Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

jungle-fever nedir?

jungle-fever : n. Doğu Hindistan ormanlarına mahsus çok şiddetli sıtma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleithrophobia : n. See: Claustrophobia.


colonorrhagia : n. Kolon'dan gelen kanama, kolon kanaması.


concoction : n. İki veya daha ziyade madde karışımından meydana gelen tertip, karışım.


cryalgesia : n. Soğuk etkisiyle meydanag elen ağrı, soğuk ağrısı.


electropuncture : n. Elektrik iğnelerle dokuları delme ameliyesi.


emollient : a. n. 1. Yumuşatan; 2. Deriyi yumuşatan merhem; 3. Müleyyin; 4. Ağrıyı hafifleten ilaç, müsekkin.


gastear : n. Mide.


vaccinella : n. Su çiçeği.


humeroradial : a. Humerus ve radyusa ait.


hydrutic : a. 1. Hidrüri ile ilgili, 2. Hidrüri gösteren, hidrüri ile belirgin.


hypolipemia : n. Kanda yağ miktarının ileri derecede azalışı.


metopism : n. Erişkinde frontal kemikler arasındaki sütüra'nın tam kapanmaması hali.


oophoroplasty : n. Yumurtalığın plastik tamiri.


orthochromia : n. Eritrositlerin normal hemoglobin muhtevası, ortokromi.


pedometer : n. Belli bir mesafeyi geçmede kişinin aldığı adım sayısını kaydeden alet, pedometre.


plastid : n. Vücudun herhangi bir yapı taşı veya hücresi.


porosity : n. 1. Üzerinde küçük delikler gösterme hali, gözenekli yapıya sahip olma hali; 2. Küçük delik, gözenek.


proprioceptive : a. Vücudun içinden gelen uyaranları duyan.


psorosperm : n. Bazı hayvanlarda hastalık yapan, Myxosporidia takımına mensup herhani bir mikro-organizma.


splanchnectopia : n. Bir organın normal yerinde olmaması.