Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

juice nedir?

juice : n. 1.Usare; 2. (pl.) insan vücudunun sıvı kısımları.

Gastric juice : Mide suyu;


Intestinal juice : Barsak usaresi;


Pancreatic jugum : Pankreas usaresi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carburet : v. biochem. Karbon ile birleştirmek veya doldurmak.


cardiotocography : n. Fetüs kalb atımlarının ritmi ile uterus kontraksiyonları arasındaki ilişkinin çizelge halinde gösterilmesi.


contrafissura : n. Travma'ya maruz kalan kemik bölgesinin karşıt tarafında meydanag elen kırık (özellikle kafa kemiklerinde).


hemataerometer : n. Kandaki gazları ölçme aleti.


inveterate : a. 1. Kökleşmiş, yerleşmiş, müzmin, sürekli, kronik, tedavisi zor olan; 2. Tiryaki.


itchy : a. Kaşıntılı.


keratoscopy : n. Kornea muayenesi, keratoskopi.


lymphadenotomy : n. Lenf düğümü ameliyatı, lenfadenotomi.


megarectum : n. Rektum büyümesi.


naturopathy : n. Fiziksel metotlarla tedavi usulü, natüropati.


necrocystosis : n. Hücrelerin çürüyüp ölmesi, nekrositoz.


nephelometry : n. Sıvı bulanıklığını ölçme (bilgisi).


ovigenesis : n. See: Oogenesis.


paratyphoid : n. 1. Paratifo, paratifo basillerinin yaptığı tifoya benzeyen fakat daha az tehlikeli bir hastalık olup lokal veya genel enfeksiyon yapabilir; 2. a. Tifoya benzeyen, tifoyu andıran.


paraglobulin : n. Kan serumu ve diğervücut sıvılarında bulunan bir çeşit globülin.


quinacrine hydrochloride : n. biochem. Malarya tedavisinde kullanılan parlak sarı billüri toz (C23H30CIN3O2HCI).


schizogyria : n. Beyin kıvrımlarının derin olması hali.


Sturge-Weber Syndrome : n. Genetik olarak geçen konjenital bir ektodermoz.


supersphenoid : a. Sfenoid kemik üstü, sfenoid kemik üstünde bulunan.


synergism : n. İki ayrı faktörün, örneğin iki ilacın, iki mikro-organizmanın veya iki adalenin, uyumlu bir şekilde, bir arada etki göstermesi.