, gelişerek sindirim sisteminin büyük birkısmını (yutak, yemekborusu, mide, incebarsaklar) oluşturacak olan kısım.


hematoblast : n. kandaki zerrelerden daha küçük renksiz küreciklerden biri, kan plaketleri.


hemoglobinopathy : n. Hemoglobin ile alakalı anormal durumlar.


hydrometra : n. Uterusta sulu sıvı toplanması.


iniencephaly : n. Oksipital kemik üzerindeki yarıktan bir kısım beyin dokusunun fıtık şeklinde dışarı taşması ile belirgin doğuş anomalisi, iniensefali.


introducer : n. Herhangi bir boşluk veya kanal içinet üp v.s. sokmada kullanılan araç, özellikle larenks'ten tüp geçirmede kullanılan araç.


lepromin : n. Lepraya karşı dokusal direncin tesbitinde test maddesi olarak kullanılan Mycobacterium'un leprae'dan zengin dokudan hazırlanış eriyik.


monomeric : a. Tek parçalı, teksegmente ait, monomerik.


mortinatality : n. Ölü doğumların tüm doğumlara oranı.


mucinous : a. 1. Müsin'le ilgili; 2. Müsin'den yapılı, müsin'den oluşmuş.


neurectomy : n. Sinirin ameliyatla çıkarılması, nevrektomi.


ophthalmecchymosis : n. Konjunkitva'da kan toplanması.


ovisac : n. Yumurtacık kesesi, Graaf folikülü.


palpation : n. 1. El ile dokunarak muayene; 2. Hastanın elle yapılan muayenesi, palpasyon.


panaris : n. Dolama, tırnak yatağı iltihabı.