Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

juice nedir?

juice : n. 1.Usare; 2. (pl.) insan vücudunun sıvı kısımları.

Gastric juice : Mide suyu;


Intestinal juice : Barsak usaresi;


Pancreatic jugum : Pankreas usaresi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorosis : n. Genç kadınlarda kansızlıktan ileri gelen bir hastalık (cilt yeşilimsi renk alır).


cholesterase : n. biochem. Kolesterolü parçalayan bir enzim.


chondroitin : n. biochem. Kondroitik asit ayrışımında meydanag elen bileşim (C18H27NO14), kondrotin.


choriocarcinoma : n. Koryon vilüsları epiteli (trophoblast)'nden gelişen kötü huylu tümör, koryokarsinom.


colpostenosis : n. Vagina daralması.


coprolagnia : n. Dışkı veya aptes eden kişi görmekten cinsel haz duyma (Bir çeşit cinsel sapıklık).


Daunorubicin : n. Adriamycin'e benzeyen ve lösemide kullanılan bir antibiyotik.


dural : a. Dura mater'e ait.


edematization : n. Ödem oluşması, ödem haline dönüşme.


erotology : n. aşk bilgisi, aşkbilim, erotoloji.


fistulotomy : n. Fistülü yarma ameliyesi, fistülotomi.


interdentium : n. İki bitişik diş arasındaki mesafe (boşluk).


hematogenic : a. 1.Kan hücrelerinin gelişme ve oluşmasıyla ilgili; 2. Kan yapıcı, kan hücrelerinin oluşmasını uyarıcı; 3. Kan yoluylayayılan.


hyperbilirubinemia : n. Kanda bilirubin fazlalığı.


idiogenic : a. Sebebi bilinmeksizin oluşan.


ketolytic : a. 1. Ketoliz'le ilgili; 2. Ketoliz'e sebep olan.


linolenic acid : n. Doymamış temel bir yağ asidi.


oculopathy : n. Göz hastalığı.


phrayngotome : n. Yutak ameliyatında kullanılan kesme aleti.


photo-allergy : n. Işığa maruz kalan ciltte alerji meydana gelmesi.