Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

kainophobe nedir?

kainophobe : n. Yeniliklere karşı ürküntü duyan kimse, yeniliklerden korkan kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachium : n. (pl. Brachia). Kol.


dehydrocorticosterone : n. biochem. Böbreküstü korteksinden çıkarılan bir steroid.


gastrogavage : n. Lastik sonda ile mideye yiyecek gönderilmesi, sun7i besleme.


genicular : a. Dize ait, jeniküler.


interlocking : n. Kenetlenme, kilitlenme, birbirine geçme.


graphoanalysis : n. Ruhsal özellikleri tesbit amacıyla, kişihin el yazısının incelenmesi.


innidiation : n. Hücrelerin sürüklendikleri bir yerde gelimeleri.


mycosis : n. Vücutta mantarcıklar hasıl olma hastalığı, mikozis.


obliteration : n. Vücuttaki boşlukların dolması yapışması veya tıkanması, obliterasyon.


papillitis : n. 1. Görme sinirinin retina'ya girdiği yer (optik papilla) in ödemli iltihabı; 2. Papilla renalis'in iltihabı.


paraganglion : n. (pl. paraganglia). Sempatik sinir sistemi gangliyonlarının civarında bulunan kromafin hücrelerden oluşmuş düğümcük.


precoid : a. Dementia praecox'a benzeyen.


prostatauxe : n. Prostat büyümesi.


pyrotoxin : n. Vücutta ateş meydana getiren mikrop zehiri, pirtooksin.


Rh Factor : n. Çoğu insanların kanında bulunan pıhtılaştırıcı bir madde, Rh faktörü.


salpingo-ovariotripsy : n. Dölyatağı (Fallop) borusu, Tubaların ve yumurtalıkların çıkarılması.


schistoprosopus : n. Yarık yüzlü ucube.


skeletal : a. İskelete ait.


teleorganic : a. Hayati, hayat için gerekli.


tintometry : n. Titometrenin kullanılışı.