Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

juxtaposition nedir?

juxtaposition : n. 1. Bitişiklik, yakınlık; 2. Yanyana konma, yanyana bulunma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burn : n. Yanık, yanık yeri.


cardiopyloric : a. Mide'de "cardia" ve "pylor" bölgeleriyle ilgili.


colpostenosis : n. Vagina daralması.


dysrhythmia : n. Ritimbozukluğu, belli bir sıra ve düzen içinde gidişin bozulması.


elytrocele : n. Bir kısım vagina duvarının ileriye doğru bombelik göstermesi hali, vagina fıtığı.


endamoeba : n. Vücutta parazit olarak yaşayan amipler.


genioplasty : n. Çenenin plastik ameliyatı, jenyoplasti.


giganto : pref. İri, kocaman anlamına önek.


half-breed : a. 1. Melez; 2. yarım kan.


inomyositis : n. See: Fibromyitis.


malpractice : n. Bir doktorun itinasızca veya yanlış tedavisi.


neurocutaneous : a. Sinirlere ve cilde ait.


onychia, onychitis : n. Tırnak yatağının iltihabı, onikit, onikya.


oschitis : n. Skrotum iltihabı.


osphresiolagnic : a. 1. Kokuların yarattığı cinsel uyarı ile ilgili; 2. Kokulardan cinsel uyarı alan kişi.


osteology : n. Kemikbilim, iskeletin bilimsel incelenmesi veya tanımı osteoloji, osteologia.


perencephaly : n. Beyinde kistler oluşması ile belirgin patolojik durum.


periblepsis : n. Akıl hastasında gözlerin belli bir noktaya uzun süre takılıp kalması, bu nitelikle belirgin bakış hali.


polynesic : a. Birkaç odakta birden meydanag elen.


prostatorrhea : n. Prostattan nezlevi ifrazat gelmesi.