Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

juice nedir?

juice : n. 1.Usare; 2. (pl.) insan vücudunun sıvı kısımları.

Gastric juice : Mide suyu;


Intestinal juice : Barsak usaresi;


Pancreatic jugum : Pankreas usaresi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellulipedal : a. Hücreye yönelen, hücreye doğru hareket gösteren.


Daunorubicin : n. Adriamycin'e benzeyen ve lösemide kullanılan bir antibiyotik.


decline : v. Sıhhati bozulmak.


drainage : n. Patolojik sııların bir lastik boru konarak akıtılması, drenaj (fitil veya tüple cerahat çekme).


erythroblastemia : n. Kanda eritroblastların çoğalması, eritroblastemi.


hepatocirrhosis : n. Karaciğer ve kalın barasğa ait.


justo minor : a. Normalden veya mutatdan küçük.


lobule : n. Bir lopu meydana getiren ufak kısımlar, lopçuk, lobül.


microaerophile : n.Normal yaşamı için çok az okisjene ihtiyaç gösterenbakteri.


multinuclear : a. Çok nüveli.


noise : n. Ses, seda, ses veren isimden kulağa gelen titreşim.


omental : a. Omentuma ait, omentalis.


parathyroprivic : a. Paratiroid bezlerinin çıkarılışı sonucu meydana gelen, paratiroid bezlerinin görev görmemesine bağlı olarak gelişen.


peridesmium : n. Bir bağı saran zar, bağ zarı.


phlegmagogue : n. 1. Balgam söktürücü ilaç; 2. Kusturucu ilaç.


plethora : n. 1. Doluluk hali; 2. Kan fazlalığı, çok kan toplanması, pletor


positive : a. 1. Kat'i; 2. Müspet, pozitif; 3. Bir madde, durum veya hastalığın mevcudiyetini gösteren.


rectotomy : n. Rektumun ameliyatla çıkarılması, rektumu kesip açma ameliyesi, rektotomi.


scarification : n. Hacamat, deriyi kazıyıp kanatma.


shigellosis : n. Shigella cinsi bakterilerin meydana getirdiği enfeksiyon, şigelloz.