Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

juxta-articular nedir?

juxta-articular : a. Eklem bölgesi içinde bulunan, mafsal bölgesinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbometer : n. biochem. Karbon dioksid nispetini belirleyen alet, karbometre.


chromium : n. biochem. Cr. sembolü ile bilinen, atom no:24 ve atom ağırlığı: 52.01 olan kimyasal element, krom.


cocaine : n. biochem. Çeşitli Erythroxylon türleri yapraklarından elde edilen bir alkaloid (C17H21NO4).


collagenolytic : a. Kollajen'in erimesine sebep olan, kollajen'i eriten.


creosote : n. biochem. Odun katranından çıkarılan sarı renkli çok kırıcı yağ, kreozot.


dichotomy : n. Çatallı olma, iki kısma bölünmüş olma.


diptera : n. Emici veya delici nitelikte ağız yapısına sahip iki kanatlı böcekler takımı (Sinekler, sivrisinekler v.s.).


gamma-encephalography : n. Az dozda izotop verilerek yapılan bir inceleme.


hircismus : n. Koltuk altlarından gelen tiksindirici koku.


hydromeningocele : n. Kafatası üzerindeki bir açıklıktan beyin zarlarının veya omurga üzerindeki bir açıklıktan omurilik zarlarının, içi serebrospinal sıvı ile dolu kese şeklinde dışarı taşması, hidromenengosel.


hyperdicrotism : n. Her kalp atımı esnasında nabızda, belirgin şekilde çift atım oluşturması hali.


inanimate : a. Cansız, ölü.


kleptomaniac : n. Kleptomani hastası.


lip(o) : pref.Yağ.


monosexual : a. Cinsiyeti tek olan, yalnız bir cins karakter taşıyan.


nudity : n. Çıplaklık.


oxidizing : a. Oksitleyici.


pachymeninx : n. (pl. pachymeninges). Pakimeninks (Pakimeneni), kranial dura mater, dura mater encephali.


pelviotomy : n. Pelvis kemiklerini kesme ameliyesi (zor doğumlarda yapılır).


pneumocranium : n. Dura matr altında hava bulunması.