Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

justo minor nedir?

justo minor : a. Normalden veya mutatdan küçük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catheter : n. Çeşitli çap ve uzunlukta içi boş tüp, kateter, sonda.


dogger bank itch : n. Alevonidium'a bağlı olarak gelişen alerjik dermatit.


ectogenesis : n. Organizma dışından kaynaklanan, ektojenez.


enzyme : n. biochem. a) Canlı ogranizmada oluşturulan ve organize edilmemiş bir hidrolitik ferment. b) Vücutta bulunup alınan maddelerin değişiminde katalizör tesiri yapan organik cevher, enzim.


fetid : a. Fena kokan, pis kokulu.


formation : n. Oluşum, teşekkül, formatio.


funnel : n. Huni.


gastrocnemius : n. Baldır ikiz kası, gastroknemyus.


gastroscopy : n. Midenin gözle muayenesi, gastroskopi.


gemmule : n. 1. Ana hücreden gelişen, ilerde ayrılarak yeni bir canlıyı oluşturacak tomurcuklardan her biri, tomurcuk, gemül; 2. Sinir hücresi dendriti üzerinde ince lif eşklindeki uzantılardan her biri.


gynaecologist : n. Jinekoloji sahasında uzmanlaşmış olan cerrah.


hematocelia : n. Periton boşluğunda kan toplanması, hematoseli.


hepaticolithotomy : n. Safra yolundan taş çıkarma ameliyesi.


humidity : n. Rutubet, nem.


hypercortisonism : n. See: hyperadrenocorticism.


micrococcus : n. Küre şeklindeki (küresel) bakteriler, mikrokoküs.


mucin : n. Sümük.


perimeter : n. 1. Herhangi bir cismin çevre uzunluğu; 2. Görüş alanının sınırlarını ölçmede kullanılan alet ,perimetre.


plurilocular : a. See: Multilocular.


polyopsia : n. Bir cismin çift veya daha fazla sayıda algılanması.