Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

kainophobe nedir?

kainophobe : n. Yeniliklere karşı ürküntü duyan kimse, yeniliklerden korkan kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

byssinosis : n. Fabrikalarda pamuk tozunu teneffüs eden işçilerin akciğerlerine arız olan hastalık.


cacophony : n. 1. Anormal ses; 2. Ahenksizlik, kakofoni.


servicovesical : a. Uterus serviksi ve emsane ile ilgili.


choroidocyclitis : n. Choroid'in ve corpus ciliare'nin iltihabı.


dacryorrhea : n. Devamlı olarak fazla miktarda gözyaşı gelişi.


dermatomyoma : n. Meri myomu, deri içindeki kaslar (arrector pili kasları) dan gelişen iyi huylu tümör.


dextrose : n. biochem. Glükoz, glikoz (C6H12O6H2O).


fibrocaseous : n. Fibröz doku ile kaplanan yumuşak peynri kıvamındaki doku.


phylaxis : n. Vücudun enfeksiyona karşı korunması, filaksi.


subgroup : n. 1. Bir grubun daha ufak taksimatı; 2. İkinci derecede grup.


hemotachometer : n. Kan akımının hızını ölçen alet, hemotakometre.


hydrolysis : n. Maddelerdeki su molekülünün çözümlenmesi ile meydana gelen parçalanmaya, hidroliz.


intraoral : a.Ağız içinde.


intra-osseous : a. Kemiğin içinde.


logadectomy : n. Konjonktivin bir parçasının ameliyatla çıkarılması, logadektomi.


lymphomatosis : n. Vücudda mültipl lenfomların oluşumu, lenfmatoz.


mesenteriorrhaphy : n. Mezenter iltihabı, peritonit, mezenterit.


oxaluria : n. İdrarda bol miktarda oksalat çıkarılması, oksalüri.


pepsin : n. Pepsin salgılanmasını uyarıcı madde.


periproctic : a. Anüs çevresind, anüs'ü çevreleyen.