Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

kaliopenia nedir?

kaliopenia : n. Vücutta potasyum eksikliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotransformation : n. Vücuda giren herhangi bir maddenin organizmada kimyasal değişikliğe uğraması, alınan maddelerden metabolizma sonucu yıkım ürünlerinin oluşması.


brachyfacial : a. Kısa ve geniş yüzlü, brakifasyal.


cultivate : v. Mikroorganizmaları uygun ortamda üretmek.


diacid : n. biochem. İki hidroksil grubu ihtiva eden bir bileşim.


end : n. Son, uç, herhangi bir oluşumun sonu veya ucu.


erythroclastic : a. 1. Eritrositleri parçalayan; 2. eritrositlerin parçalanmasıyla belirgin.


erythrodextrin : n. biochem. İyodinle kırmızı boynan dekstrin.


ethereal : a. biochem. Etere ait, eterik, eteri havi, etere benzer.


eupnea : n. Normal solunum.


hematomycosis : n. Kanda mantar bulunması, hematomikoz.


hypengyophobia : n. Sorumluluktan aşırı korkma, sorumluluk korkusu.


hyperdicrotic : a. Belirgin şekilde dikrotizm gösteren.


hypoplasia : n. Organların iyi lgelişmemişolması, hipoplazi.


hyposiderosis : n. Kanda demir seviyesinin azalışı, demir eksiklği.


idiopsychologic : a. Kişi zihnined, herhangi bir dış etki olmaksızın doğan fikir ve düşüncelerle ilgili.


impacted : a. İyice sıkışmış durumda olan, anormal derecede hareketsiz duran.


inochondritis : n. Fibrokartilajinöz dokunun iltihabı.


lymphoedema : n. Lenf damaralrının tıkanması nedeniyle dokulardan sıvı birikmesi.


occipitofacial : a. Artkafa ve yüze ait.


oscheolith : n. Skrotum yağbezleri taşı.