Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

juxtapyloric nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

juxtapyloric : a. Pilora veya pilor venine yakın.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebroside : n. Sinirsel dokularda, özellikle myelin tabakasında bulunan azot, yağ asidi ve şeker karışımından ibaret bileşik, serebrosid.


determinism : n. Doğa'daki her olayın, dolayısıyla insanın tüm faaliyet ve davranışlarının kendi iradesi dışında seyreden bazı faktörlere tabi olduğunu ileri süren teori, gerekircilik.


fibropurulent : a. Bağ dokusu lifleri ve cerahat ihtiva eden.


gonepoiesis : n. Semenin oluşumu, meni oluşumu.


henogenesis : n. See: Ontogenesis.


hydromyoma : n. İçinde sıvı bulunan kistik tümör.


inframandibular : a. Mandibula altında.


iridorrhexis : n. İris yırtılması.


maietics : n. See: obstetrics.


meiosis : n. Nekahat (iyileşme) devresi, hastalığın şifa bulduğu devre.


miocardia : n. 1. Kalb kasılması; 2. Sistol.


myoseism : n. Belli bir kas veya kas grubunda düzensiz kasılmalar görülmesi hali, miyoseizm.


necrophobia : n. 1. Ölüm veya ölüden korkam veya nefret etme; 2. Ölüm korkusu, nekrofobi.


oligodactylia : n. El veya ayak parmaklarının konjenital yokluğu, oligodaktili.


oxalic acid : n. biochem. Oksalik asit (HOOC.COOG.2H2O).


rachilysis : n. Omurganın çarpıklıkalrını düzeltmek iin kombine çekme ve baskı ameliyesi.


restraint : n. 1. Kendini tutma; 2. Tahdit.


sanitization : n. 1. Sağlığa yararlı hale getirme, herhangi bir şeyi sağlığa zarar vermeyecek duruma getirme, sıhhi hale koyma; 2. Herhangi bir şeyin sıhhi hale gelebilme yeteneği veya niteliği.


scab : n.&v. 1. Yara kabuğu; 2. Kabuk bağlamak (yara).


sebocystoma : n. Yağ kanalının tıkanması nedeniyle oluşan kist, yağ kisti.