Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

kala-azar nedir?

kala-azar : n. Asyanın tropikal bölgelerine mahsus ve Leishmania donovani'nin sebep olduğu malaryaya benzer salgın öldürücü bir humma.

Mediterranean kala-azar : (canine kala-azar, infantile kala-azar): Akdeniz kala-azarı, çocuk kala-azarı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colicystitis : n. Escherichia coli'nin sebep olduğu mesane iltihabı.


desferrioxamine : n. Demir zehirlenmesinde kullanılan bir madde.


mia tooth : Köpek dişi


glabella : n. Alın kemiğinin iki kaş çıkıntısı arasında kalan kısmında bulunan ve antropolojide önemi olan hafif bir kabartı, kaşarası, kaşlararası tümseği.


submaxillary : a. Çenealtı, maksilla altında bulunan.


hieralgia : n. Sakrum ağrısı.


hydrallazine : n. basit hipertansiyonda ve gebeliğe bağlı tansiyon yükselmelerinde kullanılan bir ilaç.


hypoprothrombinemia : n. Kanda protrombin noksanlığının mecut olması.


initis : n. 1. Kas dokusunun iltihabı, miyozit; 2. Bağ dokusunun iltihabı, fibrozit.


map : n. Grafik, şema, harita.


mediastinum : n. (pl. Mediastina). Mediyastin(um): Yanda akciğerler, arkada omurga ve önde sternum arasında kalan aralık (Trakea hizasından geçen düzlem olup bunu ön ve arka olmak üzere ikiye ayırır).


odontonecrosis : n. Diş nekrozu, dişin tamamen çürümesi.


oophagia, oophagy : n. Yumurta yeme.


ophthalmomyositis : n. Göz kası iltihabı, oftalmomiyozit.


petrosquamosal : a. Temporal kemiğin petrous ve squamous kısımları ile ilgili.


psychodroma : n. Grup halinde uygulanan bir çeşit psikoterapi yöntemi.


pyostatic : a. Cerahati kesen (durduran), piyostatik


regional : a. Bir bölgeye ait, bölgesel, mıntakavi, mevzii.


salpingorrhaphy : n. Tuba uterina (Fallop tübü)'ya dikiş konulması, Fallop tübü üzerindeki yırtık veya kesit yerinin dikilmesi.


subparietal : a. 1. Paryetal kemik altında; 2. Paryetal lob altında.