Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

junctura nedir?

junctura : n. (pl. juncturae). 1. Mafsal, eklem; 2. See: Junction.

junctura cartilaginea : anat. Kıkırdaktan eklem.


junctura cinguli membri inferioris : anat. Leğen kavşağının eklemleri.


junctura cinguli membri superioris : anat. Omuz kavşağı eklemleri.


junctura columnae vertebralis, thoracic et cranii : anat. Omurga, kaburga ve sağrağın eklemleri.


junctura fibrosa : anat. İki kemiğin, dayangaç dokusundan oluşan eklemi.


junctura membri inferioris liberi : anat. Erkin alt örgen yığınlarının eklemleri.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopathy, : n. Bronş veya bronşiyolleri ilgilndiren herhangi bir hastalık.


cardialgia : n. Gerçek kalb ağrısı, çoğu zaman mide yanmalarını belirtmek için kullanılan bir deyim.


cardiocele : n. Diaframdan geçen kalb fıtığı.


condyle : n. 1. Elin parmak eklemlerinin başları; 2. Kemiğin ucunda olan yumru, lokma, kondil. condylus


consultant : n. Müşavir hekim (doktor), konsültan.


faciocephalalgia : n. yüz ve baş nevraljisi, fasyosefalalji.


fascicular : a. 1. Demete ait, 2. Demetsi, 3. Demet halinde.


flagellum : n. (pl. flagella). Kamçı.


generalize : v. 1. Yaymak, yaygın hale getirmek, her tarafa geçirmek; 2. yayılmak, her tarafa geçmek, belli bir bölge veya organdan diğer bölge veya organlara yayılmak.


hypamnios : n. See: Hypamnion.


hypothermy : n. See: hypothermia


leptocephalia : n. Kafa kemiklerindeki gelişim bozukluğu ve erken kaynaşma sonucu başın dar-uzun şekil gösterişi yanında ileri derecede de küçük oluşu hali, leptosefali.


melissophobia : n. Arılardan aşırı korkma.


metrectasia : n. Rahim (uterus) genişlemesi, metrektazi.


nanosomus : n. Boyca kısalık gösteren kişi, cüce.


oligoplasmia : n. Kanda plazma miktarının azalması.


onychotomy : n. Tırnak ameliyatı, onikotomi.


polar : a. 1. Kutup'la ilgili, kutba ait; 2. Kutup gösteren, özellikle bir veya birkaç uzantı gösteren (sinir hücresi hakkında), 3. Kutup yakınında, kutup çevresinde.


refractionist : n. Gözün refraksiyon hatalarını tesbit eden mütehassıs.


resinous : a. biochem. Reçineye ait, reçine gibi, reçineden çıkarılmış.