Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

juvenile nedir?

juvenile : a. 1. Gençlikte olan; 2. Gençliğe ait,jüvenil.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dynamopathic : a. Fonksiyonel.


feminization : n. Dişilik vasıflarının gelişimi, kadınlaşma, dişileşme.


fibrosis : n. Hücre aralarındaki liflerin artması, lif dejenerasyonu, fibrozit.


tenontitis : n. Kiriş iltihabı, tenontit.


hemolymph : n. Kan ve lenfa.


hypogammaglobulinemia : n. Kandaki gammaglobulin seviyesinin azalması.


incus : n. Örs (kemik).


ixodes : n. İnsan ve hayvanların üstünde yaşayan bir tür parazit, kene.


jugale : n. Elmacık kemiği açısındaki nokta, jügal.


karyoklasis : n. Hücre nüvesinin parçalanması.


mesoderm : n. Ektoderm ile endoderm arasarasında gelişen orta tabaka hücreleri, mezoderm


mycophylaxin : n. Mikropları yok eden filaksin.


nephroma : n. Genel olarak böbrek uru, nefrom


neurotropism : n. 1. Bazı patojen mikro-organizmaların özellikle sinirsel dokulara meyil göstermesi, bazı mikropların sinir sisteminde yerleşme ve bu sistemi etkileme özelliği; 2. Bazı histolojik boyaların sinir hücrelerini kolayca boyama yeteneği gösterişi hali.


pansinusitis : n. Burnun bütün ek sinüslerinin iltihabı, pansinüzit.


penia : Suff. Azlık, eksiklik anlamına sonek.


polychiria : n. İkide nfazal el bulunması hali.


prilocaine : n. Yerel damarları daraltıcı madde ihtiva eden lokalbir anestezik.


procercoid : a. Serkoid öncesi.


sclerocorneal : n. Sklera ile korneaya ait olan, her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.