Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

kainophobia nedir?

kainophobia : n. Yeni eşyalara karşı duyulan marazi korku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calomel : n. biochem. Bir değerli cıva klorür (eskiden frengi tedavisinde kullanılmıştır).


biose : n. biochem. See: Sacchapose.


chromometer : n. Sıvının gösterdiği rengi ve bu rengin koyuluk derecesini ölçen araç, kromometre.


epiglottidean : a. Eipglota ait, epiglotik.


faciolingual : a. Yüz ve dile ait.


globule : n. 1. Kürecik, yuvarcık, 2. Küçük damla, kan zerresi.


teratogen : n. Fetal büyümeyi bozan ve malformasyonlara neden oluşturan herhangi faktör.


hypinosis : n. Kandaf ibrin miktarının ileri derecede azalması, fibrin eksikliği.


iridorialysis : n. İrisin çevredeki yapışıklıklarından ayrılması.


lysogenesis : n. Lizin oluşumu, liozjenez.


microgenia : n. Çenenin normale oranla çok küçük oluşu.


microzyme : n. Havadaki mikrop.


nephrelcosis : n. Böbreğin ülserli hali.


nosocomium : n. Hastane.


osphresiophobia : n. Kokulardan nefret etme hastalığı.


othelcosis : n. Kulak cerahatlanması.


perithelium : n. Kılcal damarları saran lifli tabaka.


plutonium : n. biochem. Pu sembolü ile bilinen, atom no: 94 v atom ağırlığı: 242 olan kimyasal element, plütonyum.


psychogeriatrics : n. İhtiyarlara yapılan ruhi ve akli tedavi.


schizophasia : n. Anlaşılmaz ve saçma konuşma.