Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

justo minor nedir?

justo minor : a. Normalden veya mutatdan küçük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellularity : n. Mevcut hücrelerin yapı veya sayı bakımında nniteliği.


chorioadenoma : n. Koryon hücrelerinden gelişen iyi huylu tümör, karyon adenomu, karyoadenom.


domatophobia : n. Evde yalnız kalmaktan aşırı korkma.


fluctuation : n. Kapalı bir boşlukta bulunan sıvının parmakla üzerine basıldığı zaman verdiği dalgalanma duygusu, flüktüasyon, dalga hissi.


genesis : n. Meydanag elme, doğam, üreme, jenez.


genic : a. Genlerle ilgili.


lagophthalmus : n. Gözkapaklarındaki bir arıza dolayısile gözün tamamen kapanmaması, lagoftalmi.


subintimal : a. İntima altında.


hematemesis : n. Kan kusma.


hemostasis : n. 1. Kanamayı dindirme, kanamanın durdurulması; 2. Kan toplanması, hemostasia.


intradermoreaction : n. Herhangi bir maddenin deri içine enjekte edilişini takiben oluşan reaksiyon, deri içi reaksiyonu.


lobulus : n. See: Lobule.


mesopharynx : n. Yutağın ağız parçası.


neurasthenia : n. Heyecandan doğan sinir zayıflığı, nevrasteni.


obligate : v. 1. Belli şekilde hareket etmeğe mecbur etmek, zorunlu yapmak; 2. İsteğe bağlı olmayan, zorunlu, gerekli.


orthognathic : a. Ortognatiye ait.


periodicity : n. Belirli aralıklarla aynı olayın yeniden oluşması, belli aralarla tekrarlama.


plague : n. Veba.


reproduction : n. 1. Üreme, çoğalma veya çoğaltma; 2. Bir hücreden kendine benzer başka bir hücre meydana gelmesi, reprodüksiyon.


splenosis : n. Vücudun birçok yerlerinde dalak dokusunun yayılmış olması (ototransplantasyon).