Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

kainophobia nedir?

kainophobia : n. Yeni eşyalara karşı duyulan marazi korku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharal : a. Göz kapaklarıyla ilgili.


cephalopagus : n. Vücutları ayrı olmasına rağmen başları birbirine yapışık ikizler, bu tarz iki fetüs'ten oluşan hilkat garibesi.


chromatometer : n. 1. Kişide renkleri algılama yeteneğini ölçmede kullanılan, üzerinde çeşitli renkler bulunan cetvelden ibaret araç; 2. Bir sıvının gösterdiği renk koyuluğunun derecesini tesbitte kullanılan, üzerinde çeşitli renk tonları bulunan araç.


coxal : a. Kalça eklemi ile ilgili.


dichilia : n. Orta kısmında uzanan derin kıvrım sebebiyle çift gibi görünen dudak.


digitation : n. Parmaksılık, digitatio.


endoneurial : a. Endonöriyum'la ilgili.


exitus : n. 1. Dışarı çıkılacak yer; 2. Ölüm.


Felty's Syndrome : n. Lökopeni ve splenomegali ile birlikte görülen kronik artrit tablosu.


utricle : n. 1. Kırbacığa (içkulağın zar labirentine ait bir parça) utriculus.


hypopraxia : n. Faaliyet noksanlığı, hipopraksi.


imparity : n. Eşitsizlik ,oransızlık.


isuria : n. İdrarın bir kararda çıkması, muntazam idrar ifrazı.


knee : n. Diz, genu.


lymphosarcoma : n. 1.Lenfoid habis tümörü; 2. See: Lymphogranuloma.


mastitis : n. Meme iltihabı, mastit (emzikli kadınlarda görülür).


myoglobin : n. Oksijen taşıma özelliğine sahip olan adale proteini.


myotonus : n. See: Myotonia.


onion : n. Soğan, unio, allium cepa (kusturucu, müdrir ve münebbihtir).


orthophony : n. Seslerin doğru çıkarılması, ortofoni.