Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

kakosmia nedir?

kakosmia : n. Pis okku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calculous : a. Bedende oluşan taş türünden.


chromaturia : n. İdrarın anormal renk alması.


colonalgia : n. Kolon'da hissedilen ağrı, kolonl ağrısı.


crossmatching : a. Kan transfüzyonundan önce alıcı ve verici kanları arasındaki uygunluğu tesbit için yapılan (Karşılaştırma sonucu aglütinasyon olmayışı iki kanın aynı gruptan olduğunu gösterir).


enterocolostomy : n. İncebarsak ile kolon arasında ameliyatla ağız ağıza dikerek geçit oluşturma.


epiphysiolysis : n. Epifizin kemik diyafizinden ayrılması. epifizyoliz.


interarticular : a. Eklemlerarası.


isometropia : n. İki göz refraksiyonunun eşit olması, izometropi.


karyometry : n. Hücre nüvesinin ölçülmesi, hücre nüvesini ölçme bilimi, karyometri.


malposition : n. Yer değiştirme, mutat (normal) yerinden çıkma.


notalgia : n. Sırt ağrısı.


nulliparity : n. Çocuksuzluk, hiç çocuk doğurmamış olma hali.


olecranoid : a. Olekrana benzer.


orchichorea : n. Cremaster kasının kasılmasına bağlı olarak meydana gelen intizamsız testis hareketleri.


ostalgia : n. Kemik ağrısı, ostalji.


paradidymis : n. Sperma (meni) kordonuna ait olan ve epididim üstünde bulunan küçük bir cisim, paradidim.


parodontitis : n. See: Periodontitis.


prenasal : a. Burun'un önünde.


psychasthenic : a. Psikasteniye ait.


retch : v. & n. 1. Kusmağa çalışmak; 2. Öğürmek, 3. Öğürme, kusma.