Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

junction nedir?

junction : n. 1. Bağlantı; 2.Bitişme, birleşme; 3. Birleşme (bağlantı) yeri, birleşek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clitoritis : n. Klitoris'in iltihabı.


croup : n. Boğmaca, krup.


cysteine : n. biochem. Sistein, proteinlerin hidrolizinden meydana gelen amino-asit.


diplocoria : n. Gözbebeğinin çift oluşu.


ecdysis : n. 1. Epidermis tabakasının dökülmesi; 2. Yılan ve bazı böceklerde vücudu örten dış derinin soyulması, deri değiştirme.


encephalitogenic : a. Beyin iltihabı yapan, ensefalite sebebiyet veren.


hepatomegaly : n. Karaciğer büyümesi, hepatomegali.


heptaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının yedi katına sahip oluşu.


subendocardial : a. Endokardaltı, endokard altında ublunan.


hippocratism : n. Hipokrat ve onun izleyicileri tarafından geliştirilen tıp öğretisi, çeşitli hastalıkların teşhis, tedavi ve prognozu üzerine Hipokrat okulunun görüşlerini kapsayan tıp öğretimi, hipokratizm.


iproniazed : n. Antidepresan, MAO inhibitörü.


karyophage : n. İçinde bulunduğu hücrenin çekirdeğini imha yeteneği taşıyan parazit.


malpighian : a. Dalak ve böbreklerdeki kumlar, tabakalar v.s. oluşumlara ait.


mask : n. 1. Maske; 2. Alçı veya balmumundan yapılmış yüz kalıbı.


melanoblastoma : n. Melanoblastlardan gelişen tümör, melanoblastom.


menorrhalgia : n. Menstruasyon sırasında duyulan sancı, aybaşı ağrısı, menoralji.


neurotic : a. & n. 1. Sinire ait, 2. Sinirlere tesir eden ilaç; 3. Sinir hastalığı olan kimse, sinir hastası.


neutralization : n. 1. Bir eriyiğin asit veya alkali (kalevi) niteliğini ortadan kaldırma, nötür yapma, nötralizasyon; 2. Herhangi bir şeyin tesirini ortadan kaldırma, tesirsiz hale getirme.


scraping : n. Kazıma, herhangi bir yüzey üzerinde veya boşlukta toplanan maddeyi kazıyıp çıkarma.


sloughing : n. 1. Kabuk oluşması, kabuklaşma, 2. Kabuğun iyileşen yaradan ayrılması, kabuğun düşmesi.