Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

juxtaspinal nedir?

juxtaspinal : a. Omurgaya yakın.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bodily : a. Vücutla ilgili, bedensel.


celiectomy : n. & 1. Karın organlarından herhangi birinin ameliyatla çıkarılması; 2. Nervus vagus7un karın organlarına giden dallarının kesilmesi.


cheilognathus : n. Üst dudak ve üst çenesi dişeti bölgesinde doğşutan yarıklık gösteren kişi.


claudication : n. Topalık, topallama.


coagulum : n. Pıhtı.


ectochoroidea : n. Koroid kılıfının dış tabakası.


enterology : n. Barsakbilim, enteroloji.


eurhytmics : n. Müziğe uygun olarak yapılan ahenkli hareketler.


exhibitionism : n. 1. Kendini teşhir etme anomalisi; 2. Kendi üree (cinsel) organın başkaları tarafından görülmesinden zevk alma eilimi.


inclusion : n. Dahil etme veya olma, ithal içine alma veya girme, enklüzyon.


levodopa : n. Sentetik anti-Parkinson ilacı.


lymphocytopenia : n. Kanda lenfosit sayısının ileri derecede azalışı.


myocardiopathy. : n. Kalp kasını tutan herhangi bir sebepl gelişen miyokart hastalığı, miyokardiozis.


nephrogen : n. Kaynağını böbrekten alan, nefrojen.


omo- : prof. Omuzla ilgili.


osteopoikilosis : n. Bütün iskelette aygın ükçük sahalar halinde kesif kısımlar arzeden ve kemiklerin kolayca kırıldığı doğumsal bir hastalık, osteopathia condensans disseminata.


posology : n. Bir ilacın değişik işler için kullanılacak miktarlarını gösteren bilgi, posoloji.


prochoresis : n. Midede kısmen sindirilen gıdalardan organın peristaltik hareketleriye pilor'dan geçerek sindirim kanalı boyunca aşağıya doğru sevkedilmesi.


setaceous : a. Kıl gibi, kıl şeklinde, kıllı.


staggers : n. 1. Hayvanlara mahsus beyin ve omurilik hastalığı; 2. Caisson hastalığında görülen baş dönmesi.