Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

kainophobe nedir?

kainophobe : n. Yeniliklere karşı ürküntü duyan kimse, yeniliklerden korkan kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clivus : n. (pl. clivi). Klivus (artkafa kemiğinin taban parçasının üst yüzü).


costovertebral : a. Kaburga ve vertebraya ait.


ehrlich's diazo reagent : n. İdrarda ürobilinojen araştırılmasında kullanılan bir reakitf.


emmetropia : n. Gözün görüş yeteneğinin normal halde bulunmas4.


enteritis : n. Barsak iltihabı, Enterokolit, enterit.


ependymoblast : n. Ependisit'i oluşturan öncü hücre, embriyonik ependim hücresi.


excochleation : n. Bir boşluğun kazınması.


frottage : n.1. Masajda oğma hareketi, oğma, masaj yapma; 2. Bir şeye devamlısürtünmekle cinsel haz duyma, özellikle, kalabalıktan istifade ederek kadına sürtünme ile cinsel hazza erişme, kertme (Bir cins cinsel sapıklık).


lacuna : n (pl. lacunae). kemikte bulunan boşluk, delik, çukur, lakuna.


hydrazine : n. biochem. Gaz şeklinde olan bir diamin (H4N2).


iridodonesis : n. See: Hippus.


kaliuresis : n. idrarla aşırı potasyum atılışı.


leptazol : n. Barbitürat zehirlenmelerinde kullanılan güçlü bir merkez sinir sistemi uyarıcısı.


leukoencephalopathy : n. Beyin beyaz cevherini tutan herhangi bir hastalık.


metaphysical : a. Metafizikle ilgili.


oviform : a. See: Oval.


parietofrontal : a. Parietal ve frontal kemiklere veya bölgelere ait olan, her iki oluşumu da ilgilendiren.


peribulbar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini çevreleyen.


peripleuritis : n. Plevrayı saran dokunun iltihabı.


pulmodexter : n. Sağ akciğer.