Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

juxta-epiphysial nedir?

juxta-epiphysial : a. Epifize yakın veya bitişik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botany : n. Bitkileri konu alan bilim dalı, bitkiler bilgisi, botanik.


colocynthin : n. biochem. Kolosint'den çıkarılan kuvvetli müshil cevher.


diaphysial : a. Diafiz'le ilgili.


ecchondroma : n. Kıkırdak yapısında olan ve meydana geldiği kemik üzerinde bir çıkıntı oluşturan selim tümör.


erythrometer : n. kırmızılık derecesini ölçme aleti, eritrometre.


gastropulmonary : n. Mide ve akciğerlere ait, gastropulmoner.


subfertility : n. Çocuk sahibi olma yeteneğinin, normale oranla az oluşu hali.


hydriatric : a. Su tedavisiyle ilgili.


hydropancreatosis : n. Pankreas içinde seröz sıvı toplanması ile belirgin durum, hidropankreatoz.


kinetic : a. Hareketle ilgili, veya hareket meydana getiren.


metaplastic : a. 1. Metaplazi ile ilgili; 2. Metaplazi gösteren; 3. Metaplazi sonucu oluşan.


monophyletic : a. Belli bir soydan gelen bir kaynaklı.


naphtolism : n. Naftol zehirlenmesi.


nidal : a. 1. Yuvaya ait, yuva ile ilgili; 2. Enfeksiyon odaığı ile ilgili.


nosography : n. Hastalıkların bilimsel tanımı, nozografi.


periopthalmitis : n. Göz çevresindeki koku ve oluşumların iltihabı, perioftalmit.


pia : a.&n. 1. Yumuşak, ince, hassas; 2. Pia mater.


pneumohydropericaridum : n. Perikard boşluğunda gaz ve sıvı toplanması.


podelcoma : n. Mantar enfeksiyonu nedeniyle ayakta meydana gelen kronik hasatlık. See: Madura foot.


presenium : n. Yaşlılık öncesi devre, yaşlılığa geçiş devresi.