Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

juxta-epiphysial nedir?

juxta-epiphysial : a. Epifize yakın veya bitişik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

depression : n. Ruhi veya bedeni düşkünlük hali, dermansızlık, depresyon (ezilmiş bir kemik üzerindeki iz için de kullanılır).


dilute : v. Sulandırmak, eriyiğin yoğunluğunu azaltmak.


dissonance : n. Ahenksizlik, uygunsuzluk.


dressing : n. 1. Yarayı sarma; 2. Sargı (gaz bezi, pamuk v.s.).


echo-encephalography : Baştan geçirilen ses dalgaları aracılığıyla beiyndeki abse.


exopathic : a. Vücudun dışından kaynaklanan, eksopatik.


lactiferous : a. Süttaşır, laktifer.


subgingival : a. Dişeti altında.


hypaxial : a. Vücut ekseninin önünde, omurgadan geçen dikey eksenin önünde bulunan veya önünde uzanan.


hypodermal : a. İç zara ait.


julep : n. 1.İlaca karıştırılan tatlı bir sıvı, cülap; 2. İçine buz ve nane ruhu karıştırılan bir içki.


karyosome : n. Çekirdeğin kromatin ağı içinde yer yer daha koyu görülen kromatin kümelerinden her biri.


lithemia : n. Kanda ürik asit fazlalığı, litemi.


malaxation : n.Masaj (yapma).


mesosternum : n. Sternumun orta parçası.


neomembrane : n. Sun'i (yalancı) zar.


polypectomy : n. Bir polipin cerrahi olarak çıkarılması.


splay-foot : n. Enli ve yayvan ayak.


strangle : v. 1. Nefes borusunu sıkarak nefesini kesmek,boğmak; 2. Nefes borusunun sıkılması nedeniyle nefesi kesilmek,boğulmak.


sucker : n. Emici, emen.