Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

juxtaglomerular nedir?

juxtaglomerular : a. Böbrek glomerülüne yakın veya bitişik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carotic : a. 1. Arteria carotis communis ile ilglii,boyun arterine ait; 2. Ağır uyku hali gösteren, d algın.


conglobation : n. Küçük taneciklerin yuvarlak tek bir kitle oluşturacak şekilde biraraya toplanması.


dechloridation : n. Vücuttaki klorid miktarının azaltılması (Tuz tahdidi ve diüretik kullanmak suretiyle).


dement : n. Bunama gösteren kişi.


densitometer : n. 1. Dansimetre; 2. Et suyu ortamda üretilen bakterilerin gelişme hızını ölçen özel alet.


dextraural : a. Sağ kulağı ile sol kulağına oranla daha iyi duyan.


eunuchoidism : n. Testislerin iyi gelişmemesinden dolayı meydana gelen konstitüsyon anomalisi (ses kadın sesine benzer, şişmanlık ve infantilizm görülür), önikoidizm.


glucoside : n. biochem. Glükoz ve diğer bir maddenin (aglucone) birleşmesinden meydana gelen bileşim (otlarda bulunur).


hemoclasis : n. Kanın alyuvarlarının yok olması.


hemoglobin : n. Kana renk veren madde, hemoglobin, hemokrom.


hyperemic : a. Kan hücumuna ait.


infestation : n. Konak hayvan üzernide eklem bacaklı parazitlerin bulunması.


irid- : pref. İris anlamına önek.


konimeter : n. See: Konometer.


megacardia : n. Kalp büyümesi, kalp hipertrofisi.


othelcosis : n. Kulak cerahatlanması.


palmitic : a. 1. Hurma yağı ile ilgili; 2. Palmitni'le ilgili.


pelviperitonitis : n. Pelvis peritonun iltihabı, pelvi-peritonit.


pharamceutist : n. 1.Eczacılık sanatı, ilaçların hazırlanışı, dozaj şekilleri v.s. hususları konu alan bilim dalı; 2. Tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar,tıbbi ilaçlar.


phosphotransferase : n. Fosfat gruplarının diğer bir bileşiğe geçişini kolaylaştıran enzim, fosfotransferaz.