Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

junctional nedir?

junctional : a. Birleşeğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corticotropin : n. biochem. Adrenokortikotrop hormon. ACTH, kortikotropin (hipofizer hormon).


cryopathy : n. Aşırı soğuğa maruz kalış nedeniyle meydana gelen harabiyet ve incinme.


detoxify : v. See: Detoxycate.


fasting : n. Belli bir süre yemek yememe, isteyerek aç kalma, oruç tutma.


furor : n. Kızgınlık, kudurma, öfke, hiddet, hrıs.


lactic acid : n. biochem. Süt asidi, laksik asid (CH3CHOHCOOH).


hydrotis : n. Kulakta, özellikle iç kulakta seröz sıvı toplanması.


hypomnesia : n. Hafıza bozukluğu, hafıza zayıflığı.


ideomotion : n. Zihinde uyanan herhangi bir fikir, düşünce veya hayalin vücut kaslarını kendiliğinden harekete geçirmesi, fikir ve düşünceye bağlı olarak kasın istemdıı hareket göstermesi.


myo-endocarditis : n. Miyokardit ve endokarditin bir aradaolması.


ophidiophobia : n. Marazi yılan korkusu, ofidyofobi.


ophthalmoneuritis : n. Göz siniri iltihabı, oftalmonevrit.


pachyhymenic : a. Kalın ciltli, derisi kalın.


palpebra : n. (pl. palpebrae). Göz kapağı.


pathologic : a. 1. Hastalığa ait; 2. Hastalıktan doğan.


pseudosmia : n. Hiçbir sebebe bağlı olmayan koku duyma, psödozmi.


stereoscopy : n. Cismin birbirine benzer iki görüntüsünün stereoskop aracılığıyla birleştirilerek ona üç boyut kazandırılamsı, stereoskopi.


streptodornase : n. biochem. Deoksiribonükleoproteinlerinin depolimerizasyonunu temin eden streptokok kaynaklı enzim.


supracerebral : a. Beyin (cerebrum) üstünde.


sura : n. (pl. surae). Baldır.