Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

kaliemia nedir?

kaliemia : n. Kanda p otasyum bulunması, kaliyemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementation : n. Bir şeyi, yapıştırıcı aracılığıyla diğer bir şeye tutturma.


colliculus : n. (pl. colliculi). 1. Tomurcuk; 2. Tepecik.


cryptococcus : n. Bir mantar türü.


derealization : v. Gerçekle ilgisiz duygular algılamak, normal insanların rüya görmesi gibi.


endomyocardium : a. Endokardi ve miyokardı birlikte ilgilendiren.


ergotinine : n. Ergot'dan elde edilen alkaloid.


glucinum : n. biochem. Se: Beryllium.


hypoalimentation : n. Beslenme yetersizliği.


juxtapyloric : a. Pilora veya pilor venine yakın.


postcecal : a. Çekum arkasında.


premortal : a. Öldükten sonra olan.


proteinic : a. Proteine ait.


pruritus : n. Deri hastalıklarıda veya tamamen asabi sebeplerl meydana gelen kaşıntı.


pylon : n. Sun'i bacak.


reactive : a. P aksitesir (reaksiyon) yapan, reaktif.


scintiscanning : n. İncelenen doku veya organda dağılan radyoaktif izotop'un çıkardığı gamma ışını taneciklerinin görüntü halinde tesbit edilemsi, scanning.


spherocytosis : n. Kanda sferosit bulunması.


splenohepatomegaly : n. Karaciğer ve dalağın birlikte büyümesi, splenohepatomegali.


stalagmometer : n. Damlaları ölçmeğe mahsus alet (tüp), staktometre.


subphylum : n. Alt-kol, alt-şube (Hayvan ve bitkilerin ısnıflandırılmasında kullanılan bir terim).