Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

junctura nedir?

junctura : n. (pl. juncturae). 1. Mafsal, eklem; 2. See: Junction.

junctura cartilaginea : anat. Kıkırdaktan eklem.


junctura cinguli membri inferioris : anat. Leğen kavşağının eklemleri.


junctura cinguli membri superioris : anat. Omuz kavşağı eklemleri.


junctura columnae vertebralis, thoracic et cranii : anat. Omurga, kaburga ve sağrağın eklemleri.


junctura fibrosa : anat. İki kemiğin, dayangaç dokusundan oluşan eklemi.


junctura membri inferioris liberi : anat. Erkin alt örgen yığınlarının eklemleri.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisulfate : n. biochem. Sülfata nazaran iki misli sülfat asidi ihtiva eden bir tuz.


cacophony : n. 1. Anormal ses; 2. Ahenksizlik, kakofoni.


chondroma : n. Kıkırdaktan başlangcını alan ur, kondrom.


configuration : n. 1. Baş, gövde, kol ve bacakların müştereken oluşturduğu şekil, vücudun genel görünümü; 2. molekülü oluşturan atomların diziliş şekli.


dichloralphenazone : n. Kloral hidrata oranla mideyi daha fazla tahriş edebilir, kloral grubuna dahil bir hipnotik.


embolic : a. Tıkaca ait.


endogamy : n. 1. Aynı kabileveya sülale içinden evlenme adeti; 2. Aynı hücreden meydana elen gametlerin birbiriyle birleşmesi, bu tarz birleşme ile üreme.


epiglottidis : n. Epiglotis'in iltihabı


gonadotrope : n. Gonadların çalışmalarını kamçılayan madde.


submalleolar : a. Malleolus altında.


grouping : n. Benzer ve müşterek özellikler göz önüne alınarak gruplama, gruplara ayırma, sınıflandırma.


hypomyotonia : n. Kas tonüsünde ileri derecede azalma.


hypovenosity : n. Venlerin kusurlu gelişimi, hipovenozite.


ischioneuralgia : n. Siyatik, siyatalji.


Kretschmer's Personality Types : a. 1. Yuvarlak bir baş ve gövde, küçük el ve ayaklar; 2. İnce, uzun kafalı, dar göğüslü ve şizofreniye yatkın olan bir tip.


laughing-gas : n. biochem. Nitrik asit (uyuşturucu olarak kullanılır).


lithiatry : n. Taşlardan bahseden tıp dalı.


myelin : n. Sinir iplikleri ile Schwann zarı arasında eyr almış lipoid terkibindeki madde, miyelin.


occupational therapy : n. Ruhsal ve fiziksel hastalıklarda, hastanın özellikle el işleriyle uğraşmasını sağlayarak uygulanan tedavi yöntemi, meşguliyetle tedavi.


patellofemoral : a. Patella ve femura ait.