Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

jungle-fever nedir?

jungle-fever : n. Doğu Hindistan ormanlarına mahsus çok şiddetli sıtma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colliculus : n. (pl. colliculi). 1. Tomurcuk; 2. Tepecik.


cystosclerosis : n. Sertleşme gösteren kist, bağ dokusu artımı sebebiyle sertleşmiş kist.


disperse : v. Dağılmak, ayrılmak, çözülmek.


effective : a. Etkili, tesirli.


emergence : n. narkozdanaçılma, genel anestezi'den sonra hastanın ayılma devresi.


enomania : n. 1. Alkollü içkilere aşırı istek gösterme, alkol düşkünlüğü; 2. See: Delirium Tremens.


enteroplasty : n. Barsak üzerinde yapılan estetik amemliyat.


erethismic : a. 1. Çabuk uyarılma ile ilgili, aşırı duyarlığa ait; 2. Hassas, çabuk uyarılan; 2. Çabukça uyarma meydana getiren, aşırı duyarlığa sebep olan.


esophagitis : n. Özofagus iltihabı, özofajit.


excited : a. Tahrik edilmiş, uyartılmış


fertility : n. 1. Gelişme yeteneği, doğurma yeteneği, doğurabilme; 2. Mümbitlik, verimlilik.


flora : n. Belli bir vücut kısmında bulunan mikroplar.


glonoin : n. biochem. Gliseril trinitrat.


hysteromalacia : n. Uteursun yumuşaması, histeromalasi.


in-patient : n. Hastanede yatarak tedavi gören hasta, hastanede yatan hasta.


lochioschesis : n. Loşi birikmesi, rahim suyunun akmaması.


medicine : n. 1. Tıp (ilmi), tababet, hekimlik; 2. İlaç.


metalline : a. biochem. a) Madeni. b) Maden tuzu ile dolu.


microsplenia : n. Dalak küçüklüğü, mikrospleni.


phage : n. See: Bacteriophage.