Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

kaliemia nedir?

kaliemia : n. Kanda p otasyum bulunması, kaliyemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buller's shield : n. Gözlerden biri enfekte olduğunda, diğerini korumak için kullanılan bir çevresi flasterle çevrili olan saat camı.


cuspidate : a. Sivri uç veya uçlar gösteren, gittikçe incelen çıkıntı veya çıkıntılara sahip.


cytocarcinoma : n. 1. Kistik oluşumlar gösteren adenokarsinom, cystaadenocarcinoma; 2. Kistik dejenerasyon gösteren karsinom.


dystrophy : n. Beslenmede bozukluk, distrofi, distrophia.


elytroptosis : n. Vagina duvarlarının aşağıya sarkması, vagina prolapsusu.


gastroenterotomy : n. Mide ve barsağı açma ameliyesi, gastroenterotomi.


terebinthinisim : n. Terebentin (turpentine) ile zehirlenme.


uterus : n. Rahim, döl yatağı, döllük.


humidity : n. Rutubet, nem.


hydrocolpos : n. Vaginanın içinde sulu sıvı toplanması, hidrokolpoz.


hypertelorism : n. İki organ arasında anormal genişlik.


intermediate : a. 1. İki şeyni arasında yerleşmiş, arada (ortada) bulunan; 2. Arada meydana gelen, seyiresnasında oluşan; 3. Kimyasal reaksiyonun seyri esnasında oluşanmadde, ara madde.


mononeural : a. Tek sinirli.


neurogenetic : a. 1. Sinir sisteminden kaynaklanan, sinir dokusundan gelişen; 2. Sinirsel uyarılara bağlı, sinirsel uyarıların sebep olduğu.


ovoflavin : n. Yumurtalardan elde edilen, riboflavin.


pathology : n. Hastalık ilmi, hastalık sebebi ile meydana gelen değişikliklerin bilimsel incelenmesi, patoloji.


pilocarpine : n. biochem. Pilocarpus joborandi'nin ve P.microphyllus'un kurutulmuş yapraklarından çıkarılan kuvvetli terletici ve parasempatik bir alkaloid (C11H16N2O2).


quinalbarbitone : n. kısa etkili bir barbitürat.


sjögren-larsson syndrome : n. Kalıtsal olarak meydana gelen konjenital bir hastalık.


spermiogram : n. Sperma sıvısındaki muhtelif hücrelerin dağılım formülü.