Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

juxtangina nedir?

juxtangina : n. Yutak kaslarının iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conjugation : n. Birleşme, çift olma.


dermatosclerosis : n. Sklerodermi.


disinfestation : n. Enfestasyon taşıyan böcek, sinek veya hayvansal parazitleri öldürme.


diverticular : a. Divertikül ile ilgili.


eutectic : a. biochem. Azami erime kabiliyeti olan ötektik.


feminist : n. Kadın fizyoloji ve psikolojisini inceleyen bilgin.


phthisic : a. 1. Akciğer tüberkülozu ile ilgili, verem'le ilgili; 2. Akciğer tüberküloz ugösteren, veremli.


insalivation : n. Çiğneme esnasında gıda maddelerinin tükürük ile karışması.


kephir : n. Mayalanma sonucu ekşitilmiş süt, ekşi süt.


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


nasocope : n. Burun boşluklarını muayenede kullanılan, spekulum şeklinde alet, nazoskop.


neutropenia : n. Nötrofil lökositlerin kanda azalması, nötropeni.


nymphomaniacal : a. 1. Nemfomani ile ilgili; 2. Neformani gösteren, nemfomani ile belirgin.


odontogeny : n. Diş gelişimi, odontojeni.


onychohelcisis : n. Tırnakların ülserli hali.


ophthalmoxyster : n. Konjonktivi kazıma aleti.


patholysis : n. Hastalık sebebiyle dokuların erimes.i


pathomorphism : n. Anormal morfoloji.


postparalytic : a. Felç krizi (nöbeti) ni müteakip.


rect(o)- : pref. Rektum(a ait).