Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jury-mast nedir?

jury-mast : n. Omurganın göğüs bölümü ve başa destek olma amacıyla,özellikle belkemiği tüberkülozu veya omurga t ravmalarında kullanılan tesbit edici araç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

c(a)esium : a. biochem. Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden.


cholerine : n. 1. Kolerin: Hafif kolera, yaz kolerası; 2. Kolera başlangıcı; 3. Koleranın sirayet sebebi.


creatinuria : n. İdrarda aşırı miktarda kreatin çıkması.


diagram : n. Herhangi bir şeyin izahını çizgi veya şekillerle gösteren şema, grafi, diyagram.


dioxide : n. biochem. Dioksit.


doromania : n. Hediye verme düşkünlüğü, hediye verme şeklinde kendisini gösteren anormal arzu.


fungal : a. 1. Mantarla ilgili; 2. Mantarın sebep olduğu; 3. Mantara benzeyen.


tenontolemmitis : n. Kiriş kılıfının iltihabı.


impetigo : n. Derinin koküslerle olan bir çeşit iltihabı.


karyospherical : a. Küresel nüvesi olan.


larviphage : n. Larvalarla beslenen canlı (böcek veya balık).


lobitis : n. Akciğer v.s. lopunun iltihabı


myelapoplexy : n. Omurilik kanaması.


nasologist : n. Burun mütehassısı (doktoru).


oculogenital : n. Göze ve genital bölgeye ait olan her iki bölgeyi de ilgilendiren.


oligoleukocythemia : n. Kanda lökosit sayısının ileri derecede azalışı, oligolökositemi.


ostium : n. (pl. ostia). Delik, ağız, orificium.


periocular : a. Göz çevresinde, gözü çevreleyen.


prosopectasia : n. Yüz büyümesi, büyük yüzlülük.


rubrospinal : a. Kırmızı nüve ve omuriliğe ait.