Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

jurisprudence nedir?

jurisprudence : n. Hukuk bilimi.

Medical jurisprudence : Adli tıp.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlortetracycline. : n. biochem. Streptomyces aurefoaciens'den elde edilen geniş spektrumlu bir antibiyotik.


cytomegaloviruria : n. İdrar'da cytomegalovirus'ların bulunuşu.


dermatoxerasia : n. Derinin kuruyup sertleşmesi.


discrimination : n. Birbirinden ayırt etme, tefrik etme.


dorsiflexion : n. Arkaya doğru bükülme.


esthematology : n. See: Esthesiology.


eunuchoidism : n. Testislerin iyi gelişmemesinden dolayı meydana gelen konstitüsyon anomalisi (ses kadın sesine benzer, şişmanlık ve infantilizm görülür), önikoidizm.


gastrotomy : n. Mideyi açma ameliyatı, gastrotomi.


gliocyte : n. Sinir sistemi destek dokusu hücresi, nöroglia hücresi.


gnathoschisis : n. Üstçenenin konjenital yarığı.


hyster : pref. Rahim (uterus) anlamına önek.


multinuclear : a. Çok nüveli.


natron : n. biochem. Tabii sodyum karbonat, soda veya sodyum hidroksid.


neutrophilia : n. Kada nötrofil lökositlerin çoğalması hali, nötrofili.


pyonephrosis : n. Böbrek dokusunun cerahatli iltihap sonucu harabiyeti.


spongi(o)- : pref. 1. Sünger, süngerle ilgili; 2. Sünger şeklinde, süngersi.


tryptone : n. Protenilerin tripsin etkisi ile parçalanması sonucu oluşan protein türevi bir madde, tripton.


valetudinary : a. 1. Hastalıklı; 2. Sıhhat meraklısı.


varicotomy : n. Varis ameliyatı.


vermography : n. Apandis radyografisi.