Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

juxtaglomerular nedir?

juxtaglomerular : a. Böbrek glomerülüne yakın veya bitişik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidin : n. biochem. Cantharis vesicatoria'dan çıkarılan tahriş edici ve kabarcık yapan, billuri aktif cevher (C20H24O8).


bronchogram : n. Bronş sisteminin radyolojik fotoğrafı.


cholelith : n. Safra taşı.


curability : n. Tedaviden istifade yeteneği, iyileşme yeteneği, şifa oranı.


electrophottherapy : n. Elektrik ışınlarıyla tedavi.


enterohepatitis : n. Karaciğer ve barsakların iltihabı, entorhepatit.


erotology : n. aşk bilgisi, aşkbilim, erotoloji.


gallop : n. 1. Dört nala koşuş ile belirgin at gidişi; 2. Kalpte birinci ve ikinci seslere eklenen anormal üçüncü veya dördüncü ses işitilmesiyle belirgin kalp ritmi, galo irtmi.


ganglioma : n. Başlangıcını lenfagangliyonundan almış tümör.


irreducible : a. Yerinden ayrılmış bir organın veya bir fıtığın eski haline getirmenin mümkün olmaması.


microsplenia : n. Dalak küçüklüğü, mikrospleni.


ossicular : a. Küçük kemikle ilgili.


paramnesia : n. Geçirmekte olduğu bir tecrübeyi, yanlış olarak daha önce de geçirmiş olduğunu zannetme.


pfrophfhebephrenia : n. Esasen zihni bozukluk gösteren bir kimsede şizofreninin belirmesi.


phatne : n. Diş çukuru.


phon- : pref. Ses, seda anlamına önek.


phosphoric : a. biochem. Fosforlu, kuvvetli fosfor mileşimlerine ait.


phytoglobulin : n. Bitki globülini.


plethysmogram : n. Pletismograf ile elde edilen çizelge.


pragmatagnosia : n. Tanıma yeteneğini kaybetme, tanıyamama.