Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

juxtaposition nedir?

juxtaposition : n. 1. Bitişiklik, yakınlık; 2. Yanyana konma, yanyana bulunma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachial : a. Kola ait, brachialis.


cenosis : n. Herhangi bir lezyona bağlı olarak, patolojik akıntı meydana gelişi.


chiro, : pref. See: Chir.


chloropenia : n. kanda klorid miktarının ileri derecede azalması.


cytoreticulum : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı içinde dağılmış, ona destek temin eden ince liflerin oluşturduğ ağ.


cytosmear : n. Hücrelerin mikroskopik muayenesi için lam üzerine salgı veya akıntı sürülmesiyle hazırlanan yayma.


frenal : a. Geme ait.


hemopyelectasis : n. Böbrek pelvisinin kan veya kanlı idrar toplanışına bağlı olarak genişlemesi.


lemology : n. Bulaşıcı hastalıklar bilgisi (özellikle veba), lemoloji.


maternal : a. Anneye ait.


metachromasia : n. Metokromazi.


migraine : n. Yarım baş ağrısı.


new-growity : n. Doku artımı sonucu meydana gelen patolojik oluşum, tümör.


oncolytic : a. Tümör hücrelerini yokedici, onkolitik.


opsonization : n. Bakterilerin opsonin yardımıyla fagositoz'a duyarlı hale getirilmesi, opsonizasyon.


pericapsular : a. Kapsül çevresinde, kapsülü çevreleyen.


phentolamine : n. Adrenalin antagonisti.


premaxilla : n. Üst çene kemiğinin orta ön kısmı.


sigmoidoscopy : n. Sigmoidin spekulomla muayenesi, sigmoidoskopi.


subungual : a. Tırnakaltı, tırnak altında bulunan.