Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

juvantia nedir?

juvantia : n. Yardımcı ve hafifletici ilaçlar, müsekkinler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursalogy : n. Burslar bilgisi, bursbilim.


cellula : n. (pl. Cellulae). See: Cell.


chromatography : n. biochem. Bir maddenin bir cam tüpte bulunan emici cisimler yardımı ile kimyasal tahlilinin yapılması, kromatografi.


clutton's joints : n. Eklemlerde simetrik olarak görünen ağrısız şişlik.


distal : n.&a. 1. Bir organın merkezden uzakta olan kısmı; 2. Merkez veya mafsaldan uzak, distal, uzaksal, distalis.


erythemogenic : a. Eritem meydana etiren, eritemojen.


fusobacterium : n. Bazı türleri insanda patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


gel : n. biochem. Katılaşmış pelte halinde koloid, jel.


heat : n. Hararet, sıcaklık, ısı.


hydrorrhea : n. Sulu ifrazat.


hypovenosity : n. Venlerin kusurlu gelişimi, hipovenozite.


leukocytolysis : n. Lökositlerin parçalanması ayrılıp dağılması, lökositoliz.


medicative : a. Tedavi edici, ilaçla tedavi kabilinden.


obelion : n. Sagital dikiş üzerindeki nokta, obelyon.


oestriol : n. Hamile kadınların idrarında bulunan ve oestrogenlere ati olan bir metabolit.


paramorphia : n. Şekil bozukluğu, şekil anomalisi, paramorfi.


perforatorium : n. Spermatozoon'un baş kısmındaki, dölleme esnasında ovum'u delmeğe mahsus sivri çıkıntı.


phore- : suff. Portör. (See: Carrier).


polioencephalomeningomyelitis. : n. Beyin gri maddesi, omurilik ve meninkslerin iltihabı.


pykn(o) : pref. Kalın, dolgun, toplu, sık, kesif, koyu.