Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

jugum nedir?

jugum : n. (pl. juga). Kabartı.

jugum alveolaria : anat. Altbükecin dışyüzünde diş köklerince oluşturulan çıkıntılar.


jugum cerebralia : anat. Beyin kabartıları.


jugum sphenoidale : anat. Küçük kanatlar arasındaki bağlantı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catharsis : n. Psikolojide kişinin zihninden çıkan düşünceler, fikirler.


cephalocentesis : n. Baş ponksiyonu, iğne veya trokar aracılığıyla beyine girerek apse veya sıvı boşaltılması.


cholesteroluria : n. İdrarda kolesterol bulunması.


clonism : n. Kaslarda klonik kasılmaların uzun süre devam edişi hali.


craniofacial : na. Yüze ve kafatasına ait.


cytoreticulum : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı içinde dağılmış, ona destek temin eden ince liflerin oluşturduğ ağ.


dermatosis : n. 1. Dermatoz (dermopati); 2. Dudak ve çevresi ekzeması.


gas : n. 1. Gaz; 2. Yel.


gemma : n. 1. Tomurcuk; 2. Tomurcuk şeklinde herhangi bir oluşum.


hypernutrition : n. Fazla yeme ve zararlı sonuçları.


intraserosal : a. Seröz bir zarın içinde.


laparorrhaphy : Karın duvarının dikilmesi.


microblepharia : n. Göz kapaklarıın normale oranla çok küçük oluşu.


necroscopy. : n. See: necropsy.


neoplasm : n. 1. Yeni tümör; 2. Yeni oluşan doku kitlesi, neoplazma.


neurosome : n. Sinir hücresi cismi, nevroso.


ostearthrotomy : n. Kemiğin eklemli ucunu çıkarma ameliyesi, osteoartrotomi.


plasmasome : n. Lökosit taneciği.


presbycusis : n. Yaşlılığa bağlı olarak işitme gücünün azalması.


puerile : a. Çocuğa veya çocukluk çağına ait.