Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jusculum nedir?

jusculum : n. Et suyu, et suyundan hazırlanan çorba.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chimney Sweep's Cancer : n. Skrotumda oluşan epitelioma.


chlorophenothane : n. biochem. Ensektisid olarak kullanılan bir DDT türvvi.


chordotomy : n. İlerlemiş durumdaki habis hastalıklarda şiddetli ağrının giderilmesi amacıyla omurilikteki anterolateral sinir yollarının kesilmesi.


dermographism : n. Sivri uçla deri çizildiği vakit görülen deri reaksiyonları (beyaz, kırmızı çizgi, papül oluşu, derinin diken diken olması).


dyflos : n. Neostigmin ve eserine benzer etkisi olan bir fluor türevi.


etiology : n. Hastalık sebeplerini inceleyen bilim dalı, etyoloji.


glossohyal : a. Dil ve hiyoid kemiğine ait.


glottic : a. Dile vya dilciğe ait.


hydrolase : n. biochem. Hidroliz yapan enzim, hidrolaz.


inoculability : n. Aşılanabilme.


loupe : n. Konveks mercek, lup.


mixture : n. Bir maddenin diğer bir madde ile karışımından meydana gelen terkip, karışım, mikstür.


normochromia : n. Normal eritrosit rengi.


ophthalmitis : n. Gözküresi iltihabı, oftalmit.


paradentosis : n. Dişler etrafındaki dokunun parçalanması, paradentoz.


pemphigus : n. Derinin veya mukozanın veziküllü (büllü) hastalığı, pamfigüs


periductal : a. Kanalı saran, kanal (boru) çevresinde bulunan.


pethilorfan : n. Pethidine ve levallorhan karışım bir ilaç (Özellikle doğum ağrıları esnasında duyulan acıyı hafifletmede kullanılır).


premaxillary : a. Maksilla önü, üst çene kemiği önünde bulunan.


pubescent : a. Büluğa ermiş, pubesent.