Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

kali nedir?

kali : n. biochem. See: Potash.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradystalsis : n. Barsak hareketlerinin anormal şekilde yavaş oluşu.


carboxyhaemoglobinaemia : n. Kanda karboksihemoglobin bulunması-carboxyhaemoglobinaemic, sıfat şekli.


compensation : n. Sistemler veya organlarda bir bölümün çalışması bozulduğu zaman diğer bir bölümün fazla çalışarak onun işini üzerine alması, kompansasyon.


enervation : n. 1. Sinir gücünün kaybı; 2. Bir doku veya organa giden sinirin kesilmesi.


entero-anastomosis : n. Barsak anastomozu.


Epstein barr Virus : n. Burkitt lenfosarkomu ile alakalı virüs.


exudative : a. Terletici


feed : v. 1. Beslemek, gıda vermek, yedirmek; 2. Beslenmek, gıda almak; 3. Yiyecek, gıda, havyan yemi.


gastrocele : n. mide fıtığı, gastrosel


lacquer, lacker : n. biochem. a) Sarı vernik. b) Reçinalı herhangi bir vernik.


hepatatrophia : n. Karaciğer atrofisi.


hypoplasia : n. Organların iyi lgelişmemişolması, hipoplazi.


interureteric : a. Ureter'ler arası, ureter'ler arasında.


intralobar : a. Lob içi, lob içinde.


ischio- : pref. İschium anlamına önek.


lipodieresis : n. Yağın erimesi veya yok olması.


mesiad : a. Ortaya veya merkeze doğru, orta tarafta.


neurotoşin : n. Sinir dokusunu harap eden toksin, nevrotoksin.


oxyquinoline : n. biochem. Kinolinden türeyen bir madde [OH.O6H3(CH)2N].


polydysplasia : n. Vücutta çok sayıda kusurlu organ bulunuşu.