Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

justo minor nedir?

justo minor : a. Normalden veya mutatdan küçük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colchicine : n. biochem. Colchicum autumnale'den çıkarılan ve damla (gut) hastalığı tedavisinde kullanılan zehirli bir alkaloid (C22H25NO6).


colistin : n. Birçok gram pozitif organizmalar üzerinde etkisi olan bir antibiyotik.


ectopotomy : n. Dış gebelikte fetüs ve eklerini ameliyatla çıkarma, dış gebelik ameliyatı.


expiration : n. 1. Nefes verme, nefes çıkarma; 2. Nefes, soluk, espirasyon.


exchange : n. Değişme, değiştirme, bir şeyi diğer ibr şeyle değiştirme.


granulomatous : a. 1. Granulomlardan oluşmuş; 2. Granulom özelliği gösteren.


heel : n. Topuk, ökçe


homozygous : a. Kromozom aynı yerde benzer genler taşıyan.


hypalgic : a. Sızı dindirici.


instillator : n. Herhangi bir boşluğa damla damla sıvı akıtma amacıyla kullanılan alet.


ischiovertebral : a. İschium ve omurga ile ilgili.


lymphosarcomatosis : n. Vücudun çeşitli bölgelerinde çok sayıda lenfosarkom oluşması ile belirgin durum.


metopism : n. Erişkinde frontal kemikler arasındaki sütüra'nın tam kapanmaması hali.


orris : n. İris florentina kökü olup, dış macunu, ilaç veya lavanta imalinde kullanılır.


paracentral : a. Merkeze yakın, merkeze bitişik.


pharmacist : n. Eczacı.


plaster : n. 1. Yapışkan şerit, deriye uygulanan üzeri yapışkan steril banta; 2. Ağrıyı kesme veya veziküller oluşturma amacıyla deri üzerine uygulan ilaç emdirilmiş yapışkan kağıt veya bez, yakı; 3. Vücudun herhangi bir kısmında hareketi önleme amacıyla kullanılan, kalsiyum sülfat'dan ibart madde, alçı.


polyclinic : n. Çeşitli hastalıkların tedavisine mahsus hastane, poliklinik.


pyelography : n. Kontrast madde vererek piyelonun röntgenle resmini alma; piyelografi.


rotator : a. 1. Dönen, ekseni etrafında dönme gösteren; 2. Dönmeğe bağlı, dönmenin sebep olduğu.