Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

justo major nedir?

justo major : a. Normalden veya mutattan büyük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinogenic : a. Kansere sebep olan, kanser yapıcı.


cathodal : a. Katot'a ait, katot'la ilgili.


centroplasm : . Sentrozom'un protoplazması, sentroplazma.


exuberance : n. Taşkınlık, coşku hali, fiziksel ve psişik aktivitenin artışı ile belirgin durum.


faradization : n. Faradi yani hafif endüksiyon cereyanı uygulanarak yapılan tedavi.


phycoerythrin : n. Kırmızı deniz yosunlarından elde edilen kırmızı boya maddesi.


haploid : a. Türe has kromozom sayısının yarısına sahip (hücre).


homeotherapy : n. Hastalığa sebep olan bir maddeye benzer bir madde ile yapılan tedavi, homeoterapi.


incudectomy : n. Örs kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


manganate : n. biochem. Manganit, manganik asidin tuzu.


onychia, onychitis : n. Tırnak yatağının iltihabı, onikit, onikya.


ophthalmoxerosis : n. See: Xerophthalmia.


osselet : n. 1. Küçük kemik; 2. Aşık kemiği.


paronychia : n. Dolama, panaris, paronikya.n. Yalnız ağızdan kullanılabilen bir antibiotik.


phacosclerosis : n. Göz merceği sertleşmesi.


plasmatocyte : n. See: Monocyte.


probe : v.&n. 1. Derin yara v.s.'yi sonda ile yoklamak, sondaj yapmak; 2. Cerrahmili, sonda.


prohunda : a. Derin (Dokunun derinliklerinde seyreden arterler hakkında).


revascularization : n. Yeniden damarlanma.


safranophil : a. Safranin'le kolayca boyanan.