Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jungle-fever nedir?

jungle-fever : n. Doğu Hindistan ormanlarına mahsus çok şiddetli sıtma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecofixation : n. Çekum'un ameliyatla karın duvarına tesbiti.


cinnabar : n. Kırmızı cıva sülfit.


costotransversectomy : n. Torasik vertebranın transvers çıkıntısı ile ona bitişik kaburga başının ameliyatla çıkarılması.


cystorrhagia : n. Mesaneden gelen kanama, mesane kanaması.


dihydrotachysterol : n. biochem. Ergosterolün ışınlandırılmasından elde edilen bileşim.


extranuclear : Nüvedışı, çekirdeğin dışında bulunan, ekstanüklear


frenum : n. (pl. frena). Bir organın hareketini frenleyen zar kıvrımı.


gynecopathy : n. Kadın hastalığı.


heterolysis : n. 1. Hücre veya dokunun kendisi dışında herhangi bir etken (toksin v.s.) sebebiyle erimesi; 2. Hayvan serumundaki eritrositlerin farklı türden diğer birhayvan eritrositleri tarafından eritilmesi, heteroliz.


hydraulics : n. Cereyan (hareket) halindeki sıvılardan bahseden bilim.


ileotomy : n. İleumu kesme ameliyesi, ilyotomi.


inductothermy : n.Endüktoterm cihazı ile sun'i hararet meydana getirilmesi, endüktotermi.


neurocentrum : n. Omur cismi.


ophthalmalgia : n. Göz ağrısı, oftalmalji, oftalmodini.


oxybromide : n. biochem. Oksijen ve brom ihtiva eden bir radikal, oksibromür.


pharyngoscope : n. Yutak muayenesine mahsus alet, farengoskop.


pseudotumor : n. İltihaba bağlı, tümör'e benzeyen geçici şişlik, yalancı tümör.


putrescible : a. Çürüme ihtimaliolan, çürüyebilme yeteneğine saihp olan.


reticulocytopenia : n. Kanda retikülosit azalması.


semiotic : a. 1. Hastalık belritileri ile ilgili; 2. Teşhise götürücü esas belirti veya belirtiler.