Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

juvenile nedir?

juvenile : a. 1. Gençlikte olan; 2. Gençliğe ait,jüvenil.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiolysis : n. Perikart ile komşu doku ve oluşumlar arasındaki yapışıklıkları serbest hale getirme, bu amaçla yapılan ameliyat.


cenesthesia : n. Herhangi bir olayın beş duyu ötesinde hissedilmesi, altıncı his.


chorioretinitis : n. Choroid ve retina tabakalarının birlikte iltihabı.


contrasexual : a. Karşı cinsiyet ile ilgili karşı cinsin özellikleriyle ilgili.


cordial : a. 1. Kalble ilgili; 2. kalbi uyarıcı; 3. Tatlılaştırılmış alkollü sıvı, bir çeşit likör.


dacryocystalgia : n. Gözyaşı kesesi dilatasyonu.


furfur : n. 1. Epidermis'ten pul halinde dökülen hücre; 2. Başın saçlı derisinden pul halinde dökülen küçük beyaztaneciklerden her biri, kepek.


hematodyscrasia : n. Kanın bozuk hali, hematodiskrazi.


hemophoric : a. Kan taşır, hemoforik.


hyposphyxia : n. Kan basıncında düşüşle beraber genel vücut dolaşımının yavaşlaması.


infravaginal : a. Vagina kubbesi altında.


marasmus : n. Beden ve ruh bakımından kuvvetten düşme, marazm.


marfanil : n. biochem. Cilde tatbik edilen billuri bir madde (C7H10N2O2S).


mento-anterior : n. Yüzle gelişte, fetusun çene kısmının, öne doğru ir durum alması.


nyctohemeral : a. Gece ve gündüze ait.


orthodiagraphy : n. Paralel röntgen ışınları ile organların özellikle kalbin perspektif hatalradan korunarak resminin alınması, ortodiyagrafi.


oviparity : n. Yumurtadan çıkma.


petrosa : n. Üç parçadan oluşan temporal kemiğin kalın (petrous) kısmı, pars petrosa.


plasminogen : n. Plaziinn ön maddeis.


platycelous : a. Bir yüzü içbükey (concave) ve diğer üzü dışbükey (convex) olan.