Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

justo major nedir?

justo major : a. Normalden veya mutattan büyük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotropism : n. Vücut direncinin kırılması sonucu mikro-orgnaizmanın hastalık meydana getirme niteliğinin daha belirli hal alışı, virülens artışı.


broncho-adenitis : n. Bronş guddelerinin iltihabı.


cholemimetry : n. Kandaki safra yollarını ilgilendiren herhangi bir hastalık.


cystase : n. biochem. Fagositlerin ihtiva ettiği bir enzim, sitaz.


duodenectomy : n. Duodenumun ameliyatla çıkarılması.


dystaxia : n. İstemli hareketlerin kontrolunda zorluk çekilmesi.


encystment : n. Bir oluşum etrafının kapsülle çevrilmiş bulunması hali.


eumycin : n. biochem. Bacillus subtilis'den elde edilen bir antibiyotik, ömisin.


galactoblast : n. Kolostrum içinde yağ damlacıklarından oluşan küçük taneciklerden her biri, kolostrum taneciği.


tertian : a. Üç günde bir veya gün aşırı gelen (olan), gün aşırı tutan nöbet, tertius.


helienceplalitis : n. Güneşten meydana gelen beyin iltihabı.


levigate : v. Bir maddeiy henüz nemli iken ezip toz haline getirmek, düz etmek.


mamillary : a. See: Mammillary.


osteosis : n. Osteoz: 1. Kemik dokusunun gelişimi, kemik oluşumu; 2. Kemikte tümör oluşumu.


paraparesis : n. Her iki bacağı tutan orta derecede felç, paraparezi.


phobia- : suff. Marazi korku, nefret.


polycrotic : a. 1. Polikrotizm ile ilgili; 2. Her kalp atımında birkaç tali atım dalgası göseren, polikromatizm ile belirgin.


porta : n. (pl. portae). Kapı.


purinemia : n. Kanda pürin veya pürin cisimciklerinin bulunuşu.


relation : n. İlgi, ilişki, münasebet.