Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

kalagua nedir?

kalagua : n. Güney Amerikada tüberküloz için kullanılan bir ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calor : n. Isı, irtihalen önde geln yerel belirtilerinden birisi.


calcitonin : n. Tiroid guddesinin parafoliküler hücrelerinde (C hücreleri) yapılan bir hormon.


concoction : n. İki veya daha ziyade madde karışımından meydana gelen tertip, karışım.


dissect : v. Ayırmak, herhangi bir oluşumu etraf dokulardan ayırarak görülebilir hale getirmek, teşrih etmek.


fulminant : a. Yıldırım gibi birdeng elen (hastalık).


hexadactylism : n. El veya ayakta altı parmak bulunuşu hali.


intumecsentia : n.Şişlik, şişkinlik, kabarıklık.


ketoacidosis : n. Kanda keton cisimciklerinin artması nedeniyle meydana gelen patolojik durum, ketoasidoz.


local infection : Lokal enfeksiyon.


lymphangiofibroma : n. Lenfanjiomlu doku ihtiva eden fibrom.


neonatal : a. 1. Yenidoğana ait; 2. Hayatın ilk dört haftasına ait.


neurectomy : n. Sinirin ameliyatla çıkarılması, nevrektomi.


odontotripsis : n. Dişlerin yıpranması, dişlerin aşınması.


ovalis : a. Yumurta şeklinde, oval.


papulovesicle : n. Vezikül'e dönüşme halindeki papül, vezikülleşme gösteren papül.


periglottis : n. Dil derisi, periglot.


plutomania : n. Kişinin büyük servete sahip olduğu kuruntusu içinde bulunuşu, zenginlik kuruntusu.


rarefy : v. 1. Yoğunluğunu azaltmak, hafifletmek, basıncını düşürmek; 2. Yoğunlukca azalmak,hafiflemek, basınca düşmek.


restitution : n. 1. Aktif tamir olayı, restitutio; 2. Normal duruma dönme, tekrar normal halini alma; 3. Fetüs başının vulvadan doğuşunu takiben annenin sağ ve sol kalçasına doğru 45°'lik dönüş yapmak suretiyle, iç rotasyon esnasında bükülmüş olan boyunun tekrar normal durumunu alması.


scleredema : n. Gününden önce doğan ve vücut sıcaklığı düşük olan çocuklarda deri ve derialtı dokusunun albümini bol bir sıvı ile enfiltrasyonu sonucu önceleri macun kıvamı ve daha sonra sert bir durum alamsı,sklerödem (sklerema neonatorum).