Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

justo major nedir?

justo major : a. Normalden veya mutattan büyük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromish : n. Devamlı olarak veya fazla dozda bromid kullanılması nedeniyle gelişen kronik zehirlenme.


craniosacral : a. kafatası ve sakruma ait.


dimenszion : n. Herhangi bir organ veya oluşumun ölçümünde esas unsurları teşkil eden uzunluk, genişlik, derinlik gibi değerlerden her biri, boyut, dimensiyon.


dipygus : n. Pelvis ve bacakların çift, baş ve gövdenin tek oluşu ile belirgin hilkat garibesi.


epidemiology : n. Salgın hastalıklardan söz eden bilim, epidemiyoloji.


epizootiology : n. Hayvanların epideimk hastalıklarının bilimsel incelenmesi.


illegitimate : n. 1. Kanuna uygun olmayan, kanuna aykırı; 2. Evlilik dışı ilişkiden doğmuş, piç.


insomniac : a. Uykusuzluk çeken kimse.


intraabronchial : a. Bronş içinde.


myatrophy : n. Kas atrofisi, miyatrofi.


onychoptosis : n. Tırnak düşmesi, onikoptoz.


ovario- : pref. Yumurtalıkla ilgili.


pachycephalous : a. 1. Pakisefali ile ilgili; 2. Pakisefali gösteren.


penniform : a. Tüy şeklinde, tüysü.


pericoronal : a. Diş kronu çevresinde bulunan, kronu saran.


petrous : a. 1. Taşa benzer, kaya gibi; 2. Temporal kemiğin kalın (petrous) kısmı ile ilgili.


pharygno- : See: Pharyng-.


pyelectasis : n. Piyelon (böbrek pelvisi) genişlemesi.


splanchnomicria : n. 1. İç organların, özellikle karın organlarının anormal şekilde küçük oluşu.


stoke : n. Bir viskozite birimi (lüzuciyet).