Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

juvenile nedir?

juvenile : a. 1. Gençlikte olan; 2. Gençliğe ait,jüvenil.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodless : a. Kansız.


cathodal : a. Katot'a ait, katot'la ilgili.


choledochoenterostomy : n. Ana safra kanalı ile ince barsak arasında ameliyatla geçit oluşturma.


craniopharyngioma : n. Embriyoner artıklardan gelişen bir beyin tümörü (kraniofaringeal kanal atıklarından kaynaklanır ve genellikle cella turcica üzerinde gelişir).


dextroduction : n. Gözün sağa doğru dönme hareketi.


dialyse : v. Diyaliz yapmak, bir maddeyi diyaliz yoluyla içinde bulunduğu eriyikten ayırmak.


dioptometry : n. Gözün ışığı kırma gücünün ölçülmesi.


ecouteur : n. Şehevi söz veya hikayelerle cinsel bakımdan kolayca uyarılan kimse, bu çeşit söz ve hikayelerden cinsel zevk alan kişi.


extramarginal : a. Bilinç dışı, idrak dışı


hexokinase : n. biochem. Adenozin trifosfattan hekzoslara fosfat taşıyan enzim.


homogenesis : n. Nesilden nesile aynı şekilde meydanagelen üreme, homojenez.


iodophil : n. See: iodinophil.


ketogenic : n. Ketojen keton yapan.


methsuximide : n. Petit mal'ın ve temporal lob epilepsisi'nin kontrolunda kullanılan bir madde.


microbiology : n. Bakteri, protozoer, v.s. gibi organizmaların biyolojik tetkiki, mikropbilim, mikrobiyoloji.


myositis : n. kas iltihabı, miyozit.


nonseptate : a. Bölme göstermeyen, septumsuz.


osteoaneurysm : n. Kemik anevrizması.


petroleum : n. biochem. Petrol.


pseudoptosis : n. Alt ve üst göz kapağı arasındaki açıklığın daralması.