Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

junction nedir?

junction : n. 1. Bağlantı; 2.Bitişme, birleşme; 3. Birleşme (bağlantı) yeri, birleşek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chin : n. Çene.


colpophotography : n. Bir kamera ve kolposkop kullanılarak serviks fotoğraflarının çekilmesi.


derangement : n. Bozukluk, intizamsızlık.


dipygus : n. Pelvis ve bacakların çift, baş ve gövdenin tek oluşu ile belirgin hilkat garibesi.


endorrhinitis : n. Burun mukozasının, saglı artışı ile müterafık iltihabı, akut burun nezlesi.


epiconyle : a. Lokmaüstü, epikondil, epicondylus: Bir toparlak eklem çıkıntısı üzerindeki daha küçük bir çıkıntı.


epifolliculitis : n. Saç folliküllerinin iltihabı, epifolikülit.


gastronomy : n. 1. Gastronomi: İyi yemek yeme bilimi ve sanatı; 2. Midebilim; 3. Zevk ve iyi yemeklere düşkünlük ,epikürizm.


phylogenetic : a. Tür'ün evrimi ile ilgili, filogenez'le ilgili.


teratoma : n. Embriyonun üç yaprağının birden iştirak ettiği fena yapılar, bileşik tümör, birden fazla jerminatif tabakadan kayaklanan tümör, teratom.


halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.


hyperestrogenemia : n. Kanda aşırı miktarda östrojen bulunuşu.


hyperphalangism : n. El veya ayak parmağında normal sayıdan fazla parmak kemiği bulunuşu hali, hiperfalanjizm.


hypothermy : n. See: hypothermia


iatrotechnics : n. tedavi prensiplerinin pratiğe uyg3ulanması.


jurisprudence : n. Hukuk bilimi.


neolallia : n. Yeni uydurulmuş kelimeleri sık kullanma ile belirgin konuşma, neolali.


pannus : n. Korneanın zar halini alıp görmeyi zorlaştıran patolojik damarlanması, göz perdesi, gözün dış zarında hasıl olan perde, pannus (trahom).


paraphemia : n. Konuşma bozukluğu, parafemi.


pericardial : a. Perikardla ilgili.