Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

juxtaspinal nedir?

juxtaspinal : a. Omurgaya yakın.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyst : n. Blastula safhasını izleyen gelişim devresindeki gebelik ürünü (dşıtan trofoblast adı verilen ince bir tabaka ile çevrilmiş olup ortada gıda maddelerinden zengin sıvı ile dolu bir boşluk ve bir tarafta ileride embryo'yu meydna getirecek hücre kümesinden oluşur).


blood : n. Kan, sanguis.


consistency : n. Kıvam, herhangi bir maddenin koyuluk veya sertlik derecesi.


ectocytic : a. Hücredışı.


entamebiasis : n. Entaboeba cinsi protozoonların sebep olduğu enfestasyon.


exteriorize : v. 1. Kişinin iliği ve dikkatini, kendi üzerinden uzaklaştırarak dışarıya yöneltmek; 2. Bir organı tetkik için bulunduğu yerden geçici olarak dışarıya almak, organı vücut yüzeyine tesbit etmek.


glacial : a. biochem. Buza benzer.


lac : n. süt, lactis


phylum : n. Bitki veya hayvanların başlıca sınıflarından biri, kol, filum.


iridokeratitis : n. İris ve korneanın iltihabı, iridokeratit.


labialism : n. Dudak sesleriyle görülen konuşma bozukluğu.


laparomyositis : n. Karın kaslarının iltihabı.


lyssa : n. See: Hydrophobia.


maceration : n. 1. Maserasoyn: Dokuları su içinde bırakarak yumuşatma; 2. Bazı otların içindeki ilaç cevherlerini elde etmek için suda bırakma.


meperidine hydrochloride : n. biochem. İnce, beyaz, billüri ve kokusuz bir toz olup, ağrı kescidir (C15H21NO2HCI), sentetik morfin türevi.


naturopathy : n. Fiziksel metotlarla tedavi usulü, natüropati.


occipitomastoid : a. Artkafa kemiği ve mastoid çıkıntısına ait.


panaris : n. Dolama, tırnak yatağı iltihabı.


patricide : n. 1. Bir kimsenin babasını öldürmesi; 2. Baba katili (kişi).


petrosquamosal : a. Temporal kemiğin petrous ve squamous kısımları ile ilgili.