Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

julep nedir?

julep : n. 1.İlaca karıştırılan tatlı bir sıvı, cülap; 2. İçine buz ve nane ruhu karıştırılan bir içki.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cutdown : n. Ven küçük bir kesit yapma ve kesit yerinden ince tüp geçirme (Damara kan veya sıvı verme ya da kan alma amacıyla uygulanır).


deuteranopia : n. Yeşil renk körlüğü.


excitonutrient : a. Belenmeyi canlandıran ilaç.


hematocrit : n. 1. Alınan kan numunesinde, eritrositleri plazmadan ayırmak suretiyle eritrosit hacminin plazma hacmina oranını hesaplamakta kullanılan, santrifüj ve ölçüm cetvelinden oluşan alet ,hematokrit; 2. Santrifügasyon sonucu küme teşkil eden eritrositlerin örnek olarak alınan kan hacmına oranla % olarak ifade edilen hacmı (Normal hematokrit %40-45'dir).


homogenetic : a. Hemcins olan.


mepyramine : n. Alerjik deri hastalıklarında yararlı olan etkili bir antistaminik.


mesentery : n. Mezenter(yum), mesarika, incebarsak askısı, mesenterium.


monosulfiram : n. Uyuz hastalığının tedavisinde yüzeysel olarak kullanılan bir çözelti.


noctiphobia : n. Marazi gece (Karanlık) korkusu, noktifobi.


oligodontia : n. Az dişlilik.


orrhaphy- : suff. 1. Ameliyatla onarma, düzeltme anlamına sonek; 2. Dikiş koyma, dikme anlamına sonek.


pale(o)- : pref. Eski zaman.


per primam intentionem : Bir yaranın iki dudağının asgari bir granülasoyn dokusu ile yapışıp iyileşmesi.


phonophotography : n. Ses dalgalarının fotoğrafla kaydedilmesi.


photogenous : a. See: Photogenic.


photoptarmosis : n. Işık tesiriyle hapşırma.


pododynamometer : n. Bacak kaslarının kuvvetini ölçme cihazı, pododinamometre.


polythene : n. Etilen izomerlerinden sentetik olarak yapılan parlak yüzeye sahip plastik madde (sonda, tüp, enjektör v.b. araçların yapımında kullanılır).


proctology : n. Rektum ve hastalıkları ile uğraşan tıp dalı, proktoloji.


reticulitis : n. Retikül iltihabı (geviş getiren hayvanlarda).