Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

justo major nedir?

justo major : a. Normalden veya mutattan büyük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoalveolar : a. Bronş, bronşiyol ve akciğer hava kesecikleri ile ilgili.


corticosuprarenoma : n. böbrek üstü korteksinden kaynaklanan ur.


diathermy : n. Vücudun yüksek frekanslı elektrik akımlarına karşı gösterdiği dirençten (mukavemetten) faydalanarak dokularda hararet meydana getirilmesi, diyatermi.


dysmorphism : n. 1. Şekil bozukluğu; 2. İki maddenin yapı bakımından aynı olmasına rağmen şekillerinin farklı oluşu hali; allomormfizm; 3. Değişik şartlar altında farklı şekil gösterme hali (Bazı mikro-organizmalarda olduğu gibi).


fetography : n. Fetusun ana rahminde iken alınan radyografisi.


fibrin(e) : n. Lifin, fibrin, kanın pıhtılaşmasına ayrılan albümin cinsinden bir madde, kan ve seröz sıvıların akçıl proteini.


uva : n. (pl. Uvae). Kuru üzüm.


guttate : a. 1. Benekli, beneksi; 2. Damlalı, damlası.


index : n. (pl. indicis). 1. İşaret (şahadet) parmağı; 2. Herhangi bir parçanın standard bir büyüklüğe oranını veren rakam; 3.İşaret.


laryngorrhgaia : n. gırtlak kanamas, larenksten kan gelme, larengoraji.


lymphocytoblast : n. See: Lymphoblast.


mastoidotomy : n. Mastoid sinüsü ameliyatı, mastoidotomi.


moldy : a. 1. Küf tabakası ile örtülü; 2. Küflenmşi, küflü.


nasopharynx : n. Farenksin yumuşak damak üstündeki parçası.


occipitomental : a. Artkafa ve çeneye ait.


omphaloma : n. Göbek tümörü.


oneiroscopy : n. Hastanın akli durumunu teşhis edebilmek için rüyaları tahlil etme.


pebrine : n. İpek böceklerinin sebep olduğu bir hastalık.


paramusia : n. Notaları ve sesleri ayırma veya yerinde kullanma yeteneğinin kaybı.


pneumonolysis : n. Plevranın göğüs duvarından ayrılması.