Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

juice nedir?

juice : n. 1.Usare; 2. (pl.) insan vücudunun sıvı kısımları.

Gastric juice : Mide suyu;


Intestinal juice : Barsak usaresi;


Pancreatic jugum : Pankreas usaresi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesterin (E) : n. biochem. İnsan organizmasında yağlı bir madde, kolestrin, kolesterol


cremation : n. Cesedi yakarak kül haline getirme, ölü yakma.


dextranase : n. Şekerlerden asit açığa çıkarak diş minesinin bu asit tarafından mahvedilmesini engelleyen bir enzim.


dynamometer : n. 1. Kas gücünü ölçen alet; 2. Merceğin büyütme gücünü ölçen alet.


dysuria : n. Ağrılı işeme, sidik zorluğu, disüri.


endocrinosis : n. İç salgı bezinin disfonksiyonu.


femur : n. Uyluk (kalça) kemiği, femur, os femoris.


foveola : n. (pl. foveolae).Çukurcuk.


hepatohemia : n. Karaciğer damarlarının aşırı kanla doluşu, karaciğer konjesyonu.


subinvolution : n. Eksik gerileme.


gynecopathy : n. Kadın hastalığı.


heterotopia : n. Bir dokunun bulunmaması lazım gelen yerde belirmesi (mesela testiste kıkırdak dokusu görülmesi), heterotopi.


hygienization : n. Sağlık tesisi, sıhhi şartların kurulması.


hyperisotonic : a. Osmotik basıncı izotonik eriyiğin basıncından daha yüksek, hiperizotonik.


hysterolity : n. Uterus taşı.


macrodactylia : n. El veya ayak parmaklarının anormal büyüklüğü, büyük parmaklılık, makrodaktili.


make : n. Elektrik devresinin kapanması.


merosystolic : a. sistolün ibr kısmına ait.


micromethod : n. Damla büyüklüğünde sıvı ile çalışan kimyasal reaksiyonlar, mikrometod.


nonmetallic : a. 1. Metalle ilgili olmayan; 2. Metal olmayan, metal dışı bir maddeden yapılı.