Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

juxtaglomerular nedir?

juxtaglomerular : a. Böbrek glomerülüne yakın veya bitişik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

disulphide : n. biochem. Disülfür, bir element ile iki atom kükürtten bileşik bir madde.


extremity : n. Kol-bacak, extremitotis.


ferrated : a. biochem. Demir ihtiva eder.


foreign : a. Yabancı.


fructose : n. biochem. Bütün tatlı meyvalarda e baldabulunan bir hidrokarbon (C6H12O6).


glucosamine : n. biochem. Bir glikoprotein türevi (C6H11O5NH2).


interlobar : a. Loplararası, loplar arasında yer alan.


hydrolysis : n. Maddelerdeki su molekülünün çözümlenmesi ile meydana gelen parçalanmaya, hidroliz.


hyperglycemia : n. Kandaki şeker miktarının artması, hiperglisemi


iridosteresis : n. İrisin kısmen veya tamamen çıkarılması.


laryngopathy : n. Larenks hastalığı, larengopati.


lipogenesis : n. Yağ oluşumu, lipojenez.


macroglia : n. See: Astrocyte.


mortuary : a. 1.Ölümle ilgili; 2. Ölünün gömülmesi ile ilgili; 3. Cesetin gömülmeden önce geçici olarak konulduğu yer, morg.


myoglobinemia : n. Kanda miyoglobin bulunuşu.


nicotined : a. Nikotinli.


pancreatism : n. Pankreas faaliyeti.


peptolytic : a. Pepton'u parçalayıcı, pepton'u eritici.


picric acid : n. biochem. Pikrik asit, boyacılıkta veya patlayıcı maddeleri yapmakta kullanılan asit pikrik, trinitrofenol.


protoporphyria : n. Protoporfirin artışı, eritrositlerde, dışkıda ve idrarda fazla miktarda protoporfirin bulunuşu ile belirgin patolojik durum, protoporfiri.