Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

kali nedir?

kali : n. biochem. See: Potash.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccogingival : a. Yanak ve dişeti ile ilgili.


degenerate : v. Cinsi bozulmak, soysuzlaşmak.


ejaculation : n. Fışkırma, atım (meni, idrar v.s) ejaculatio


embryotomy : n. Doğum imkanı olmayan hallerde annenin hayatını kurtarmak için çocuğun kesilerek rahimden çıkarılması, embriyotomi.


indentation : n. 1. Çentikleşme, çukurlaşma, çukur meydana getirme; 2. Çentik çukur, çukurluk.


irritation : n. 1. Büyük reaksiyon uyandıran az şiddette uyartı tatbik etme, iritasyon; 2. İltihap.


lithectasy : n. Apışarası (perine)'nı keserek taş çıkarma ameliyesi.


lunar : a. Ay şeklinde, aysel.


lymphedema : n. Lenf suyunun sızarak doku arasında birikmesinden meydana gelen ödem.


marion's disease : n. İç üriner meatus'un hipertrofik stenozu.


mastoscirrhus : n. Meme bezinin sertleşmesi.


mendacity : n. Yalan söyleme eğilimi, yalancılık.


move : v. İşletmek (barsak).


palate : n. Damak, palatum.


ped-o-jet : n. Basınçtan yararlanarak klasik iğne kullanmaksızın aşı yapılabilmesini sağlayan aygıt.


plasmacytosis : n. Kanda plazmosit sayısının aşırı artışı.


radicular : a. Köke ait, köksel, radiküler, radicularis.


rheocardiogram : n. Reokardiyograf yoluyla elde edilen çizelge.


sphenotribe : n. Sfenotrezide kullanılan bir alet.


subclavate, subclavian, subclavicular : a. Köprücükaltı, subclavius