Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

juxta- nedir?

juxta- : pref. Çok yakın, yanında, bitişik anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisexual : a. Hem erkek hem dişi, iki cinsiyetli, hünsa.


chiragra : n. Uyuz.


complicated : a. 1. Karmaşık yapı gösteren, çözümü güç, girift; 2. Üzerine diğer hastalık veya bozukluğun eklendiği (hastalık), diğer hastalık veya bozukluklarla bir arada bulunan (hastalık).


contact : n. Bir hasta ile temas halinde olduğundan başkalarına hastalık nakledebilen kimse, portör.


fallectomy : n. Fallop tüünü ameliyatla çıkarma, falektomi.


gastrostomize : v. Karın duvarı ile mide arasında ameliyatla geçit oluşturmak.


sublatio retinae : n. Retina yırtılması.


hemokonia : n. Eritrositlerin parçalanması ile meydanag elen parçacıklardan her biri, parçalanmış eritrosit artığı.


hydrocardium : n. Perikard boşluğunda sulu sıvı toplanması.


hysteriac : n. İsterik


ill : a. Hasta.


isopathy : n. Hastalığı misli ile tedavi usulü.


macrocephalous : a. Büyük kafalı, makrosefal.


mastopathy : n. Göğüs hastalığı veya ağrısı, mastopati.


microbiopsy : n. Şüpheli bölgeden mikroskopik tetkik için çok küçük doku parçası alınması, mikrobiyopsi.


nervous : a. 1. Sinirli, asabi; 2. Sinire ait, nervosus.


ophthalmometer : n. Gözün kırılma (refraction) derecesini 8gücünü) ölçen alet, oftalmometre.


oxide : n. Oksid, humuz, oxidum.


paralbumin : n. Bir çeşit albümin, paralbümin (özellikle ovaryum kisti sıvısında bulunur).


perichondroma : n. Perikondr tümörü.