Bugün : 22 Şubat 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

kainophobia nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

kainophobia : n. Yeni eşyalara karşı duyulan marazi korku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chancrous : a. Frengili, şankrlı.


charcoal : n. biochem. Odun kömürü, organik kömür.


cheilectomy : n. & 1. Dudağın bir kısmının veya tümünün ameliyatla çıkarılması; 2. Uzun kemiğin eklem yüzleri üzerinde, herhangi bir patolojik nedenle gelişen fazlalıkları, keski ile kesip çıkarma.


distress : n. Sıkıntı, güç durum, tehlike.


duodenum : n. Onikiparmak barsağı.


dysacousia : n. Bir çeşit işitme bozukluğu.


electric(al) : a. Elektriğe ait, elektriki, elektrikli.


endotheliolysin : n. biochem. Endotel hücrelerini erimesine sebep olan bir antikor.


eventration : n. Karındaki organların dışarıya çıkması.


febriphobia : n. Sıcaklığa karşı duyulan marazi korku.


fumigant : n. Buharla dezenfeksiyon (fumigasyon)'da kullanılanl madde (sülfür v.s.).


lacrimation : n. Gözyaşı dökme, ağlama, gözyaşı salgısı.


subfrontal : a. Alın lobu veya kıvrımı altında bulunan.


hematozemia : n. Sızıntı halnide devamlı kan kaybı, tedrici kankaybetme.


hepaticoenterostomy : n. Safra yoluyla barsak arasında anastomoz yapılması.


leptomeningioma : n. Pia mater ve arachnoid'den gelişen tümör.


microcytosis : n. Kanda normalden küçük eritrositlerin bulunması, mikrosiotz.


neuromimesis : n. nevrotik veya histerik kişide herhangib ir organik hastalık belirtilerinin, gerçekten mevcut gibi taklit edilmesi, nöromimezis


obstruction : n. 1. Mani, engel; 2. Tıkama, tıkanma.


odontoid : a. Diş şeklinde, dişsel, odontoid.