Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

kakosmia nedir?

kakosmia : n. Pis okku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catamnesis : n. Hastanın tedaviye alındıktan sonraki hikayesi, herhangi bir hastalıktan tedaviye alınan hastanın hayatının sonuna kadar hastalığın gösterdiği seyir ve nükslerle ilgili hikayesi.


decubitus : n. Hem yatış vaziyeti, hem de derinin nekroze olup yara halini alması.


detrusor : n. İdrar kesesinin adalesi.


ectochoroidea : n. Koroid kılıfının dış tabakası.


ethyltryptamine : n. Mono amino oksidaz inhibitörü.


foveation : n. Deride çukur oluşu.


gerocomy : n. Yaşlıların uyması gereken sağlık kuralları, yaşlılık hijyeni.


hemospasia : n. Kanın çekilmesi.


hypernormocytosis : n. Kanda aşırı nötrofil nispeti.


interureteric : a. Ureter'ler arası, ureter'ler arasında.


layer : n. Aynı nitelikte hücrelerin oluşturduğu her tarafnıda aynı kalınlığı gösteren hücre veya doku kitlesi, tabaka, kat;


methyl phenidate : n. Merkez sinir sistemini uyarmak yoluyla etki eden antidepresan bir ilaç.


molluscum : n. Yumuşak deri tümörü, moluskom.


progress : v. & n. 1. İlerlemek, 2. İlerleme.


quadrisection : n. dörde bölünme.


refrigeration : n. Soğuk hava tedavisi.


revivification : n.1. Canlandırma, hayat verme, yeniden kuvvet kazandırma; 2. Yara kenarlarının birleşmesini kolaylaştırma amacıyla nekroz gösteren doku parçalarını kazıma veya kesip çıkarma, bu şekilde yarayı tazeleme.


ruminant : n. Geviş getiren havyan (bunların midesi dört bölümden müteşekkildir: Rumen, Retioulum, omasum ve abomasum).


serangitis : n. Penis'te corpus cavernosum'un iltihabı.


silicic : a. biochem. Silisyum oksidine ait veya bunu havi.