Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

juncture nedir?

juncture : n. 1. Oynak yeri, mafsal, eklem; 2. Dikiş yeri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsicism : n. Devamlı acı kırmızı biber (capsicum) kullanma alışkanlığı.


cordiform : a. yürek şeklinde, yüreksi.


dicoumarin : n. Karaciğer'de prothrombin gerekse pıhtılaşmazamanlarını uzatan, bu niteliği sebebiyle antikoagülant olarak kullanılan bir madde, bishydroxycoumarin.


digitalis : n. 1. Kalb hastalığında ilaç olarak kullanılan yüksük otunun (digitalis purpurea) yaprağı; 2. Bu yapraktan çıkarılan ilaç.


digoxin : n. biochem. Digitalis lanata yapraklarından çıkarılan bir aktif glikosid (C41H64O14).


fasting : n. Belli bir süre yemek yememe, isteyerek aç kalma, oruç tutma.


gastrolysis : n. Mide ile komşu oluşumlar arasındaki yapışıklıkların ameliyatla ayrılası.


glossopharyngeal : a. Dil ve yutağa ait.


uvulotome : n. Küçük dili kesip çıkarmaya yarayan alet, üvülotom.


intermittent : a. Gayrimuntazam, fasılalı, intizamsız, entermitan.


leukosarcoma : n. Beyaz sarkom.


nephrorhaphy : n. Böbreğin dikilmesi.


neuroretinopathy : n. Optik disk ve retina'da patolojik değişikliklerle belirgin durum, nöroretinopati (Optik disk'te ödemli iltihaplanma, retina arterlerinde incelme, kanam v.s.).


normotensive : a.&n. 1. Normal tansiyonla vasıflı; 2. Normal tansiyonlu şahıs.


orchidectomy : n. See: Orchiectomy.


phago : pref. Yeme veya yoketme (ile ilgili).


phonopathy : n. Konuşma organları hasatlığı, fonopati.


poikilocytosis : n. Kanda şekil bozukluğu gösteren eritrosit (poikilosit)lerin bulunuşu.


propons : n. Varol köprüsünün hemen altından geçen beyaz madde şeritleri.


recovery : n. İyileşme.