Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

kakke nedir?

kakke : n. Beriberi, bu hastalık için japonların kullandığı terim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroprivic : a. Klorid eksikliği ile ilgili, klorid kaybına bağlı.


corticoafferent : a. Uyarıları çevreden beyin korteksine ileten.


dorsocentral : a. Arka tarafta ve merkezde olan.


endothelioma : n. Endotel dokusundan (damar cidarı veya zarlarından) menşe alan ur, endotelyom.


epicanthus : n. Bazan gözün iç köşesini örten deri parçası (en çok Mongollarda rastlanır).


exodontology : n. Diş hekimliğinin dişleri çekme bahsini inceleyen dalı, eksodontoloji.


fibrocartilaginous : a. Bağ ve kıkırdak dokusundan oluşan, fibrokartilaj yapı gösteren.


fremitus : n. Ancak palpasyonla hissedilebilen titreme.


gigantic : a. Deve benzer, dev gibi.


intermarriage : n. 1. Farklı ırklar arasında evlenme, değişik millet fertleri arasında evlenme; 2. Kan akrabalığı olan kişiler arasındaki evlenme, yakın akraba fertleri arasında evlenme.


uteroscopy : n. Rahim boşluğunun uteroskop aracılığıyla muayenesi, histeroskopi, uteroskopi.


hyperephidrosis : n. Aşırı terleme.


infibulation : n. 1. Kadında, cinsel birleşimi önlemekm üzere büyük dudakların birbirine dikilmesi; 2. Erkekte, cinsel birleşimi önlemek üzere glans penis üzerindeki sünnet derisinin dikilmesi; 3. Kesit yeri veya yara dudaklarının, agraflarlabirleştirilmesi.


mastotomy : n. Memenin ameliyatla çıkarılması, mastotomi.


metaplasm : n. Protoplazmanın oluşum maddesi, hücrede bulunan cansız madde, metaplazma.


metaplexus : n. Beyin dördüncü karıncığının koroid damar ağı.


mind : n. 1. Akıl, dimağ; 2. Hafıza kuvveti; 3. Zeka; 4. Bilinç.


neurotic : a. & n. 1. Sinire ait, 2. Sinirlere tesir eden ilaç; 3. Sinir hastalığı olan kimse, sinir hastası.


orchectomy : n. Testis'in ameliyatla çıkarılması.


parapyloric : a. Pilor yakınında, pilor'a komşu, pilor'a bitişik.