Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

juxtapyloric nedir?

juxtapyloric : a. Pilora veya pilor venine yakın.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbunculosis : n. Birbiri arkasına çok sayıda karbonkül oluşması.


cephalothoracopagus : n. Baş ve göğüsleri birbirine yapışık ikizler, bu şekille belirgin hilkat garibesi.


cytotoxin : n. biochem. Hücreler üzerinde özel tahribedici etkisi olan bir toksin.


delactation : n. 1. Sütten (memeden) kesme veya kesilme; 2. Ana sütünün çekilmesi, delaktasyon.


deptropine citrate : n. Bronşiyal astma, vasomotor rinit ve bronşitin idame tedavisinde kullanılan tablet ve ampuller.


ductal : a. 1. Kanalsı; 2. Kanala ait.


exclave : n. Anaorgana tutunmuş organla aynı yapıyı gösteren parça (Özellikle pankreas, tiroid v.s. bezler üzerinde görülür).


fat : n. biochem. Yağ gliserol ve bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen cisim. Wool, fat.


fibrocystoma : n. Lifli elementelr ihtiva eden kistik tümör, fibrosistom.


hemometra : n. See: Hematometra.


holistic : a. Bütünlüğe ait.


homeo : pref. Benze.


inomyositis : n. See: Fibromyitis.


iridal : a. İrise ait.


laryngophony : n. Yutağı dinleme sırasında duyulan ses, larengofoni.


lunacy : n. Delilik, cinnet, akıl hastalığı.


lycomania : n. See: Lycanthropy.


nanosomus : n. Boyca kısalık gösteren kişi, cüce.


patelliform : a. Patellabiçim, dizkapağı şeklinde.


percuss : v. muayene maksadiyle parmak veya aletle hafiğf hafif vurmak.