Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

kala-azar nedir?

kala-azar : n. Asyanın tropikal bölgelerine mahsus ve Leishmania donovani'nin sebep olduğu malaryaya benzer salgın öldürücü bir humma.

Mediterranean kala-azar : (canine kala-azar, infantile kala-azar): Akdeniz kala-azarı, çocuk kala-azarı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardol : n. biochem. Maun kozalağından çıkarılan tahriş edici yağ.


cryoscope : n. Sıvıların donma noktasını ölçmede kullanılan alet, kriyoskop.


decongestion : n. Konjestiyonun giderilmesi.


depression : n. Ruhi veya bedeni düşkünlük hali, dermansızlık, depresyon (ezilmiş bir kemik üzerindeki iz için de kullanılır).


descensus : n. Aşağı inme, aşağı sarkma, düşme, bir organın normal yerine oranla aşağıya inmesi.


digitaloid : a. 1. Dijital'le ilgili; 2. Dijital'e benzeyen.


hyoglossal : a. Hiyoid kemik ve dile ait.


kinescope : n. Göz refraksiyonu ölçme aleti.


megalophthalmus : n. Gözlerin normale oranla büyük oluşu.


oophoralgia : n. Yumurtalık ağrısı.


pheochromocytoma : n. Böbrek üstü bezinin medulla kısmındaki kromafin hücrelerden ileri gelen tümör.


pituita : n. Balgam, sümük.


pneumarthosis : n. Eklemde gaz veya hava blunması.


polyploid : a.&n. 1. Poliploidi ile vasıflı; 2. Polipolidi ile vasıflı şahıs veya hücre.


protoplasia : n. Dokunun başlangıç haldeki ilk gelişimi, hücrelerin dokuyu oluşturmak üzere gösterdiği ön gelişim, protoplazi.


pyocnanin : n. biochem. Cerahatta bulunan mavi bir pigment.


pyocyst : n. Cerahatli kist, piyosist.


rodenticide : n. Kemirici (kemirgen) hayvanları yokeden ilaç, rodentisid.


sarcological : a. Vücudun yumuşak kısımların a(dokularına) ait.


scleroatrophic : a. Hem sertleşme hem küçülme gösteren, skleroz ve atrofi ile belirgin.