Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

kali nedir?

kali : n. biochem. See: Potash.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcific : a. biochem. Kireç yapan, kireçlendiren.


carbarsone : n. biochem. Amipli dizanteride kullanılan arsenikli bileşim (C7H9ASN2O4).


carbuncular : a. Şirpençe türünden, iltihaplanmış, şişmiş.


cohabitation : n. Cinsel birleşim, kadın ve erkek arasındaki cinsi münasebet.


glandular : a. Beze (guddeye) ait, guddevi, glandularis.


hyperparathyroidism : n. Paratiroid bezlerini aşırı faaliyeti.


hypostatical : a. Hipostaza ait.


induced : a. Sun'i olarak başlatılmış, uyarılarak meydana getirilmiş.


jury-mast : n. Omurganın göğüs bölümü ve başa destek olma amacıyla,özellikle belkemiği tüberkülozu veya omurga t ravmalarında kullanılan tesbit edici araç.


leptostaphyline : a. Yüksek ve dar damaklı.


microrrhinia : n. Burnun normalden küçük olması, küçük burunluluk.


noesis : n. Anlama, zihnin idrak yeteneği.


pia mater : n. Beyin ve omuriliği saran üç zardan en içteki, ince vasküler yapı gösterenzar.


preaortic : a. Aort önü, aort önünde.


prediastolic : a. 1. Diyastol başlangıcıyla ilgili; 2. Diyasotl'den hemen önce (görülen veya oluşan).


proprioceptive : a. Vücudun içinden gelen uyaranları duyan.


ptyalectasis : n. 1. Salyakanalı genişlemesi; 2. Salya kanalını genişletme ameliyesi.


pyknotic : a. 1. Piknoz'la ilgili, 2. Piknoz österen, piknoz'la belirgin.


quickening : n. Rahimde hayat eseri gösterme.


reticulocyte : n. Genç eritrosit.