Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

jusculum nedir?

jusculum : n. Et suyu, et suyundan hazırlanan çorba.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheiragra : n. Eli tutan gut hastalığı.


chloridimeter : n. Sıvıdaki klorid miktarını ölçen alet.


cysticercosis : n. Tenya larvalarının vücutta yerleşmesi.


depurative : a. 1. Temizleyici, saf hale getirici, 2. Yıkıntı ürünlerinin atılmasını hızlandırıcı.


esthesiology : n. Duyu organlarının bilimsel incelenmesi, estesoloji.


gram-molecule : n. Maddenin molekül ağırlığının gram olarak ifadesiyle belirlenen miktar.


subepidermal : a. Epiderm altı, epiderm altındabulann.


imipramine : n. Antidepresan antikolinerjik, antihistaminik, anti-Parkinson ve antiserotonin özellikleri olan bir maded.


intraurethral : a. Uretra içi, uretra içinde.


karyolobic : a. Loplu nüveli, lop şeklinde nüvesi olan.


liquefactive : a. 1. Sulanma ile ilgili; 2. Sulanma gösteren, sulanma ile belirgin; 3. Sulanmaya sebep olan sulandırıcı.


lithokonion : n. Mesane taşlarını ezip toz haline getirmede kullanılan alet.


mechanothermy : n. Masaj, idman v.s. ile meydana gelmiş tedavi edici hareket.


microphonia : n. Ses zayıflığı, sesin belirli zayıflaması, mikrofoni.


milking : n. Süt sağma, meme başını sıkarak süt çıkarma.


occipitofrontal : a. Artkafa ve alına ait.


oothecitis : n. Yumurtalık iltihabı.


polyarticular : a. 1. Çok sayıda eklemi ilgilendiren; 2. Çok sayıda eklemi tutan, çok sayıda eklemi etkileyen.


pseudologia fantastica : n. Bazı histeri vakalarında görülen, aşırı derecede yalan söyleme şeklinde kendini belli eden bir durum.


ptyalolith : n. Tükrük taşı.