Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

kaligenous nedir?

kaligenous : a. Potas yapan, potas meydana getiren, kalijen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caul : n. Doğum sırasında yırtılması gereken amniyon kesesinin, yırtılmayarak çocuğun başı çevresinde mevcudiyetini devam ettirmesi, dölüt (fetus) zarı.


chylomicronemia : n. Kanda yağ zerreciklerinin bulunuşu.


dactylic : a. Se: Dactylar.


dextrotorsion : n. Sağa doğru bükülme, ekseni etrafında sağa doğru dönme.


epinephrinemia : n. Kanda epinefrin bulunması, epinefrinemi.


gingivostomatitis : n. Dişeti ve ağız mukozasının iltihabı.


gynaecomastia : n. Erkeklerde meme guddelerinin büyümesi.


hematencephalon : n. Beyinde kan toplanması


hypnonarcosis : n. Narkozla birarada uygulanan hipnoz, hipnonarkoz.


iniencephalus : n. İniensefali gösteren fetüs.


intimal : a. İntima ile ilgili.


kypholordosis : n. Kifoz ve lordoz durumunun birarada bulunuşu.


latency : n. Gizlilik, saklılık.


lithonephritis : n. Taşların sebep olduğu böbrek iltihabı, böbrek taşlarının organ dokusunu devamlı tahrişi nedeniyle gelişen nefrit.


lumboinguinal : a. Bel ve kasıkla ilgili.


lymphatic : a. 1. Lenfaya (lenfe) ait, lenfatik, lymphaceus; 2. Lenf damarı.


mount : n.&v. 1. Avuç içindeki lop etlerden biri; 2. Mikroskopla bakılacak şeyi içinde tutan cam levhacıklar, lam ve lamel; 3. Lamları mikroskopta incelenebilir hale getirmek.


obcecation : n. Kısmi (yarım) körlük.


onychophosis : n. Ayak parmağı tırnak yataklarının boynuzlaşması.


overeating : n. Aşırı yeme, doymak bilmez şekilde yeme.