Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

jumentous nedir?

jumentous : n. Hayvan idrarı kokusuna sahip, hayvan idrarı kokusu veren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermatotomy : n. 1. Cilt anatomisi; 2. Deriyi açma ameliyatı, dermatotomi.


electrosurgery : n. Elektrokoterizasyonla yapılan ameliyat.


evolution : n. Tekamül, evrim, tekamül nazariyesi.


fulminate : n.biochem. Fulminat asidinin tozu, inisyal patlayıcı madde.


gastroplasty : n. Mide üzerinde yapılan estetik ameliyat, midedeki herhangi bir anomali'nin ameliyatla düzeltilmesi.


hemiparaplegia : n. Vücudun tek tarafının alt yarısının felci.


hypochromemia : n. Kanın renk endeksinin anormal düşüklüğü.


idiogenesis : n. Kendiliğinden veya sebebi bilinmeksizin oluşma, özellikle idyopatik nitelikte herhangi bir hastalığın oluması.


metritis : n. Uterus iltihabı, metrit.


oothecosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü (tuba uterina)'nün beraber iltihabı.


osteofibroma : n. Kemik ve bağ okusu tümörü, osteofibrom.


oxyacid : n.biochem. Oksijen ihtiva eden herhangi bir asit, oksijenli asit, oksijen asidi.


periaortic : a. 1. Aort yakınında, aort'a komşu, aort'a bitişik, 2. Aort'u çevreleyen.


phonasthenia : n. Yorgunluk dolayısiyle sesin zayıflaması, fonasteni.


polioencephalitis : n. Beynin enkefalonun gri maddesinin iltihabı, poliyoensefalit.


pot : n. Kalp.


pudenz-hayer valve : n. Hydrocephalus ameliyatlarında yerleştirilen tek yönlü bir kapakçık.


pyocolpos : n. Vagina'da cerahat toplanması.


quintan : n. Beşg ünde bir tutan (nöbet), quintanus.


simplex : a. tek maddeden oluşmuş, basit, sade