Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

jusculum nedir?

jusculum : n. Et suyu, et suyundan hazırlanan çorba.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemotherapy : n. Şimyoterapi: Vücutta bulunan bakterileri organizmaya zarar vermeden kimyasal maddelerle öldürme veya üremesine mani olma ve bu yolla hastalığı tedavi etme.


cocontraction : n. Herhangi bir hareketin yapılışında birbirine zıt etki gösteren kaslar arasındaki uyumlu çalışma.


dichilia : n. Orta kısmında uzanan derin kıvrım sebebiyle çift gibi görünen dudak.


flav(o) : pref. Sarı, flavus.


formative : a. 1. Şekil alma ile ilili, oluşma ve gelişmeyel ilgili; 2. Şekil verici, oluşmasını asğlayıcı.


intemperance : n. 1. Kişinin kendini kontrol edememesi hali, nefsine hakim olamama hali, itidalsizlik; 2. Alkollü içkilere aşırı düşkünlük hali.


halisteresis : n. O zamana kadar normal olan kemikten kirecin kaybolması (mesela rahitis ve osteomalasi'de olduğu gibi).


homothermal : a. Aynı hararette olan.


hydrothorax : n. Göğüs boşluğuna sıvı toplanması, hidrotoraks.


insight : n. Nüfuzunazar, sezgi.


macromania : n. 1. Çevresindeki eşya ve kişilerin hacımca çok büyük olduğu kuruntusu içinde bulunma, makromani; 2. Vücudunun çok iri olduğu kuruntusu içinde bulunma; 3. Kendini başkalarından büyük görme, büyüklük kuruntusu.


mazoplasia : n. See: Mastopalsia.


mercurialize : v. Cıva ile tedavi etmek.


microphonia : n. Ses zayıflığı, sesin belirli zayıflaması, mikrofoni.


mural : a. Duvara ait.


oxalate : n. biochem. Oksalat, oksalik asidin tuzu.


paravaginitis : n. Vagina çevresindeki dokuların iltihabı.


peritonsillitis : n. Bademciği saran dokuların iltihabı


pleurodesis : n. İki plevra yaprağı arasında yapışıklıklar meydana gelmesi.


pneumatosis : n. Midede veya vücudun başka yerinde anormal miktarda hava veya gaz bulunması, pnömotoz.