Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

jungle-fever nedir?

jungle-fever : n. Doğu Hindistan ormanlarına mahsus çok şiddetli sıtma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioclasis : n. Kalb yırtılması, kalb duvarının yırtılması.


chloridemia : n. Kanda klorid miktarının artışı, idrarla atılması gereken kloridlerin kanda birikim göstermesi.


cross : n. 1. Farklı türden hayvanların çiftleştirilmesinden oluşan canlı, melez; 2. Haç şekli gösteren herhangi bir oluşum.


cryptogenic : a. Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen.


dichotomy : n. Çatallı olma, iki kısma bölünmüş olma.


dramatism : n. Kişide ani ve canlı hareketler ve yüksekten konuşma ile belirgin hal (Bazı akıl hastalıkları ve cinnet getirmede görülür).


dysstasia : n. Ayakta duramama, distazi.


echo : n. yankı, aksiseda.


ejaculation : n. Fışkırma, atım (meni, idrar v.s) ejaculatio


epileptosis : n. Epilepsiye bağlı olarak gelişen herhangi bir akıl hastalığı.


estroenic : a. biochem. Estrus yapan, estrojenik.


glandilemma : n. Bez kapsülü, guddenin dış zarfı.


gravid : a. Gebe, hamile.


malic : a. biochem. Elma veya üzüm gibi meyvalarda bulunan malik aside ait.


mediastinitis : n. Mediyastin(um) iltihabı.


postscapular : a. Kürek kemiği (skapula) arkası, skapula arkasında.


pterin : n. biochem. Fluoresans veren, kelebek kanatlarında ve bazı hayvanların kemiklerinde bulunan renksiz veya sarı madde.


pyrophobia : n. Marazi ateş korkusu, pirofobi.


ren : n. (pl. renes). Böbrek.


semicircular : a. Yarıdaire (yarım daire), semicircularis.