Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

juxta-epiphysial nedir?

juxta-epiphysial : a. Epifize yakın veya bitişik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catecholamines : n. Adrenalin noradrenalin ve isoprenalin, farmakolojik bakımdan önemli olan katekolaminlerdir ve hepsi de , sinir impulslarının özellikle sempatik sistemde-iletimini sağlarlar.


clairaudience : n. Normal olarak işitilmeyen sesleri işitme, fevkalade işitme hassası.


cytogenesis : n. Hücre oluşumu, sitojenez.


dermatotherapy : n. Cilt hastalıkları tedavisi, dermatoterapi.


erubescence : n. Kızarma, derinin kızarması.


fecaluria : n. İdrarda feçes bulunması, fekalüri.


phthisicky : a. 1. Veremli; 2. Astmalı.


sublatio retinae : n. Retina yırtılması.


hyperoxaluria : n. Aşırı miktarda cereyan eden oxaluria.


medullispinal : a. Omuriliğe ait.


neuralgic : a. 1. Nevralji ile ilgili; 2. Nevralji niteliğnde; nevralji ile belirgin.


normotonia : n. Kas tonüsünün normal oluşu.


nutritionist : n. Beslenme uzmanı.


orchotomy : n. 1. Hadımlaştırma (ameliyatı); 2. Ayak bileğindeki kıkırdakların ameliyatla çıkarılması, orkotomi.


otorrhea : n. Kulak akıntısı, otore.


phosphorolysis : n. Karbon hidrat metabolizmasında şeker ve fosforik asidin ayrılıp birleşmeleri.


phrenetic : a. 1. Zihni bozuklukla ilgili; 2. Zihni bozukluk gösteren, deli.


pneumohydrothorax : n. Plevrararası boşlukta gaz ve sıvı toplanması.


rectoperineal : a. Rektum ve perine ile ilgili.


sensitization : n. 1. Vücutta antijen niteliğindeki madde (bakteri, ilaç, yabancı protein, çiçek tozu v.s')ye karşı, ikinci defa girişinde şiddetli reaksiyona sebep olacak şekilde duyarlık oluşması, hassas hale gelme veya getirilme; 2. Uyarıya karşı hassas hale gelme ve getirilme, canlının veya canlı dokunun belli bir uyarıya karşı, eskisine oranla daha duyarlı hale gelişi, uyarıya tepkinin daha kuvvetli oluşu.