Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

jusculum nedir?

jusculum : n. Et suyu, et suyundan hazırlanan çorba.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumference : n. Çevre, muhit, circumferentia.


craniopagus : n. Kafataslarından birbirine tutunmuş yapışık ikizler, bu şekil ile belirgin ikiz hilkat garibesi.


cystelcosis : n. Mesane'de ülser oluşması.


distilled : a. Damıtılmış.


echocardiography : n. Kalp-damar sistemine gönderilien yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın çizelge halinde gösterilmesi, ekokardiyografi (kardiovasküler lezyonların teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem).


electrocardiogram : n. Kalbte uyarımı sağlayan elektrik akımının zaman ve voltaj değişkenleirne tabi olarak kaydedilmesinden elde edilen çizgi.


gliocyte : n. Sinir sistemi destek dokusu hücresi, nöroglia hücresi.


hydrolase : n. biochem. Hidroliz yapan enzim, hidrolaz.


innidiation : n. Hücrelerin sürüklendikleri bir yerde gelimeleri.


leukotoxin : n. Lökositleri yokeden, toksin.


malleolar : a. Malleol'e ait, malleolaris.


mesorectum : n. rektum mezosu.


neurosplanchnic : a. Otonom sinir sisteimnden iç organlara giden sinirlerle ilgili, nörosplanknik.


oxyhydrogen : n. biochem. Oksijen ile hidrojen eriyiği.


palatomaxillary : a. Damak ve üst çene kemiği (maxilla) ile ilgili.


papain : n. Fibrin ve diğer bazı proteinleri parçalayan papain maddesi.


paraphrenia : n. Akıl hastalığı, bunama, parafreni.


phonocardiograph : n. Kalb seslerini çizelge halinde kaydeden alet, fonokardiograf.


physometra : n. Rahim (uterus) boşluğunda gaz toplanması.


pithiatism : n. 1. Telkin ve ikna suretiyle düzeltilebilen herhangi bir ruhsal bozukluk hali, özellikle bu nitelikle belirgin histeri şekli; 2. Sinirsel veya psişik bir bozukluğu telkin ve ikna suretiyle tedavi etme, bu esasa dayanan tedavi metodu, pitiatizm.