Bugün : 21 Mart 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

kaligenous nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

kaligenous : a. Potas yapan, potas meydana getiren, kalijen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavitary : a. 1. Boşlukla ilgil; 2. Boşluk gösteren, oyuk, çukur; 3. Ortasında vücut boşluğu bulunan (solucan vb. hayvansal parasit hakkında).


cephalotribe : n. Fetüs başını ezmeye ve çekmeye mahsus özel doğum aleti.


cystoscopy : n. Mesane içinin gözle muayenesi, sistoskopi.


emotion : n. Heyecan, emosyon.


excessive : a. Fazla aşırı.


gastromalacia : n. Mide duvarlarının yumuşaması, gastromalasi.


phthisicky : a. 1. Veremli; 2. Astmalı.


hematospermia : n. Semende kan bulunması, hematospermi.


heterocephalus : n. Büyüklükleri farklı iki başa sahip hilkat garibesi.


hydrotherapeutic : a. Hidroterapiye ait.


hygrometer : n. Havanın rutubetini ölçme aleti, higrometre.


hypermetaplasia : n. Aşırı metaplazi.


ischiopubiotomy : n. Foramen obturatum'un alt kenarını oluşturan kemik kol (ischiopubic ramus)'a kesit yapma (Eskiden dar pelvis'te doğumu kolaylaştırmak için uygulanmış bir müdahale).


mucosanguineous : a. Sümük ve kandan oluşan.


omodynia : n. Omuz ağrısı.


ophthalmoscope : n. Göz içi muayenesi aleti, göz aynası, oftalmoskop.


osteologist : n. Kemik bahsi uzmanı, osteolojist.


prevalence : n. Toplumda aynı süre içinde belli bir hastalığa tutulanların sayısı.


pulmonary : a. 1. Akciğer veya akciğerlerle ilgili; 2. Akciğeri veya akciğerleri tutan, akciğerlerde yerleşen; 3. Pulmoner arterle ilgili, pulmonal, pulmoner, pulmonalis.


resin : n. Sakız, çam sakızı, reçine (See: A Glossary of Chemistry).