Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

kaif nedir?

kaif : n.Alınan ilacın meydana getirdiği rahatlık, özellikle teskin edici veya uyuşturucu ilacın vücutta oluşturduğu rahatlama hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharophthalmia : n. Göz kapağı ve göz konjunktivasının birarada iltihabı.


destruction : n. Bozulma, harabiyet, yıkım.


dicoumarol : n. Önceleri kullanılan ve ağız yoluyla etkili olan bir antikoagülan.


dualism : n. 1. İnsanın ruh ve beden olmak üzere, yapı bakımından farklı ve bağımsız iki özden oluştuğu görüşü, ikilik teorisi; 2. Kan hücrelerinin lenfatik sistem ve kemik iliği olmak üzere iki yerden kaynaklandığı görüşü.


endotheliitis : n. Endotelyum iltihabı.


erythematous : a. Eritemli.


estroenic : a. biochem. Estrus yapan, estrojenik.


fibropericarditis : n. Fibröz perikardit.


laking : Eritrositlerin yapısındaki hemoglobin'in açığa çıkması, kanın hemoliz oluşu.


hemoglobinous : a. Hemoglobinli.


hypopituitarism : n. Hipofiz faaliyetinin azalması.


interolivary : a. Zeytinsi cisimlerarası.


micrencephaly : n. Beynin anormal ve küçük ve tamg elişmemiş olması, mikrensefali.


microcephalic : a. Normal ölçülere göre küçük baş oluşumu şeklindeki anomali ile ilgili olan, bu çeşit bir anomaliyi ilgilendiren.


nyctalopia, nyctalopy : n. Gece körlüğü, niktalopi.


oothecitis : n. Yumurtalık iltihabı.


oscitation : n. Esneme, oscitatio.


sacrum : n. Sağrı kemiği kuyruksokumu kemiği, sakrum (bel omurları ile kuyruk sokumu arasındaki eklemsiz belomuru kısmı).


sarcology : n. Kas lifleri anatomisi, sarkoloji (miyoloji).


smegmatic : a.1. Smegma ile ilgili, 2. Smegma niteliğinde, smegma'ya benzeyen, 3. Smegma ile belirgin, smegma'dan oluşan.