Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

juvenile nedir?

juvenile : a. 1. Gençlikte olan; 2. Gençliğe ait,jüvenil.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalogyric : a. Başın çevresel dönüş hareketleriyle ilgili.


chiropody : n. El ve ayaklarda bulunan nasırların deri kalınlaşmalarının, iltihabi şişliklerin ve tırnaklarla ilgili durumların tedavisi.


concentration : n. 1. Sıvının buharlaşarak yoğun hal gelişi, yoğunlaşma, koyulaşma; 2. Zihnin belli bir konu üzerinde toplanması, dikkatin belli bir noktaya yönelmesi; 3. Eriyen madde ile eritici madde miktarı arasındaki oran, eriyik içindeki eriyen madde miktarı.


differential blood count : n. Lökosit formülü, kanda mevcut lökosit cinslerinin hangi oranda olduğunun saptanması.


endoantitoxin : n. biochem. Bir hücrenin içinde bulunan antitoksin.


eructation : n. Geğirti, geğirme.


fungicide : n. Fongüsleri yokeden faktör, fungisid.


geriodontics : n. Yaşlılık çağındaki diş problemleri ve tedavilerini konu alan dişçilik dalı.


hemocyanin : n. biochem. Demir yerine bakır ihtiva eden ve yengeçlerde bulunan yeşil kan pigmenti.


hypnic : a. 1. Uyku ile ilgili; 2. Uyku getiren, uyutucu.


intonation : n. Ses ahengi, heceleri yerine göre kuvvetli veya hafif ifade suretiyle sesin kazandığı ahenk.


ionium : n. biochem. Toryumdan meydana gelen radyoaktif izotop, iyonyum.


leptophonia : n. Ses zayıflığı, sessizlik, leftoni.


macrencephalia : n. Beyin büyümesi.


muriatic : a. biochem. Tuzlu suya ait hidroklorik.


oligomorphic : a. Büyümesi sırasında az şekil değişikliği gösteren (mikro-organizmalar hakkında söylenir).


osteocachectic : a. Osteokaşeksiye ait.


postgrippal : a. Grip (influenza) sonu, grip sonrası.


patrmic : a. Hapşırtıcı, aksırtıcı.


pupillostatometer : n. Pupillalararası mesafeyi ölçme aleti.