Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

kainophobe nedir?

kainophobe : n. Yeniliklere karşı ürküntü duyan kimse, yeniliklerden korkan kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dibasic : a. İki esası olan.


extrapulmonary : a. 1. Akciğerler dışında; 2. Akciğerlerle ilişkisi olmayan.


imperfect : a. Kusurlu, eksik, yetersiz.


inframammary : a. Meme altında.


isomerization : n. Bir izomer'in ait olduğu elementin diğer bir izomerine dönüşmesi,izomerizasyon.


keratotomy : n. Kornea ameliyatı.


lint : n. Gevşek dokunmuş pamuktan ibaret, yüzü düz diğer yüzü tüylü bez (Cerrahi'de sargı amacıyla kullanılır).


melarsoprol : n. Tripanosomiasis tedavisinde damar içi yoluyla verilen organik arsenik bileşiği.


odontoneuralgia : n. 1. Nevraljik diş ağrısı; 2. Diş hastalığından ileri gelen envralji.


onychotrophy : n. Tırnakların beslenmesi, onikotrofi.


ootherapy : n. See: ovotherapy.


paropsis : n. Görme bozukluğu.


pectoralgia : n. Nevraljik göğüs ağrısı.


perisystole : n. Sistol'den hemen önceki zaman aralığı, sistol öncesi devre.


per primam intentionem. : a. İltihaplanmaksızın iyileşme şeklinde (yara kapanması hakkında).


polyadenous : a. 1. Çok sayıda lenf bezini ilgilendiren, birçok lenf bezi ile ilgili; 2. Çok sayıda lenf bezini etkileyen birçok lenf bezini tutan.


postero- : pref. Arka, arkasında.


previable : a. Dış şartlara uyma ve yaşama yeteneği kazanmamış.


saccharometabolism : n. Şeker metabolizması.


schizophreniac : a. 1. Şizofreni gösteren kimse, şizofreni'li kişi.