Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

jungle-fever nedir?

jungle-fever : n. Doğu Hindistan ormanlarına mahsus çok şiddetli sıtma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dialytic : a. biochem. Diyalize ait.


dislocation : n. Çıkık.


egoism : n. Sadece kendini düşünme, yalnızca kendi çıkarını gözetme, bencillik ,egoizm.


expectorant : n. Balgam söktürücü ilaç.


fomite : n.Enfeksiyonla teması olan ve enfeksiyon nakletme özelliği gösteren herhangi bir cisim.


galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.


heteroerotism : n. Başka bir kişiye karşı duyulan cinsel his.


hypouricemia : n. Kanda ürik asit miktarının ileri derecede azalışı.


ileocolic : a. İleum ve kalın barsağa ait, ilyokolik.


notched : a. Çentikli, üzeri diş veya dantela şeklinde çentikler gösteren.


opsonophilia : n. Bakterinin opsoninlerin birleşme eğilimi göstermesi hali, opsonofili.


osteonecrosis : n. Kemik nekrozu, osteonekroz.


photodysphoria : n. Işığa bakamama, ışıktan ürkme, ışıktan korkma.


podoniasis : n. sakalın anormal veya aşırı büyümei.


praxis : n. Herhangi bir iş veya hareketi yapma, uygulama.


prism : n. prisma: 1. Tabanları birbirine benzeyen düzlemlerden meydanag elen ve kenarları birbirine paralel olan katı cisim; 2. Prizma şeklinde saydam cisim.


pyemic : a. 1. Piyemi ile ilgili; 2. Piyemi gösteren, piyemi ile belirgin.


radiumology : n. Tedavi amacıyla radyum uygulanmasını ve uygulama tekniklerini konu alan radyoloji dalı, radyumoloji.


repilcation : n.1. Aynı işlemi tekrarlama, aynı olayı yenidne gözleme, aynı deneyi tekrarlama; 2. Canlı hücre veya molekülün, yapısı içindeki daha küçük unsurlardan kendine benzer diğer bir hücre veya molekül oluşturması.


sclerotium : n. Çavedar mahmuzu gibi bazı mantarlar tarafından meydanag etirilen sert kitle.