Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jusculum nedir?

jusculum : n. Et suyu, et suyundan hazırlanan çorba.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catotrophobia : n. Aynalardan korkma, ayna görmektenv eya ayna kırılmasından aşırı ürkme.


servicovesical : a. Uterus serviksi ve emsane ile ilgili.


conchoidal : a. Mide veya salyangoz kabuğu şekli gösteren, yüzeyinde birbirini izleyen çukurluk ve kabartılar gösteren.


galenicals : n. 1. Bitkisel ilaçlar, ot ve bitkilerden hazırlanan ilaçlar; 2. Belli bir formüle göre hazırlanan ilaçlar, özellikle Galen'in tarif ettiği formüllere göre hazırlanan ilaçlar.


graft : n. 1. Yaralı yere parça ekleme; 2. Aşı; 3. Yaralı yere eklenen parça.


hepatotomy : n. Karaciğere kesit yapma, kesit yaparak karaciğeri açma, Repatotomi.


herniography : n. Bir çeşit fıtık ameliyatı.


hemidiaphragm : n.Diyafragmanın yarı parçası.


hydroenterorrhea : n. Su gibi dışkı çıkışı ile belirgin ishal.


hydrosol : n. biochem. Dispers ortamı sıvı olan bir koloid, hidrosol.


hyperalbuminemia : n. Kanda albümin miktarının aşırı artışı.


metatarsectomy : n. Metatars kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


monospasm : n. 1. Bir kol veya bacakta kendisini gösteren spazm; 2. Belli bir kas veya kas grubunda görülen spazm.


myelasthenia : n. Belkemiği zafiyeti, miyelasteni.


nembutal : n. Pentobarbital'in müstahzar adı.


nymphomaniacal : a. 1. Nemfomani ile ilgili; 2. Neformani gösteren, nemfomani ile belirgin.


odontocia : n. Diş yumuşaması, odontosi.


otalgic : a.&n. 1. Kulak ağrısına ait; 2. Kulak ağrısı ilacı.


ovicapsule : n. Graaf folikülünün iç tabakası.


phonomyogram : n. Adale kasılmasından çıkan sesin grafiği.