Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

jury-mast nedir?

jury-mast : n. Omurganın göğüs bölümü ve başa destek olma amacıyla,özellikle belkemiği tüberkülozu veya omurga t ravmalarında kullanılan tesbit edici araç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotics : n. Canlıların yaşamları, fonksiyon ve özelliklerini konu alan bilim dalı.


blind : a. Kör.


bulla : n. (pl. Bullae). Sulu kabarcık.


cardiovalvulitis : n. Kalb kapakcıklarının iltihabı.


cholehemia : n. Kanda safra bulunması, kolehemi.


circuit : n. 1. Daire, çember; 2. İçinden elektrik akımı geçen devre, elektrik devresi.


cytoreticulum : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı içinde dağılmış, ona destek temin eden ince liflerin oluşturduğ ağ.


diastatic : a. biochem. Nişastayı şekere tahvil eden, diyastatik.


exumbilication : n. Göbeğin normal çukurluğunu kaybederek deri üzerinde kabartı yapması.


hymenology : n. Himen bilgisi, zar anatomisi veya bilgisi, zarbilim, himenoloji.


leucopathy : n. Renkizlik, albinoz.


lipemia : n. Kandaki lipit konsantrasyonunun normalden fazla oluşu, lipemi.


meningocerebritis : n. Beyin ve omurilik zarı iltihabı


metallization : n. biochem. Madenleştirme.


myelatelia : n. Omuriliğin kusurlu gelişimi, miyelateli.


normocytosis : n. Kan kürelreinin normal durumu, normositoz.


oligodactylia : n. El veya ayak parmaklarının konjenital yokluğu, oligodaktili.


orchidoncus : n. Testis tümörü.


osteocachectic : a. Osteokaşeksiye ait.


oxaluria : n. İdrarda bol miktarda oksalat çıkarılması, oksalüri.