Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

juice nedir?

juice : n. 1.Usare; 2. (pl.) insan vücudunun sıvı kısımları.

Gastric juice : Mide suyu;


Intestinal juice : Barsak usaresi;


Pancreatic jugum : Pankreas usaresi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deaf : n. sağır.


dissector : n. Teşrih yapan kimse, teşrihçi.


physiologic(al) : a. Fizyolojiye veya vücut fonksiyonlarına ait, fizyolojik.


hamamelis : n. Hamamelis virginia (bir çeşit çalı).


hyperketonemia : n. Kanda aşırı miktarda keton (aseton) ve keton cisimciklerinin bulunuşu.


isthmian : a. İstmusa ait.


kleptophobia : n. 1. Hırsızlık etmekten aşırı korkma; 2. hırsızlardan aşırı korkma, herhangi bir şeyinin çalınmasına karşı aşırı korku besleme.


lipogenesis : n. Yağ oluşumu, lipojenez.


ped- : pref. 1. Çocuk anlamına önek; 2. Ayak anlamına önek.


peripericarditis : n. perikardı saran dokuların iltihabı.


pharmacopsychosis : n. Alkol, ilaç veya zehir sebebiyle meydanag elen akıl hastalığı.


pileous : a. 1. Kıllı, tüylü; 2. Tüysü.


pinocyte : n. Doku sıvılarını emen ve hazmeden bir hücre, pinosit.


pneumonotomy : n. Akciğer ameliyatı.


postsystolic : a. Sistol sonu, sistol sonrası.


precordia : n. See: Precordium.


ramisectomy : n. See: Rhizotomy.


rhacoma : n. 1. Deriyi sıyırma, sıyrılma, sıyrık; 2. Sarkık skrotum testis torbasının sarkık duruşu.


secondary : a. Tali, ikinci derecede (ehemmiyet taşıyan) olan, ikinci gelen.


solid : n. 1. Sulp, katı, pek; 2. Cisim, sulp cisim.