Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

kaliemia nedir?

kaliemia : n. Kanda p otasyum bulunması, kaliyemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bougie : n. İğrilir uzun sonda, buji, vücudun tabii kanallarına tedavi maksadiyle konulan maden veya lastikten iki tarafı kapalı borular.


colpoplasty : n. Vaginada plastik ameliyat, kolpoplasti.


endoappendicitis : n. Apandisin müköz zarının iltihabı.


extraperiostal : a. 1. Periyost dışında; 2. Periyost'la ilişkisi olmayan.


fungal : a. 1. Mantarla ilgili; 2. Mantarın sebep olduğu; 3. Mantara benzeyen.


glycemia : n. Kanda şeker miktarı, glisemi.


hemolymph : n. Kan ve lenfa.


jacket : n.Caket.


limp : a. 1. Gevşek, yumuşak; 2. Topallama.


macrodactylism : n. El veya ayak parmaklarının aşırı şekilde iri oluşu, makrodaktilizm.


multiparous : a. Çok doğuran, ikiden fazla doğum yapan.


noma : n. Çok defa çocuklarda görülen yanak gangreni, noma.


normoglycemic : n. Kan şeker seviyesi normal sınırlar içinde olan.


optometrist : n. Optometri uzmanı.


osteogen : n. Kemiğin yumuşak oluşan maddesi, osteojen.


palatomaxillary : a. Damak ve üst çene kemiği (maxilla) ile ilgili.


photogenous : a. See: Photogenic.


pubofemoral : a. Çatı kemiği (pubis) ve femura ait.


pyoplania : n. Cerahatin bir yerden başka bir yere göçetmesi.


rectification : n. Temizleme, düzeltme, tasfiye, saf hale getirme.