Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

kaligenous nedir?

kaligenous : a. Potas yapan, potas meydana getiren, kalijen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callomania : n. Güzellik kuruntusu kişinin herkesten güzel olduğuna inanması.


cleft : n. Çatlak, yarık, fisür.


dissociation : n. biochem. 1. Parçalara veya elementlere ayrılma (ayırma); 2. Ayrışma, çözüşme.


ectosphenoid : n. Üçüncü kama biçim kemiği.


effector : n. Bir adale bir gudde veya organda sonlanan motor veya sekretuvar sinir.


effusion : n. dökülme, dökülen madde.


epiloia : n. Beyin dokusu ile ilgili olan ve kalıtımla geçen bir anomali.


exocranial : a. Kafadışı yüzüne ait.


gout : n. Gut, Nukleoprotein metabolizmasının bozulması sonucu eklemlerdeki kıkırdaklarda ürat tuzlarının toplanmasından doğan hastalık (damla hastalığı).


hemocytozoon : n. Kan hücrelerinde yaşayan bir mikroparazit, hemositozoid.


hemopttysic : a. 1. Hemoptiz ile ilgili; 2. Hemoptiz gösteren, hemoptiz ile belirgin.


hyperphosphatemia : n. Kanda fosfat fazlalığı.


loxophthalmus : n. Şaşılık. See:Strabismus.


macrocolon : n. Kolon'un normale oranla çok büyük veya çok uzun oluşu.


malnutrition : n. Gıdasızlık, heterotropi.


nervular : a. 1. İncecik damarlı, 2. İnce sinirli.


oximeter : n. Alınan kan numunesinde oksijen miktarını ölçen alet, oksimetre.


pallidum : n. Beyinde nucleus lenticulare'de bulunan globus pallidus.


parasynapsis : n. Meyotik hücre bölünmesinde homolog kromozomların yan yana gelerek birleşmesi.


percussion : n. Vücude parmaklarla özel bir şekilde vurarak alınan sese göre oradaki organ ve boşlukların durumunu muayene usülü, perküsyon.