Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

juice nedir?

juice : n. 1.Usare; 2. (pl.) insan vücudunun sıvı kısımları.

Gastric juice : Mide suyu;


Intestinal juice : Barsak usaresi;


Pancreatic jugum : Pankreas usaresi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carmine : n. Koyu kırmızı bir boya maddesi, kırmızıdan şapla çökeltme suretiyle elde edilen kırmızı pigment.


chimerism : n. Vücut dokularının kromozom farkı gösteren iki ayrı hücreden gelişmesi hali.


chiloropexia : n. Vücutta fazla miktarda klor tutulması.


coferment : n. See: Coenzyme.


cysticolithotripsy : n. Safra kanalındaik taşın ezilmesi.


dispense : v. İlaç yapmak, tarifine göre ilacı hazırlamak.


echocardiography : n. Kalp-damar sistemine gönderilien yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın çizelge halinde gösterilmesi, ekokardiyografi (kardiovasküler lezyonların teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem).


fibrinoid : n. biochem. Homojen, eozinofilik boya alan, yüksek ışık kırıcı hassaya sahip ve fibrine benzer madde.


lobotomy : n. See: Leucotomy.


meningococcemia : n. Kanda menengokokların bulunması, menengokoksemi.


odontologist : n. Diş hastalıkları uzmanı, diş hekimi, dişçi, odontolog.


odontosis : n. 1. Diş sürme; 2. See: Odontogeny.


oxidizing : a. Oksitleyici.


pectenitis : n. Tarak iltihabı.


perifocal : a. Bir enfeksiyon mihrakının (odağının) üevresinde, perifokal.


pharyngology : n. Yutakbilim, farengoloji.


postnatal : a. Doğumdan sonra meydana gelen (daha çok doğan üzerinde meyadnag elen) olaylar için kullanılır; postnatal.


prolactin : n. Süt salgısını canlandıran ön hipofiz hormonu.


raffinose : n. biochem. Pamuk tohumunda ve pancar küsbesinde bulunan bir şeker, meltoz.


spermatid : n. Spermatozoon'u meydana getirmek üzere sekonder spermatosit'in ikiye bölünmesinden oluşan hücre.