Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

juxtaspinal nedir?

juxtaspinal : a. Omurgaya yakın.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clonism : n. Kaslarda klonik kasılmaların uzun süre devam edişi hali.


dysfunctional : a. Organın çalışmasındaki bozuklukla ilgili, organdaki görev bozukluğuna bağlı.


eparterial : a. Arterin üstünde, arter üstünde bulunan.


gallop : n. 1. Dört nala koşuş ile belirgin at gidişi; 2. Kalpte birinci ve ikinci seslere eklenen anormal üçüncü veya dördüncü ses işitilmesiyle belirgin kalp ritmi, galo irtmi.


inferiority complex : n.Aşağılık komplkesi.


irritative : a. İritasyona ait.


issue : n. 1. Cerahatin dışarı akmasını temin etmek için açılan yara; 2. Zürriyet; 3. Mahreç.


malarious : n. Sıtma gösteren, sıtmalı hastalarla dolu (bölge hakkında).


mammiform : a. Meme şeklinde, memeye benzeyen.


microbrachius : n. Kolları normale oranla çok küçük olan fetüs.


myogenic : a. Kas yolu ile olan, miyojen.


myokinesis : n. Kas hareketi, miyokinez


neoplasm : n. 1. Yeni tümör; 2. Yeni oluşan doku kitlesi, neoplazma.


normotension : n. Normal basınç.


nosocomium : n. Hastane.


odontopreiosteum : n. See: Periodontium.


ovarin : n. Desiduanın gelişiminisağlayan ve hem corpus luteum ve hem de Graaf folikülünde bulunan hormon.


paraparesis : n. Her iki bacağı tutan orta derecede felç, paraparezi.


pericardial : a. Perikardla ilgili.


perilaryngitis : n. Gırtlağı (larynx) saran dokuların iltihabı, perilarenjit.