Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

justo major nedir?

justo major : a. Normalden veya mutattan büyük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buffer : n. Kimyasal reaksiyonun hızını yavaşlatan madde, eriyik'te bulunduğu zaman pH değişimini önleyen kimyasal madde, tampon madde.


cholelith : n. Safra taşı.


corneous : a. Boynuz gibi, boynuzsu, corneus, corenum.


dichotomy : n. Çatallı olma, iki kısma bölünmüş olma.


emunctory : n. a. 1. vücudun ifrazatını dışarıya çıkaran organ; 2. Vücudun fazlalıklarını (gereksiz maddeleri) defeden.


gluteal : a. İlyeye ait.


henosis : n. 1. İyileşme, şifa bulma; 2. Birleşme, bitişme.


hyperchromatism : n. 1. Aşırı pigmantasyon; 2. Boyama yeteneğinin artması.


ileac : a. İleuma ait, ilyak.


indirect : a. Dolaylı, aracılı, indirekt.


iodothyrine : n. Tiroid bezi hormonundaki proteinle birleşik iyot.


nycterine : n. Gece oluşan.


prehallux : n. Başparmak öncesi.


primaquine : n. Sıtma ilacı.


prosthodontist : n. Prostodonti mütehassısı.


pulmo-aortic : a. Aort ve akciğerlere ait.


salpingocele : n. Dölyatağı (Fallop) borusu fıtığı, salpenks fıtığı, salpingosel.


sedative : a.&n. 1. Teskin edici, müsekkin, sedatif; 2. (pl.) Sakinleştirici, ağrı dindirici maddeler, sedatifler.


somatogenic : a. Vücuttan kaynaklanan,vücudda bulunan, somatojenik.


spanomenorrhea : n. Adetin noksan görülmesi.