Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

juice nedir?

juice : n. 1.Usare; 2. (pl.) insan vücudunun sıvı kısımları.

Gastric juice : Mide suyu;


Intestinal juice : Barsak usaresi;


Pancreatic jugum : Pankreas usaresi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradymenorrhea : n. Adet süresinin zun oluşu.


cerebral : a. Beyne ait, cerebralis.


clinodactyly : n. Parmakların kıvrık kalması.


cyprıdophobia : n. Cinsel temasla geçebilen herhangi bir hastalıktan aşırı korkma, zührevi hastalık korkusu.


enchondroma : n. Kıkırdak dokusunda olan tümör.


ergometrine : n. Ergotun temel alkaloidi.


glucide : n. biochem. basit indirgeyici şeker, glüsit.


lacus : n. Göl.


subneural : a. Siniraltı, sinir altında bulunan.


lymphodermia : n. Deride seyreden lenf damarlarının hastalığı.


masseteric : a. Masseter'e ait.


necroparasite : n. Ölü dokularda yaşayan organizma, nekroparazit.


negativism : n. Akıl hastalıklarının her şeye karşı düşüncesizce ayak diremesi ve herşeyin aksini iddia etmesi, negativizm.


nestitherapy : n. Sıkı perhiz tedavisi.


omphalophlebitis : n. Göbek venlerinin iltihabı, omfaloflebit.


orexia : n. İştah, orexis.


otomyasthenia : n. Sesin normal alınış ve büyütülüşü ile ilgili kasların zayıflık hali.


perilobar : a. Lob çevresinde, lob'u çevreleyen.


sessile : a. 1. Sapsız, sesil; 2. Geniş kaideli.


stannic : a. 1. Kalayla ilgili; 2. Kalaydan oluşan, yapısında kalay bulunan, kalaylı.