Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jumentous nedir?

jumentous : n. Hayvan idrarı kokusuna sahip, hayvan idrarı kokusu veren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadaverine : n. Proteinlerin parçalanması esnasında oluşan, pis kokuya sahip bir ara ürün.


concentrate : v. biochem. Teksif etmek, koyulaştırmak.


crenation : n. Çentikleşme, çevresinde çentikler gösterme, özellikle hemoliz sonucu büzüşen eritrosit kenarlarının, yuvarlaklığını kaybederek yıldız şekli alması.


differentiate : v. 1. Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek; 2. Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak.


dynamics : n. Cisimlerin hareketini ve bu hareketin yarattığı etkileri konu alan fizik dalı, dinamikbilimi.


hallucinosis : n. Hastanın devamlı olarak hayal kurduğu bir çeşit psikoz.


helminthemesis : n. Solucan kusma.


hysterectomy : Uterusun ameliyatla çıkarılması, histerektomi.


isogamy : n.Büyüklük ve yapı bakımından birbirine eşit cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


megacardia : n. Kalp büyümesi, kalp hipertrofisi.


miction : n.İşeme.


nanous : a. Cüce kalmış, bodur bırakılmış.


neurotome : n. Siniri kesmede veya diseke etmede kullanılan özel bistüri, nörotom.


normocytosis : n. Kan kürelreinin normal durumu, normositoz.


otoncus : n. Kulak tümörü.


panochia : n. Koltukaltı bubonu.


patelloid : a. Patella'ya benzeyen.


pharyngodynia : n. Yutak ağrısı, farengodini.


polyhydrosis : n. Aşırı ter salgısı, normalden fazla terelme.


rhinolithiasis : n. Burun taşı oluşumu.