Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

juvantia nedir?

juvantia : n. Yardımcı ve hafifletici ilaçlar, müsekkinler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

correspondence : n. Birbiriyle uyuşma, birbirine uygunluk, birbirini karşılama.


deoxidation : n. See: Deoxygenation.


diagnosis : n. Teşhis, diyagnostik.


emetophobia : n. Kusmaktan aşırı korkma, kusma korkusu.


eosinophilic : a. Eozin'le kolayca boyanan, eozin'i kolayca alan.


eugenol : n. biochem. Antiseptik ve lokal anestetik olarak kullanılan bir fenol (C10H12O2), öjenol.


fetishist : n. Fetişizm'e müptela kişi, fetişist.


gaucher's disease : n. Özellikle yahudi ırkına mensup çocuklarda görülen ender bir familial hastalık.


hematophagous : a. Kanda yaşayan, kanla beslenen, kan emen.


hypoglottis, hypoglossis : n. 1. Dilin alt kısmı 2. See: Ranula.


lamp : n. Lamba.


larvate : a. 1. Maskeli; 2. Saklı, gizli; 3. Larv şeklinde.


mastoideum : n. T emporal kemiğin mastoid çıkıntısı.


phenomenal : a. Doğal olaylarla ilgili veya bu olaylar kabilinden.


phenylalaninase : n. Fenilalanin'i tirozin'e çeviren enzim, fenilalaninaz.


picrotoxinism : n. Pikrotoksin zehirlenemsi.


planta : n. (pl. Plantae): Taban (ayak tabanı).


prehypophysis : n. Hipofizin ön lobu.


radio-element : n. Radyoaktif element.


sigmoidotomy : n. Sigmoid ameliyatı, sigmoidotomi.