Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

jury-mast nedir?

jury-mast : n. Omurganın göğüs bölümü ve başa destek olma amacıyla,özellikle belkemiği tüberkülozu veya omurga t ravmalarında kullanılan tesbit edici araç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boric : a. biochem. Borik, borakslı.


centrum : n. Merkez, orta


circumcorneal : a. Kornea çevresinde.


clubbed fingers : n. Uzuvlardaki yumuşak dokuların şişmesi.


dactylomegaly : n. El ve ayak parmaklarının normalden daha büyük olması, daktilomegali.


dipeptide : n. biochem. İki aminoasidden müteşekkil cisim, dipptid.


dispersity : n. Bir maddenin taneciklerine ayrılma yeteneği, çözülme yeteneği.


fibroid : a. Lif gibi, lifi, lifsel, fibroid.


grain : n. 1. Hububat tanesi; 2. Tohum; 3. Eczacı tartısında 0.065 gram.


hepatotoxin : n. biochem. Karaciğer hücrelerini yokeen bir toksin, hepatotoksin.


intensity : n. 1. Şiddet; 2. Enerji; 3. Kesafet, yoğunluk.


phymatosis : n. Cilt tümörleriyle vasıflı bir hastalık, fimatoz.


hyperaphia : Dokunma hissinin çok artması.


hysteralgia : n. Uterus ağrısı, histeralji.


member : n. Kol ve bacak gibi vücut parças4.


osteocartilaginous : a. 1. Kemik ve kıkırdağa ait; 2. Kemik ve kıkırdaktan oluşmuş.


palatorrhaphy : n. Yarık damağın dikilmesi, yarık adamğı birleştirme amacıyla yapılan ameliyat, palatorai.


parulis : n. Dişeti apsesi.


parapoplexy : n. Hafif beyin kanaması.


pericecal : a. Çekum (körbarsak) çevresinde bulunan, çekumu saran.