Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

junctura nedir?

junctura : n. (pl. juncturae). 1. Mafsal, eklem; 2. See: Junction.

junctura cartilaginea : anat. Kıkırdaktan eklem.


junctura cinguli membri inferioris : anat. Leğen kavşağının eklemleri.


junctura cinguli membri superioris : anat. Omuz kavşağı eklemleri.


junctura columnae vertebralis, thoracic et cranii : anat. Omurga, kaburga ve sağrağın eklemleri.


junctura fibrosa : anat. İki kemiğin, dayangaç dokusundan oluşan eklemi.


junctura membri inferioris liberi : anat. Erkin alt örgen yığınlarının eklemleri.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cicatrize : v. Nedbe oluşması suretiyle iyileşmek.


coreometry : n. Pupillayı ölçme.


cytogenous : a. Hücre hasıl eden.


decongestion : n. Konjestiyonun giderilmesi.


defect : n. Eksiklik noksan, kusur, sakatlık, defekt.


galactocele : n. 1. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom; 2. Süt sıvı ile dolu hidrosel.


hamaxophobia : n. Taşıt (otomobil, otobüs v.s)'a binmekten veya taşıtla karşılaşmaktan aşırı ürkme, taşıt korkusu.


incompressible : a. Basınçla yoğunlaştırılamayan, sıkıştırılamaz.


intrapericardial : a. Perikart içi, perikart içinde.


lapis : n. Taş.


microvolt : n. Voltun milyonda biri, mikrovolt (µv).


narcissistic : a. 1. Narsisizm'le ilgili; 2. Narsisizm gösteren, narsizm'le belirgin.


nates : n. 1. İlyeler, kabaet bölgesi (See: Buttocks); 2. Corpora quadregemina'nın ön çifti.


omnivorousness : n. Her çeşit gıda ile geçinme, her çeşit gıda üzerinde yaşama.


parasympathotonia : n. See: Parasympathicotonia.


pharyngodynia : n. Yutak ağrısı, farengodini.


pneumatology : n. Gaz ve hava ve bunların tedavi maksadiyle kullanılışını inceleyen bilim, pnömatoloji.


precoid : a. Dementia praecox'a benzeyen.


pyretolysis : n. Ateşin düşmesi, piretoliz.


pyrimethamine : n. Sıtma korunmasında kullanılan güçlü bir antamarial ilaç.