Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

juncture nedir?

juncture : n. 1. Oynak yeri, mafsal, eklem; 2. Dikiş yeri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoscopy : n. Yukarı nefes yollarından sokulan özel bir aletle bronşların içinin muayenesi, bronkoskopi.


bronchus : n. (pl. Bronchi). Nefes borusunun iki kolundan biri, akciğer borusu, bronş.


calcify : v. Kireçlendirmek.


cataplexy : n. Büyük korku veya heyecan neticesinde kasların katılaşması, inme, katapleksi.


chvostek's sign : n. N. Facialis üzerine fiske vurulduğu zaman, yüz adalelerinde meydana gelen aşırı seğirme.


dacryon : n. Gözyaşı kemiği (os lacrimale)'nin ön kenarı ile frontalin birleştiği nokta.


dizygotic : a. 1. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot)'dan gelişen, dizigotik; 2. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot) ile ilgili.


erubescence : n. Kızarma, derinin kızarması.


gonocyte : n. Embriyonun ilkel üretim hücrei, gonosit.


hemolymph : n. Kan ve lenfa.


lemology : n. Bulaşıcı hastalıklar bilgisi (özellikle veba), lemoloji.


loasis : n. Loa loa'nın sebep olduğu, parazitin derialtı dokuları ve konjunktiva'da yerleşmesi sonucu kaşıntı ile seyreden bir hastalık (Özellikle Afrika'da görülür. Hastalık, paraziti taşıyan sineklerin ısırışı ile geçer).


metrectasia : n. Rahim (uterus) genişlemesi, metrektazi.


omo- : prof. Omuzla ilgili.


omphaloenteric : a. Göbek ve barsaklarla ilgili.


opisthocheilia : n. Dudakların normal yerine oranla gride bulunuşu.


ovariosalpingectomy : n. Yumurtalık ve salpenksin ameliyatal çıkarılması.


preantiseptic : a. Cerrahide antiseptik metotların keşfinden öncesine ait.


proctodynia : n. Rektum ağrısı.


pyelocystitis : n. Piyelon ve mesane iltihabı.