Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

jugum nedir?

jugum : n. (pl. juga). Kabartı.

jugum alveolaria : anat. Altbükecin dışyüzünde diş köklerince oluşturulan çıkıntılar.


jugum cerebralia : anat. Beyin kabartıları.


jugum sphenoidale : anat. Küçük kanatlar arasındaki bağlantı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

channel : n. Tüp veya boru şeklindeki oluşumun içinden geçen yol, kanat, geçit.


consensus : n. organların ahenkle işlemesi.


Day hospital : n. Gündüz hastanesi.


electric(al) : a. Elektriğe ait, elektriki, elektrikli.


encranial : a. Kafatas içinde bulunan.


fantasy : n. Hayal, hülya, kuruntu.


fasciotomy : n. Fasyayı kesme ameliyesi, fasyotomi.


goniocraniometry : n. Kafatası açılarının ölçülmesi.


insusceptible : a. hissiz, duygusuz, müteessir olmaz, duymaz.


hashimoto's disease : n. Orta yaşlı kadınlarda görülen v orta dereceli hipertiroidizm'e sebep olan tiroid büyümesi.


iliocostal : a. İlium ve kaburgalarla ilgili.


jactitation : n. Özellikle ateşli hastalıklarda uyuyan hastanın çırpınması, jaktasyon.


keratodermatosis : n. Derinin boynuzumsu tabakası (stratum corneum)'nda proliferasyon veya diğer patolojik değişimlerle belirgin herhangi bir deri hastalığı.


mala : n. (pl. malae). 1. Yanak; 2. Elmacık kemiği.


malarious : n. Sıtma gösteren, sıtmalı hastalarla dolu (bölge hakkında).


mammotropic : a. Memeyi uyartan.


orchioscirrhus : n. Testis sertleşmesi.


oxyopia : n.Göz keskinliği, gözlerin keskin olması.


phagedenoma : n. Sür'atle yayılan ülser.


phototropism : n. Işık tesiriyle yön tayin etme.