Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

juxta-epiphysial nedir?

juxta-epiphysial : a. Epifize yakın veya bitişik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavern : n. 1. Patolojik doku boşluğu; 2. Akciğer tüberkülozu gidişinde akciğerlerdeg örülür, kovuk, mağara, kavern, caverna.


conglutination : n. Birleşme, kaynaşma, yapışma, iki şeyin kaynaşır şekilde birbirine yapışması; 2. Eritrositlerin veya bakterilerin kümeleşmesi.


E.s.N., : n. "Educationally subnormal-eğitim bakımından normalin altında" deyimi için kullanılan kısaltma.


fourchette : n. Labia majora (Büyük dudaklar) nın arka birleşeği.


gastradenitis : n. Mide bezlerinin iltihabı, gastradenit.


gastritis : n. Mide iltihabı, gastrit.


uveoplasty : n. Üveanın plastik tamiri.


incisura : n. (pl. incisurae). See: incisure.


intravascular : a. Kandamarı içinde bulunan veya meydana gelen, damar içi.


laxation : n. 1. Barsak muhteviyatını boşaltma; 2. Gevşeme, gevşeklik.


mentum : n. Çeneucu, çene.


nephrectomy : n. Böbreğin ameliyatla çıkarılması, nefrektomi.


onychohelcisis : n. Tırnakların ülserli hali.


oxacid : n. biochem. Oksijenli asit.


pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.


paracolic : a. Kolon yakınında, kolon'a bitişik.


parophthalmia : n. Göz çevresindeki bağ dokusunun iltihabı.


pneumotherapy : n. 1. Akciğer hastalıkları tedavisi, pnömoterapi.


process : n. Proçes, çıkıntı, processus.


prostatectomy : n. Prostatı çıkarma ameliyesi, prostatektomi.