Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

junctional nedir?

junctional : a. Birleşeğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementoma : n. 1. Diş dokusundan gelişmiş, yer yer sement birikimleri gösteren tümör, sementom; 2. Diş kökü ucunda aşırı sement birikiminden meydana gelen küçük oluşum.


cytoplasm : n. Çekirdek dışında yer alan yaşayan hücre bölümü.


descendens : a. İnen.


detonation : n. Maddenin patlaması sonucu çıkan şiddetli ses, patlama, infilak.


dysgeusia : n. T at alma duygusundaki bozukluk.


egoist : n. Yalnız kendi çıkarını gözteen kimse, sadece kendini düşünen kişi, bencil kimse.


empiricism : n. Bilimsiz tecrübeye dayanan hekimlik.


encolpitis : n. Vagina mukozasının iltihabı.


gastro-enteroscope : n. Midenin ve barsakların gözle muayene edilmesini sağlayan optik aygıt.


vaccin : n. Aşı.


gynandromorph : n. Jinandromorfizm gösteren kişi.


helcosis : n. Yara açılma


hydrargyrism : n. Civa zehirlenmesi.


meatorrhaphy : n. Uretra dış deliğinin ameliyatla genişletilmesini takiben kesilen uretra ucunun glans penis'e dikilmesi.


ovariosalpingectomy : n. Yumurtalık ve salpenksin ameliyatal çıkarılması.


pedophilia : n. Pedofili 1. Çocuklarla aşırı ilgilenme, çocuklara aşırı düşkünlük; 2. Cinsel gayelerle çocuklara karşı cinsel eğilim taşımakla belirgin sapıklık.


pompholyx : n. Sulu kabarcıklarla belirli bir cilt hastalığı.


salvarsan : n. Özellikle frengi ilacı olarak kullanılan arsenikli bir ilaç, arsfenamin.


science : n. Fen, ilim, bilim, bilgi.


supernumerary : n. Lüzumundan (normalden) fazla.