Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

jugum nedir?

jugum : n. (pl. juga). Kabartı.

jugum alveolaria : anat. Altbükecin dışyüzünde diş köklerince oluşturulan çıkıntılar.


jugum cerebralia : anat. Beyin kabartıları.


jugum sphenoidale : anat. Küçük kanatlar arasındaki bağlantı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiropodist : n. Chiropody (uayak ve el bakımı) konusunda uzmanlaşmış kimse.


chylous : a. 1. Kilüs'le ilgili; 2. Kilüs ihtiva eden, kilüs'le karışık; 3. Kilüs tabiatında, kilüs yapısında.


creosote : n. biochem. Odun katranından çıkarılan sarı renkli çok kırıcı yağ, kreozot.


filamentary : a. İplik şeklinde, ince lif şeklinde.


glossotrichia : n. Dilin kıllı olma hali, kıllı dil.


gravindex : n. İmmünolojik gebelik testlerinden biri.


holoenzyme : n. biochem. Koenzim ile apoenzimin birleşmesinden ileri gelen tam enzim.


hyperpnoea : n. Süratli ve derin soluk alma, soluma, nefes nefese kalma.


microbial : a. See: microbic.


molariform : a. Azı dişi şeklinde, azı dişine benzeyen.


moribund : a. Ölüm halinde, ölmek üzere, can çekişmekte.


myelolymphocyte : n. Normalden küçük ve anormal lenfosit, miyelolenfosit.


nasofrontal : a. Burun ile alın bölgesine (kemiklerine) ait.


ootid : n. Olmuş (gelişmiş) yumurta.


parovarian : a. 1. Ovaryum (yumurtalık)'un yakınında, ovaryum'un yanında bulunan; 2. Parovarium'la ilgili.


pectoral : a. 1. Göğse ait; 2. Göğse veya akciğer hastalıklarına ait, göğüs hastalıklarına müessir, pectoralis.


peritonization : n. 1. Herhangi bir karın organının zedelenme veya kesik gösteren yüzünün peritonla örtülmesi, bu kısımlara periton getirilerek sütüre edilmesi; 2. Kesilerek açılan karın peritonu kenarlarının ameliyat sonu tekrar karşılıklı olarak dikilmesi, peritonizasyon.


phagy- : suff. Yoketme, yeme.


phlogistic : a. İltihaplı, flojistik.


pulmonitis : n. Akciğer iltihabı, pnömoni.