Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

juvenile nedir?

juvenile : a. 1. Gençlikte olan; 2. Gençliğe ait,jüvenil.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoptosis : n. Göz kapağı.


demonophobia : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler9'den aşırı korkma.


elation : n. Taşkınlık derecesinde aşırı memnuniyet hali, neşe ve sevinçten coşma (Duruma göre normal veya anormal olabilir).


physical : a. 1. Tabii; 2. Bedeni; 3. Tabiat bilgisine (fiziğe) ait, fiziki.


gravidic : a. 1. Gebelikle ilgili, gebe kadınla ilgiil, 2. Gebelik esnasında oluşan gebelikte görülen.


heparinize : v. Kanın pıhtılaşmasını önleme veya pıhtıyı çözme amacıyla heparin enjekte etmek, heparin'le tedavi etmek.


lithorite : n. İdrar kesesinde bulunan bir taşın parçalanması işleminde kullanılan aygıt.


macromolecular : a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


monoblastoma : n. Monoblast tümörü.


omohyoid : a. Kürek ve bel kemiğine ait.


optician : n. Gözlükçü.


pel-ebstein's Fever : n. Hodgkin hastalığında düzenli olarak tekrarlayan ateşli dönemler.


pennate : a. 1. Tüye benzer, tüy şeklinde; 2. Tüylerle örtülü, tüylü.


phytophilous : a. Bitkileri seven veya bitkilerle beslenen.


posthyoid : a. Hyoid kemiği arkasında.


prerenal : a. Böbrekten önce veya böbreğin ön kısmında yer alan.


propane : n. biochem. Ham petrolda bulunan bir hidrokarbon, propan.


pseudoptosis : n. Alt ve üst göz kapağı arasındaki açıklığın daralması.


purulent : a. 1. Cerahat oluşturan, cerahatli; 2. Cerrahatle ilgili, cerahate balğı, 3. Cerahat gibi, cerahate benzer.


rachiagra : n. Omurga kaslarındaki romatizmal ağrı.