Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

juxta- nedir?

juxta- : pref. Çok yakın, yanında, bitişik anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brash : n. Midede duyulan yanma hissi, mide ekşimesi.


bulla : n. (pl. Bullae). Sulu kabarcık.


circumscribed : a. Sınırları belli, sınırlanmış, sınırlı.


cytology : n. Hücrebilim, hücrelerin bilimsel tetkiki.


distil : v. Bir sıvıyı ısıtıp buhar haline getirdikten sonra tekrar soğutarak sıvı halinde toplamak, damıtmak.


dysvitaminosis : n. Vitamin noksanlığı veya fazlalığı sebebiyle meydana gelen bozukluk.


electrochemistry : n. Kimyasal elektrik, elektroşimi, elektriğin mühim bir rol oynadığı kimya olaylarından bahseden bilim.


fibroid : a. Lif gibi, lifi, lifsel, fibroid.


glucoside : n. biochem. Glükoz ve diğer bir maddenin (aglucone) birleşmesinden meydana gelen bileşim (otlarda bulunur).


gorget : n. Taş çıkarmağa mahsus cerrah aleti.


intemperance : n. 1. Kişinin kendini kontrol edememesi hali, nefsine hakim olamama hali, itidalsizlik; 2. Alkollü içkilere aşırı düşkünlük hali.


tenontology : n. Kirişbilim, tendon bilgisi.


isoniazid : n. biochem.İzonikotinik asid hidrazit (tüberkülozda kullanılır).


kata- : pref. İniş, yıkılış, düşüş anlamına önek.


matrix : n. (pl. matrices or matrixes). 1. Rahim, dölyatağı; 2. Hücreler arasında bulunan madde.


metastasis : n. Bir hastalığın bir organdan diğerine siraeti, hastalık etkinlerinin kan veya lenf yolu ile taşınarak yeni odaklar yapması, metastaz.


myosuria : n. İdrarda miyozin bulunuş, miyozüri.


nibbling : n. Az miktarda sık aralarla gıda alma, bu nitelikle belirgin beslenme şekli.


ontogenetic : a. Ontogneez'le ilgili.


ophthalmomyitis : n. Gözküresini hareket ettiren kasların iltihabı.