Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

junctional nedir?

junctional : a. Birleşeğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleidal : a. 1. Köprücük kemiği ile ilgili; 2. Köprücük kemiğini tutan.


collapse : n.&v. 1. Kolaps, collapsus: Periferik damarların genişleyip muhitle kanın toplanması ile hasıl olan ağır bir tablo, vücutta bütün kuvvetlerin birdenbire kesilmesi; 2. Dimağın kansız kalması; 3. Çökmek, birdenbire düşmek.


cryptomenorrhoea : n. Hymen imperforatus veya vaginal atrezi gibi nedenlerle, menstruasyon kanının uterus içinde birikmesi.


drops : n. Damlatılarak kullanılan sıvı ilaç, damla ilaç.


epitheliotropic : a. Epitel hücrelerine karşı eğilim gösteren.


erythrogenesis : n. Eritrositlerin oluşması.


fatality : n. 1. hastalığın öldürücü olma niteliği veya derecesi; 2. Ölüme götüren herhangi bir durum (hastalık vs.).


gangliocyte : n. Gangliyon hücresi, gangliyosit.


gastroptosis : n. Mide düşüklüğü.


half-life : n. Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman süresi, yarılanma müddeti.


leio : pref. Düz anlamına önek.


lymphangiosarcoma : n. Yapısında hem lenfanjiyom hem sarkom odakları gösteren tümör, lenfanjiyosarkom.


molybdenum : n. biochem. Mo sembolü ile bilinen atom no: 42 ve atom ağırlığı: 95.95 olan ve demire benzermadeni ağır bir element, molibden (Mo=95.95).


nephrotomography : n. Böbreğin bölüm bölüm röntgen filimlerinin alınması, nefrotomografi.


neurosyphilis : n. Merkezi sinir sisteminde ağır tahribatla belirgin frengi, nörosifiliz.


parasternal : a. 1. Sternum yakınında, sternum'a komşu, sternum'a bitişik; 2. Parasternal çizgi ile ilgili, parasternal çizgiden geçen.


physohematometra : n. Rahim (Uterus) boşluğunda gaz ve kan toplanması.


prolymphocyte : n. Lenfoblast ile lenfosit arasındaki kademelerde bulunan hücrlere verilen genel ad, prolenfosit.


provocative : a. Kamçılayan, bir belirtiyi, refleksi, reaksiyonu veya tedavi tesirini ortaya çıkaran.


pupillometry : n. Pupillometre aracılığıyla gözbebeği çapının ölçülmesi.