Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

juncture nedir?

juncture : n. 1. Oynak yeri, mafsal, eklem; 2. Dikiş yeri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromum : n. See: Bromine.


cenotophobia : n. yenilik korkusu, yeni şeylerden, yeni fikirlerden aşırı ürkme.


deliquescent : n. Absorbsiyon yeteneğine sahip olan, böylece sıvı haline gelen.


depression : n. Ruhi veya bedeni düşkünlük hali, dermansızlık, depresyon (ezilmiş bir kemik üzerindeki iz için de kullanılır).


exogamy : n. Farklı hücrelerden meydana gelen elemenlerin birleşmesinden meydana gelen döllenme.


fasciculated : a. Demet oluşturmuş, demet şeklinde dizilmiş.


insulinoid : a.Ensüline benzer, ensülin gibi.


intercondylar : a. Lokmalararası.


hemorrhagenic : a. Kanlandırıcı, kanatıcı.


hemospasia : n. Kanın çekilmesi.


ischiatic : a. Siyatike (iskiyuma) ait.


lymphenteritis : n. Seröz enfiltrasyonla görülen enterit.


myometrium : n. Uterusu oluşturan kas, dölyatağı kası, miyometr(iyum).


nanism : n. see Dwarfishnessn. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.


oxychromatin : n. biochem. Asit anilin boyalarla boyanabilen kromatin kısmı, lantanin.


pancolectomy : n. Tümkolon'un ameliyatla çıkarılması, pankolektomi.


parenchymal : a. 1. Parenşima ile ilgili; 2. Parenşima niteliğinde.


paraspadias : n. See: Paraspadia.


placenta : n. Uterus duvarından çocuğu beslemeye yarayan kanı alan parça, son plasenta.


protal : a. Doğuştan, doğuştan mevcut.