Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

kaliopenia nedir?

kaliopenia : n. Vücutta potasyum eksikliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bivalve : a. Vaginal spekulum'da olduğu gibi iki ağzı olan.


catastalsis : n. Yukardan aşağıya doğru, dalga şeklinde ilerleyen kontraksiyon hareketi, bu tarz kontraksiyon dalgası ile belirgin peristaltik hareket şekli.


collagen : n. biochem. Bağ dokusunun ana proteini olan bir albüminoid, kollajen.


dolichocephalus : a. Uzunkafalı, d olikokefal (önden arkaya çapı uzun kafa).


erythruria : n. Eritrosit işeme, eritrüri.


hydrohymenitis : n. Seröz zarın iltihabı, hidrohimenit.


hypophysin : n. Hipofiz salgısı, hipofizin.


hypophysis : n. Hipofiz, Türk eğeri (sella turvica) içinde bulunan ve birçok hormonlar (gonadotrop, somatotrop, tirotrop ve A.T.H. gibi) salgılayan endokrin bez.


hyphemia : n. 1. Göz ön odacığı içine kanama, göz ön kamarasında kan toplanması; 2. Dolaşımdaki kan hacminin azalması, kan miktarında azalma.


hypnapagogic : a. Uyanık tutan, uykuyu önleyen.


nasihorn : n. burun boynuzu.


nephrolithotomy : n. Böbrekteki taşların ameliyatla çıkarılması.


oite : n. Dişi bakteri.


orchichorea : n. Cremaster kasının kasılmasına bağlı olarak meydana gelen intizamsız testis hareketleri.


peromelus : n. Kol ve bacakları şekilsiz olan fetüs.


pneumotropic : a. 1. Akciğer dokusu için özel ilgi gösteren; 2. Pnömokoklara hassas olan.


posture : n. Vücudun duruş vaziyeti, durumu, pozisyon.


proliferous : n. Proliferasyonla vasıflı.


pygopagus : n. Kaba etlerinden birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


scapula : n. (pl. scapulae). Kürekkemik (kemiği), skapula, omoplata.