Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

justo minor nedir?

justo minor : a. Normalden veya mutatdan küçük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromat- : pref. biochem. Renk, kromatin, renkle ilgili.


dermatography : n. Deri üzerinde künt uçlu bir araç (kalem veya tel ucu) la çizilmesini takiben pembemsi kabartılar oluşmasıyla belirgin durum, dermatografi.


dysosmia : n. Fena koku alma.


esterolytic : a. 1. Esteroliz'le ilgili; 2. Esteroliz'e sebep olan.


esthesioscopy. : n. Herhangi bir duyuya ait hassasiyetin derecesini taiyn için yapılan muayene, özellikle deri üzeirnde ağrı hissedilen yerleri işaretleme suretiyle deri duyarlığını ölçmede uygulanan bir test.


exotic : a. Başka memleketin özelliklerini taşıyan, yabancı, alışılmamış, egzotik.


fibrinogen : n. biochem. Kanda erimiş halde bulunan ve trombin tesiriyle fibrin şeklini alarak pıhtılaşmayı sağlayan protein, fibrinojen.


flexibility : n. Eğilme (bükülme) yeteneği, fleksibilite.


phrenograph : n. Diafragma hareketlerini çizelge halinde kaydeden alet, frenograf.


idiogenesis : n. Kendiliğinden veya sebebi bilinmeksizin oluşma, özellikle idyopatik nitelikte herhangi bir hastalığın oluması.


intra-articular : a.Eklemiçi.


maieusiophobia : n. Doğum yapmaktan aşırı korkma, doğum korkusu.


omacephalus : n. Başı ve kolları bulunmayan hilkat garibesi.


palingraphia : n. Yazıda kelime veya harflerin birçok defa tekrarı, palingrafi.


pemphigus : n. Derinin veya mukozanın veziküllü (büllü) hastalığı, pamfigüs


platyhieric : a. Geniş sağrılı.


pleuroperitonitis : n. Plevra ve periton'un birarada iltihabı.


politzeration : n. Orta kulağın bir kese vasıtasiyle şişirilmesi.


pregnant : a. Gebe, hamile.


premonitory : a. Önceden haber veren.