Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

juxtaposition nedir?

juxtaposition : n. 1. Bitişiklik, yakınlık; 2. Yanyana konma, yanyana bulunma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chewing : n. Çiğneme


chromicize : v. biochem. Kromla muamele etmek.


coccyx : n. Kuyruk sokumu kemiği, koksiks, kuyruk (paldım) kemiği, os coccygis.


disinfection : n. Zarar verici maddelerin ve canlıların özellikle bitlerin imha edilmesi. Patojen mikroorganizmalardan temizlenme işi, dezenfeksiyon.


erysipelatous : a. Erizipelli.


exoplasm : n. Hücre protoplazmasının periferal parçası.


formation : n. Oluşum, teşekkül, formatio.


gingival : a. Diş etlerine ait.


glossotrichia : n. Dilin kıllı olma hali, kıllı dil.


lacunar : a. 1. Küçük boşluk veya aralıklarla ilgil, 2. küçük boşluk veya aralıklar göstere.


gravitational : a. Yerçekimi etkisi altında kalan yerçekimine bağlı olarak meydana gelen.


hallucination : n. Hakiki bir etki olmadan duyu organlarının tenbih almış gibi çalışması, sanrı.


heteroblastic : a. Değişik bir dokudan kaynak alan.


holistic : a. Bütünlüğe ait.


insufficient : a. Yetersiz, kifayetsiz, eksik.


lambda : n. Paryetal kemiklerle oksipital kemiğin birleştiği nokta olup fetuste burada küçük fontanel bulunur, lambdoid dikişle sagital dikişin birleştiği nokta.


oaritis : n. Yumurtalık iltihabı.


phlebectasis : n. See: Phlebectasia.


polioencephalomeningomyelitis. : n. Beyin gri maddesi, omurilik ve meninkslerin iltihabı.


polymorphonuclear : a. 1. Parçalı çekirdek gösteren, parçalı çekirdekli; 2. Parçalı çekirdekli lökosit.