Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

juvantia nedir?

juvantia : n. Yardımcı ve hafifletici ilaçlar, müsekkinler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxyhaemoglobinaemia : n. Kanda karboksihemoglobin bulunması-carboxyhaemoglobinaemic, sıfat şekli.


drowsiness : n. Uyuşukluk, bilinç uyuşukluğu ile beraber seyreden uykulu hal, sersemlik hali.


endodascope : n. Endodiyaskopi'de vücut boşluğuna yerleştirilen röntgen tüpü.


exorbitism : n. See: Exophthalmos


fissiparous : a. Hücre bölünmesi ile üreyen, bölünme ile çoğalan.


hygrostomia : n. Aşırı salya ifrazı, salyanın bol miktarda salgılanması, higrostomi.


imide : n. biochem. İki hidrojen atomu bir asit grupla yer değiştirebilen monobazik asit amonyak.


leptocyte : n. Anormal şekilde ince ve yassı eritrosit, leptosit.


liparomphalus : n. Göbeğin yağ tümörü.


malonylurea : n. Barbitürik asit. See: Barbituric acid.


mesovarium : n. Yumurtayı yerinde tutan periton kıvrımı.


mineral : a.Än. 1. Madeni, mineral; 2. Madenli; 3. Maden, mineral; 4. Maden filizi; 5. Madeni cisimler.


monobasic : a. Her molekülünde yer değiştirebilen bir hidrojen atomuna sahip.


mucinuria : n. İdrarda müsin bulunuşu.


neurorrhaphy : n. Parçalanmış sinirin dikilmesi.


neurotonia : n. Vejetatif sinir sitemi tonusunun muvazenesinin bozukluğu, nevrotoni.


osteotome : n. Kemik kesmeğe mahsus cerrah bıçağı, osteotom.


otocephaly : n. Fetüs başında alt çenenin gelişmemesi, kulakların aşağıda birbiriyle birleşmesi ile belirgin anomali, otosefali.


phenoperidine : n. Solunum merkezini depresyona uğratabilen güçlü bir analjezik, solunumun mekanik olarak yaptırılabildiği koşullar alıtnda kullanılır.


plessesthesia : n. Palpasyon vasıtasiyle yapılan perküsyon.