Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

kala-azar nedir?

kala-azar : n. Asyanın tropikal bölgelerine mahsus ve Leishmania donovani'nin sebep olduğu malaryaya benzer salgın öldürücü bir humma.

Mediterranean kala-azar : (canine kala-azar, infantile kala-azar): Akdeniz kala-azarı, çocuk kala-azarı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioclasis : n. Kalb yırtılması, kalb duvarının yırtılması.


caudate : a. Kuyruklu, caudatus.


cephalogyric : a. Başın çevresel dönüş hareketleriyle ilgili.


christmas disease : n. Haemophilia, IX NO'lu pıhtılaşma faktörünün noksanlığına bağl kalıtsal bir durum.


cicatricial : a. Sikatrise ait.


colocystoplasty : n. İdrar kesesinin büyütülmesi için bir kalın barsak anusunun kullanıldığı plastik ameliyat.


craniectomy : n. Bir kafatası segmentini kesme ameliyesi, kranyektomi.


cymba : n. Cumba.


cystelcosis : n. Mesane'de ülser oluşması.


diphtheria : n. Difteri, kuşpalazı.


epigastric : a. Mide hizasındaki karın duvarına ait, epigastr'a ait.


gelatinase : n. biochem. Jealitini eriten bir enzim.


glycogen : n. biochem. Nişasta gibi beyaz ve erimez bir maded (karaciğer ve diğer dokulardan çıkarılır), glikojen (C6H10O5).


insulinoma : n. Pankreastaki Langerhans adacıklarının adenomu.


heterophoric : a. 1. Heterofori ile ilgili; 2. Heterofori gösteren kimse.


histodiagnosis : n. Dokuların mikroskopik muayenesi ile yapılan teşhis.


hyothyroid : a. 1. Hyoid kemik ve tiroid kıkırdakla ilgili; 2. Hyoid kemik ve tiroid beziyle ilgili.


lithonephritis : n. Taşların sebep olduğu böbrek iltihabı, böbrek taşlarının organ dokusunu devamlı tahrişi nedeniyle gelişen nefrit.


osmosity : n. Eriyiğin sahip olduğu ozmotik basınç derecesi.


ovariotherapy : n. See: Ovotherapy.