Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

kakosmia nedir?

kakosmia : n. Pis okku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpectomy : a. El bileğini oluşturan kemiklerden biri veya birkaçının ameliyatla çıkarılması.


cryoprecipitate therapy : n. Hemofilide kanamaları durdurmak veya meydana gelmelerini önlemek amacıyla sekizinci faktörden yararlanılması.


dentinification : n. Dentin oluşumu.


fibrotic : a. Fibrozise ait, fibrotik.


subluxation : n. Tam olmayan çıkık, sublüksasyon.


hygienization : n. Sağlık tesisi, sıhhi şartların kurulması.


hyposomia : n. Vücudun yeterli şekilde gelişmemesi hali.


ichoremia : n. Sulu cerahat (ichor)'in kana geçmesi ile oluşan kan zehirlenmesi, bu nitelikte septisemi.


isoandrosterone : n. İdrarda testosteron'un yıkım ürünü olarak bulunan androjenik etkiye sahip bir madde, 17. ketosteroid'lerin ir cinsi.


laboratorian : n. Labrant.


lymphoplasmia : n. Kanın alyuvarlarında hemoglbin yokluğu, lenfoplazm.


medrogestone : n. Ağızdan veya zerk yoluyla kullanılabilen bir dişilik hormonu.


noncellular : a. Yapısında hücre bulunmayan, hücresiz.


normochromocyte : n. Normal hemoglobin miktarına sahip olan eritrosit.


oralogy : n. Ağız hastalıkları bilimi, oraloji.


pad : n. Pamuktan veya başka uygun maddeden yapılan küçük yastık, kompres.


palpation : n. 1. El ile dokunarak muayene; 2. Hastanın elle yapılan muayenesi, palpasyon.


panochia : n. Koltukaltı bubonu.


paracusia, paracusis : n. İşitme duygusunun bozukluğu (intizamsızlığı), işitme duygusu anomalisi, parakusi.


phenolsulfonphthalein : n. biochem. Böbrek fonksiyon testlerinde kullanılan kırmızı billuri toz.