Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

jury-mast nedir?

jury-mast : n. Omurganın göğüs bölümü ve başa destek olma amacıyla,özellikle belkemiği tüberkülozu veya omurga t ravmalarında kullanılan tesbit edici araç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiokinetic : a. Kalb çalışmasını etkileyen, kalbi etkisi altına alan.


cephalotrypesis : n. Kafatasından özel testere ile, düğme şeklinde parça çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


desiccant : a.&n. 1. Kurutan, kurumayı kolaylaştıran; 2. Kurutucu madde.


emictory : a. n. İdrar söktürücü (ilaç).


ergasia : n. 1. Kişinin zihni ve bedensel işlevlerinin tümü, 2. Hücre çalışmasını uyardığı kabul edilen teorik bir madde.


erythrasma : n. Uylukların iç taraflarında torbalarda ve koltuk altlarında meydana gelip kırmızı plaklarla kendini gösteren kronik ve bulaşıcı bir deri hastalığı.


filum : n. (pl. fila). İplik veya lif.


fluoroscopy : n. 1. Röntgen ışınının etkilerini inceleme bilimi; 2. Rnötgende radyoskopi ekranı vasıtasiyle bakma, skopi tetkiki.


gangosa : n. Yutak burun ve yüzün nekrotik ülserasyonu.


gelatin(e) : n. biochem. deri ve diğer bağ dokusu elementlerinin kısmi hidrolizinden elde olunan madde, tutkal hülasası.


gerontopia : n. Yaşlı kimsede azalan görüş gücünün artması, mevcut presbiyopi'nin düzelmesi sebebiyle yakını daha iyi görmeğe başlaması.


gonecystopyosis : n. Seminal vezikülün cerahatlanması.


hydrochlorothiazide : n. Chlorathiazid'e oranla daha güçlü bir diüretik.


hyperesthesia : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk, dev yapılılık.


hypodermis : n. Yağlı derialtı tabakası, derialtı dokusu.


lymphadenopathy : n. Lenf bezleri hastalığı.


ovum : n. (pl. ova). Yumurta.


polychromatic : a. Çok renkli, muhtelif renkleri olan, polikromatik.


postdiphtheritic : a. Difteri krizinden sonra meydana gelen.


psychrophobia : n. Marazi soğuk korkusu, psikrofobi