Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

juxta-articular nedir?

juxta-articular : a. Eklem bölgesi içinde bulunan, mafsal bölgesinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradford frame : n. Özel ortopdeik bir yatak çeşidi.


cache : n. Işınlamada, radyoaktif maddenin, içine konulduğu kurşundan, tepesi açık, koni şeklinde muhafaza.


diathermal : a. Isıyı geçiren.


dysesthesia : n. Duyguların herhangi birinin kaybolması.


endogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, endogastrit.


fibrotic : a. Fibrozise ait, fibrotik.


full term : n. Olgunlaşmış,g ebelikte 40 haftayı doldurmuş.


hypergonadism : n. Cinsiyet bezlerinin aşırı hormon salgılaması, erkekte testis kadında overlerin aşırı salgı meydana getirmesi hali.


inductothermy : n.Endüktoterm cihazı ile sun'i hararet meydana getirilmesi, endüktotermi.


intervertebral : a. Omurlararası.


jejunal : a. Jejunuma ait, jejunalis.


katadidymus : n. See: Duplicitas anterior.


lithotony : n. Mesaneye yapılan küçük bir kesiti gererek içerdeki taşın dışarı alınması, litotoni.


meson : n. See: mesion.


mono-amine-oxidase : n. Beyinde kate-kolaminlerin ve serotoninin parçalanmasında rol oynayan bir enzim.


nates : n. 1. İlyeler, kabaet bölgesi (See: Buttocks); 2. Corpora quadregemina'nın ön çifti.


orthognathic : a. Ortognatiye ait.


osculation : n. Müşterek özellikleri olma (See: anastomosis).


osmosity : n. Eriyiğin sahip olduğu ozmotik basınç derecesi.


photogenous : a. See: Photogenic.