Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

junctura nedir?

junctura : n. (pl. juncturae). 1. Mafsal, eklem; 2. See: Junction.

junctura cartilaginea : anat. Kıkırdaktan eklem.


junctura cinguli membri inferioris : anat. Leğen kavşağının eklemleri.


junctura cinguli membri superioris : anat. Omuz kavşağı eklemleri.


junctura columnae vertebralis, thoracic et cranii : anat. Omurga, kaburga ve sağrağın eklemleri.


junctura fibrosa : anat. İki kemiğin, dayangaç dokusundan oluşan eklemi.


junctura membri inferioris liberi : anat. Erkin alt örgen yığınlarının eklemleri.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrasthenia : n. Zihni bozuklukla beraber bulunan bünye zayıflığı.


cystorrhaphy : n. Mesane duvarındaki yırtık v.s.'nin dikilmesi.


dentagra : n.1. Diş ağrısı; 2. Diş çekmeğe mahsus özel alet.


tenosuture : n. see: tenorhaphy.


kali : n. biochem. See: Potash.


keloidosis : n. Yara veya kesit bölgesinde çok sayıda keloid oluşması.


lymphadenoma : n. See: Lymphoma.


neuropathist : n. see: Nerve specialist.


pancreas : n. Karında omurganın bel bölümü önünde bulunan içe ve dışa salgısı olan (karındaki sindirim işiyle ilgili) bir bez, pankreas.


parental : a. 1. Anne ve baba ile ilgili; 2. Anne ve babadan gelen, anne ve babadan alınan.


porencephaly : n. Beyni dokusunda anormal boşlukların gelişim veya bulunması, porensefali.


prosencephalon : n. önbeyin, prosenkefal(on) (Dienceplhalon) ile telencephalon'un birleşmesinden meydana gelmiştir.


protist : n. Tk hücreli hayvan veya bitki.


pulpy : a. Yumuşak, etli, özlü.


radiography : n. Bir organın röntgen ışınları ile film üzerine resminin alınması, radyografi.


recipient : n. Alıcı, kendisine kan verilen kimse.


restibrachium : n. Beyin alt sapı.


reticulopodium : n. İpliksi yalancı ayak.


saccharate : n. biochem. Sakarik asidin tuzu, sakarat.


taedium vitae : n. İntihara meyledecek derecede hayattan bıkkınlık.