Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

juncture nedir?

juncture : n. 1. Oynak yeri, mafsal, eklem; 2. Dikiş yeri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiropractic : n. Subluksasyona uğramış processus transversus'ların sinir kökleri üzeirndeki baskısını azaltmak için vertebralara elle yapılan müdahale.


cholascos : n. periton boşluğuna safra sızışı.


dermatothlasia : n. Deriyi devamlı çimdikleme, çürütme veya herhangi bir yere sürtme şeklinde içten gelen, karşı konulmaz arzu.


detonation : n. Maddenin patlaması sonucu çıkan şiddetli ses, patlama, infilak.


embrocation : n. 1. hasta ibr organı su veya yağla oğma; 2. Böyle kullanılan sıvı.


fatalism : n. Kadere inanma, kadercilik, fatalizm.


lagnosis : n. Erek veya kadında aşırı cinsel arzu.


jejunocolostomy : n. Jejunumu kolonla ameliyatla birleştirme.


lymphodermia : n. Deride seyreden lenf damarlarının hastalığı.


metaphysical : a. Metafizikle ilgili.


method : n. biochem. Usul, tarz, şekil, yöntem, metod.


microsplenia : n. Dalak küçüklüğü, mikrospleni.


nasopharyngitis : a. Nazofarenks iltihabı, nazofarenjit.


ophthalmagra : n. Ani göz ağrısı.


osteodesmosis : n. 1.Kemik ve kiriş oluşumu; 2. Kiriş kemikleşmesi.


oxyacetylene : n. biochem. Oksijen ile asetilen terkibinden meydana gelen bir gaz.


propalinal : a. Biyolojide bazı hayvanların çenelerinin ileri geri oynamasına ait bir terim.


pyretherapy : n. Vücut ısısını, ateş yükseltici maddeenjekte ederek sun'i yükselme suretiyle hastalığın tedavisi ateş yükseltici tedavi.


quadruplet : n. Dördüz.


radiophobia : n. Radyoaktif ışınladan aşırı korkma, ışın almaktan aşırı korkma, radyofobi.