Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

jury-mast nedir?

jury-mast : n. Omurganın göğüs bölümü ve başa destek olma amacıyla,özellikle belkemiği tüberkülozu veya omurga t ravmalarında kullanılan tesbit edici araç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centroplasm : . Sentrozom'un protoplazması, sentroplazma.


cromoprotein : n. biochem. Renkli bir prostetik grup ihtiva eden protein.


dermatograph : n. Dermatografi'de deri üzerinde oluşan kabartı.


diphtheria : n. Difteri, kuşpalazı.


extramarginal : a. Bilinç dışı, idrak dışı


glucoronidase : n. biochem. Glükoronik asit bileşimlerini parçalayan enzim.


interbrain : n. See: Thalamencephalon.


hystero-oophorectomy : n. Uterus ve yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması.


leukopenia : n. Kanda lökosit sayısının azalması, lökopeni.


oarialgia : n. Yumurtalık ağrısı.


omasitis : n. Omasum iltihabı, omasit.


percutaneous : a. Perkütan: 1. Deri içine yapılan; 2. deri içi yolu ile.


protomorphic : a. İptidai, ilkel, protomorfik.


pylemphraxis : n. Kapı toplardamarın tıkanması.


scotogram : n. Röntgen ışınları aracılığıyla alınan film.


strophantin : n. "Strophanthus kombe" adlı bitkiden elde edilen birkaç glikosid karışımı bir birleşik, strofantin (Digital'e benzer etkisi sebebiyle kardiyotonik olarak kullanılır).


subcuticular : a. Deri yüzüne yakın.


superparasitism : n. 1. Bir parazit'in diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması hali, hiperparatizm; 2. Değişik parazit cinslerinin müştereken hastalık meydana getirmesi.


vibratory : a. 1. titreyen; 2. Titreşimli; 3. Sallanan.


acrocyanosis : n. Özellikle genç kızlarda endokrin bozuklukları ile ilgili olmak üzere eller, bazan ayaklar, seyrek olarak kulaklar, burun ucu, elmacık kemikleri gibi organizmanın çıkıntılı bölgelerinin morarması ile vasıflı bir belirti.