Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

junctura nedir?

junctura : n. (pl. juncturae). 1. Mafsal, eklem; 2. See: Junction.

junctura cartilaginea : anat. Kıkırdaktan eklem.


junctura cinguli membri inferioris : anat. Leğen kavşağının eklemleri.


junctura cinguli membri superioris : anat. Omuz kavşağı eklemleri.


junctura columnae vertebralis, thoracic et cranii : anat. Omurga, kaburga ve sağrağın eklemleri.


junctura fibrosa : anat. İki kemiğin, dayangaç dokusundan oluşan eklemi.


junctura membri inferioris liberi : anat. Erkin alt örgen yığınlarının eklemleri.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brassiere : n. Memeleri alttan destekleyerek dik tutma amacıyla kullanılan araç, göğüs askısı, sutyen.


cavamesenteric shunt : n. v.cava inferior üst ucu ile V. messenterica superior arasında gerçekleştirilen anastomoz.


ceroma : n. Yumuşama ile belirgin dejenerasyon gösteren tümör (Balmumu yapı ve kıvamı gösterir).


chondromatosis : n. Vücutta çok sayıda kondrom oluşması (özellikle el veya ayaklarda görülür).


cornutine : n. biochem. Çavdar mahmuzu alkaloidi.


galactorrhea : n. Sütün çok fazla gelmesi (akması).


subencephalon : n. Varol köprüsü, soğanilik, bacaklar ve corpora quadrigemina


subglenoid : a. Glenoid çukur altında bulunan.


heterozygosity : n. See: Heterozygosis.


impalpable : a. Dokunulunca hissedilmez, duyulmaz.


insalubrious : a. Sıhhate yaramaz, sıhhate dokunur, zararlı.


karyon : n. Hücre nüvesi.


lithotomist : n. Taş çıkarma ameliyatını yapan cerrah.


luminiferous : a. 1. Işığı geçiren; 2. Kendinden ışık veren, ışık saçan.


magnus : n. Büyük.


monopathy : n. Vücudun tek taraflı hasta olması hali, monopati.


osteosarcomatous : a. Osteosarkom türünden, kemik sarkomu olan.


polonium : n. Po sembolü ile bilinen atom no:84 ve atom ağırlığı: 210 olan kimyasal (Radyoaktif) element.


posthemorrhagic : a. Kanama sonucu oluşan, kanamayı izleyen.


pygopagus : n. Kaba etlerinden birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.