Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

juvantia nedir?

juvantia : n. Yardımcı ve hafifletici ilaçlar, müsekkinler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carotenemia : n. Kanda karoten bulunuşu, yalancı sarılık (Aşırı miktarda artışı deri renginin hafif sarılaşmasına sebep olur).


catamite : n. İbne, oğlanl


cephalotomy : n. Kafatasını açma ameliyeis, sefalotomi.


chylopericardium : n. Perikart boşluğunda kilüs bulunuşu.


dacryoadenectomy : n. Gözyaşı bezinin ameliyatla çıkarılması, dakriyoadenektomi.


engastrius : n. Bir fetüs'ün diğer fetüs'ün karnı içinde bulunmasıyla belirgin ikiz hilkat garibesi.


enzymatic : a. 1. Enzim'le ilgili; 2. Enzim'e bağlı, enzim'in sebep olduğu.


extra : pref. Fazladan, dışında, ilaveten.


geriatrician : n. Geriatri konusunda uzman olan kimse.


laıose : n. biochem. şeker hastalığında idrar bulunan şurupa benzer bileşim (C6H12H2%).


halitus : n. Dışarı verilmiş nefes, nefesin dışarıya çıkması.


hazardous : a. Tehlikeli zararlı.


health : n. Sıhhat, şifa.


hemotomy : n. Nasrın çıkarılması.


hydragogue : n. Kuvvetli müshil.


idiometritis : n. Uterus kasının iltihabı, idyometrit.


inosclerosis : n. Lif sertleşmesi, fibroskleroz.


lignocaine : n. Procaine'e oranla etkisi daha güçlü ve daha uzun süreli olan yerel anestezik madde.


marantic, marasmic : a. Marazma ait.


mediolateral : a. Orta ve kenar kısımlarında her ikisine birden ait olan, hem ortayı, hem de kenarı ilgilendiren.