Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

juxtaposition nedir?

juxtaposition : n. 1. Bitişiklik, yakınlık; 2. Yanyana konma, yanyana bulunma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachydactylia : n. El veya ayak parmaklarının anormal kısalığı.


cardioplasty : n. Cardia sfinkteri üzerinde yapılan plastik ameliyat.


chionablepsia : n. Kar körlüğü.


component : n. Bir bileşiği veya karışım oluşturan unsurlardan her biri, unsur, eleman.


Felty's Syndrome : n. Lökopeni ve splenomegali ile birlikte görülen kronik artrit tablosu.


fragment : n. Kırılmış parça, fragman.


gamma-encephalography : n. Az dozda izotop verilerek yapılan bir inceleme.


submicroscopic : a. Mikroskopla görülemeyecek derecede ufak olan.


vacciniola : n. Çiçek aşısından sonra görülen iltihaplı kese.


granulosis : n. Granül oluşumu, granüloz.


gravel : n. Kum, kum hastalığı, idrar taşı.


hypobaropathy : n. Düşük hava basıncına maruz kalış sonucu, vücuda giren oksijen miktarında azalmanın sebep olduğu bazı belirti ve bozukluklarla belirgin patolojik durum. Deniz seviyesinden oldukça yükseğe çıkıldığında gelişir.


kaliemia : n. Kanda p otasyum bulunması, kaliyemi.


marriageableness : n. Cinsel gelişimini tamamlayıp evlenecek yaşa erişmiş olma, evlilik çağında bulunma, yetişkinlik.


micronutrients : n. Vücutta çok az miktarda bulunmalarına rağmen organizma için mutlak gerekli bir kısım maddeler (bazı minareller, vitaminler v.s.).


mucosanguineous : a. Sümük ve kandan oluşan.


olfactometer : n. Burnun koku alma hassasiyet derecesini ölçme aleti, olfaktometre.


per anum : Anus (makat) yolu ile.


phosphuret : a. biochem. Bileşiminde fosfor bulunan.


pleuropericarditis : n. Plevra ve plevra iltihabı (özellikle sığırlar arasıda görülen buşalıcı bir hastalık).