Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

jury nedir?

jury : n. Herhangi bir konuda karar verme amacıyla oluşturulmuş kurul, jüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellulotoxic : n. 1. Hücre toksinlerinin sebep olduğu, hücre toksinlerine bağlı; 2. Hücreler için toksik etki gösteren, hücreye zararlı.


cephaline : n. biochem. Emetinin takriben iki misli kuvvetinde olan ve ipeacacuanha'dan çıkarılan bir alkaloid (C15H22O2).


coferment : n. See: Coenzyme.


dermatomycosis : n. Parazit mantarlardan meydana gelen deri hastalığı, dermatomikoz.


dermatopathy : n. Herhangi bir deri hastalığı.


disobliteration : v. Yeniden delik açma.


dispermy : n. Aynı ovum içine iki spermatozoon'un girişi.


dyscrasia : n. Kan bozukluğu, diskrazi.


endometroid : a. Endometre benzer.


epizoic : a. Epizoide ait.


floor : n. Herhangi bir boşluğun tabanını oluşturan kısım, zemin, döşeme, taban.


vaccinal : a. 1. Aşıya veya aşılamağa ait; 2. İneklerdeki çiçek hastalığı ile ilgili.


increment : n. 1. Artma, çoğalma; 2. Fazlalık.


interserosal : a. Plevra, periton ve perikard boşluklarını kaplayan seröz zarlar arasında yer alan.


mastology : n. Meme anatomisinden ve hastalıklarından bahseden ilim, memebilim, mastoloji (meme bilgisi).


microphyte : n. Mikroskopik bitki.


nulliparous : a. Doğum yapmamış.


ovigenesis : n. See: Oogenesis.


oxygenic : n. 1. Oksijenle ilgili; 2. Oksijenden oluşmuş, yapısında oksijen bulunan, oksijenli.


papillary : a. 1. Meme başına benzeyen; 2. Meme başı şeklindeki kabartı veya kabartılarla ilgili; 3. Meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papillalarla dolu.