Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

jurisprudence nedir?

jurisprudence : n. Hukuk bilimi.

Medical jurisprudence : Adli tıp.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calyx : n. (pl. calyces). Çanak


congest : v. 1. şişirmek, toplamak, doldurmak, 2. Kan veya su toplamak.


consultant : n. Müşavir hekim (doktor), konsültan.


cost (o) : pref. Kaburga.


dactylitis : n. El ve ayak parmaklarının iltihaplı hali, daktilit.


ether : n. biochem. Lokman ruhu, eter.


exteriorize : v. 1. Kişinin iliği ve dikkatini, kendi üzerinden uzaklaştırarak dışarıya yöneltmek; 2. Bir organı tetkik için bulunduğu yerden geçici olarak dışarıya almak, organı vücut yüzeyine tesbit etmek.


hamate : a. Çengelli, çengelsi, hamatus.


macroflora : n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.


myoneuralgia : n. Nevraljik kas ağrısı.


nucleiform : a. Çekirdek şeklinde, çekirdek biçiminde.


octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.


oscedo : n. 1. Esneme, esneyiş; 2. Ağız mukozasında oluşan küçük beyaz lekelerle eblirgin hlastalık, pamukçuk.


pelvimeter : n. Pelvis ölçme aleti.


perichondroma : n. Perikondr tümörü.


perilymphatic : a. 1. Lenf damarı çevresinde, lenf damarını çevreleyen; 2. İç kulakta kemik labirent içindeki sıvı ile ilgili, perilenf'e ait.


radioreceptor : n. Işınımları alan alet.


sacculation : n. Birçok küçük kesenin bir arada bulunması.


scrotocele : n. Skrotum fıtığı.


shin : n. İncik, tibia ve bacağın çıkık ön ucu.