Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

juxtaglomerular nedir?

juxtaglomerular : a. Böbrek glomerülüne yakın veya bitişik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cercus : n. Sert kıl şeklindeki oluşum, sert kıla benzer anatomik yapı.


coitus : n. Cinsi münasebet, çiftleşme, cinsel temas, kopülasyon, koit.


congest : v. 1. şişirmek, toplamak, doldurmak, 2. Kan veya su toplamak.


convulsive-therapy : n. Elektropleksi, elektroterapi, elektrokonvülsif tedavi, ruhi bozuklukların tedavisinden yararlı olan fiziksel bir yöntem.


deicduation : n. Adet esnasında, kalınlaşmış endometrium'un adet kanalıyla dışarı atılması.


dermostenosis : n. Cilt kontraksiyonu.


dope : n. 1. Herhangi bir uyaryıcı veya uyuşturucu ilaç; 2.Uyarıcı veya uyuşturucu ilaç vermek; 3. Uyuşturucu madde kullanan kişi.


ehrlich's diazo reagent : n. İdrarda ürobilinojen araştırılmasında kullanılan bir reakitf.


fermium : n. biochem. Fm sembolü ile bilinen, atom no:100 ve ato mağırlığı: 252 olan kimyasal element, fermiyum.


fibremia : n. Kanda fibrin bulunması,fibrinemi.


glossorrhaphy : n. Dilin dikilmesi.


hepatosplenomegaly : n. Hem karaciğer hem dalağın büyük oluşu.


intermaxillary : a. Maksillalararası.


hyperacidity : n. hiperaksidite, aşırı asitlilik.


hypocinesia : n. see: Hypokinesia.


metaphysical : a. Metafizikle ilgili.


osteochondrophyte : n. Kıkırdak ve kemik tümörü.


peptid(e) : n. biochem. Aminoasit ihtiva eden bir bileşim olup, sentetik olarak yapılmış veya proteinlerin hidrolizinden meydana gelmiştir.


rectum : n. Barsağın makada bitişik düz parçası, göden barsak, büyük apdest yolu, rektum (kalın barsağın pelvis içinde bulunan son kısmı).


reticulopodium : n. İpliksi yalancı ayak.