Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

juxta-articular nedir?

juxta-articular : a. Eklem bölgesi içinde bulunan, mafsal bölgesinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

constrictor : n. 1. Sıkıcı kas; 2. Büzücü.


crematorium : n. Cesetlerin yakılarak kül haline getirilmesini sağlayan kurum.


cure : v. 1. Tedavi etmek, iyileştirmek, şifa vermek; 2. Sıhhate kavuşma, iyileşme, şifa; 3. Tedavi, hastalığı iyileştirmede uygulanan özel tedavi yöntemi.


dermatophylaxis : n. 1. Derinin enfeksiyona karşı korunması; 2. Deri hastalıklarına karşı korunma, deri enfeksiyonuna karşı korunma.


dermostenosis : n. Cilt kontraksiyonu.


dioptrics : n. Işınların mercek tarafından kırılması ve kırılan ışınları konu alan bilim dalı.


dissolution : n. 1. Ölüm; 2. Eritme; 3. Erime dağılma, çözgünlük; 4. Ayrışma.


uvulotomy : n. Küçük dil ameliyatı.


hematodyscrasia : n. Kanın bozuk hali, hematodiskrazi.


hematotherapy : n. Kan veya plazma vererek hasatlığı tedavi etme, kan tedavisi.


hematozoon : n. Kanda yaşayan herhangi bir hayvansal parazit.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


lymphocytopoiesis : n. Lenfosit oluşumu.


mucoenteritis : n. Barsak mukozasının iltihabı.


offspring : n. 1. Mahsul, zürriyet, evlat; 2. Çocuk.


ophthalmiac : n. Gözü iltihaplanmış kimse.


placebo : n. İlaç olarak verilen tesirsiz madde.


polyvinylprolidine : n. biochem. lazma hacmini takviye etmek için kullanılan ve formaldehidin polimerizasyonundan elde edilen bir madde.


porphin : n. Porfirin'in esasını oluşturan dört pirol halkasından meydana gelmiş molekül, porfin.


procarbazine : n. Hodgkin hastalığında kullanılan ve azot hardal grubuna dahil olan bir ilaç.