Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

kainophobe nedir?

kainophobe : n. Yeniliklere karşı ürküntü duyan kimse, yeniliklerden korkan kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledocholithotomy : n. Koledok kanalında bulunan bir taşın cerrahi olarak çıkarılması.


critical : n. 1. Hastalık nöbetiyle ilgili, kriz'le ilgili; 2. Tehlikeli; 3. Yaş dönümü ile ilgili, menopoz devresine ait.


dextromoramide : n. Morfin yerine kullanılabilen bir madde.


dormant : n. Hareketsiz, uyuşuk, uykulu.


guanine : n. Hücre çekirdeğinde nukleik asitlerin yapısınag iren organik bir bileşik.


idiopathy : n. Müstakil hastalık, idyopati.


irrespirable : a. Teneffüs olunamaz.


lemography : n. Veba veya diğer bulaşıcı hastalıklar hakkında yazılan eser, lemografi.


monoxide : n. biochem. Monoksit, bir atom oksijeni havi bir oksit.


myelinopathy : n. Beynin ak maddesinin veya omuriliğin dejenerasyonu, miyelopati.


officinal : a. Eczanede daima bulunan (ecza veya ilaç), müstahzar, officinalis.


omphalotomy : n. Göbek kordonunu kesme ameliyatı, omfalotomi.


onion : n. Soğan, unio, allium cepa (kusturucu, müdrir ve münebbihtir).


paraphia : n. Dokunma duyusu bozukluğu, parafi.


pedion : n. Ayak tabanı


plasmexhidrosis : n. Plazmanın kan damarlarından dışarı sızması.


scapulalgia : n. Kürekkemik (scapula) ağrısı.


scintiscanner : n. Dokuda ulunan ve gama ışını yayan bir izotopun yoğunluğunu ölçen alet.


sitology : n. 1. Yemek bilgisi; 2. Diet ihtisası, perhiz usulü.


skia : pref. Gölge (özellikle röntgen ışınları tarafından meydanag etirilen).