Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

jugum nedir?

jugum : n. (pl. juga). Kabartı.

jugum alveolaria : anat. Altbükecin dışyüzünde diş köklerince oluşturulan çıkıntılar.


jugum cerebralia : anat. Beyin kabartıları.


jugum sphenoidale : anat. Küçük kanatlar arasındaki bağlantı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpal : a. Elbileğine ait, carpicus.


dextrocularity : n. Sağ göz ile sol göze oranla daha iyi görebilme hali, sağ göz hakimiyeti.


epinosis : n. hastalığa eklenen veya geçirilen hastalığı izleyen psişik hastalık veya bozukluk.


feeling : n. 1. Hissetme, duyma; 2. Dokunma, dokunma duyusu; 3. Herhangi bir his, duygu; 4. Duygulu, hassas.


subfertility : n. Çocuk sahibi olma yeteneğinin, normale oranla az oluşu hali.


grid : n. 1. Üzerinde deliler bulunan kurşun levha; 2. Üzerined birbiriyle kesişmek üzere yatay ve dikey çizgiler bulunan grafi kağıdı.


hydrosyringomyelia : n. see: Syringomyelia.


hypochondrium : n. Merak nahiyesi, karnın kaburga kemikleri kıkırdağı ve kısa kaburgalar altında olan sağ ve sol bölgelerinden iri, geğrek, hipokondr.


interpolar : a. Kutuplar arası, iki kutup arasında.


lymphadenectasis : n.Lenf düğümü genişlemesi.


omentumectomy : n. Omentumun ameliyatla çıkarılması.


osteocartilaginous : a. 1. Kemik ve kıkırdağa ait; 2. Kemik ve kıkırdaktan oluşmuş.


oxypathia : n. 1. Oksipati: Duygu keskinliği, duyarlığın artması. 2. Asit zehirlenmesi.


polyarthritis : n. Birçok eklemlerin iltihabı, poliartrit.


polyneuropathy : n. Çeşitli sinirleri saran hasatlık, polinevropati.


postabortal : a. Düşük sonu, düşük sonrası.


reinforce : v. Kuvvetini artırmak, takviye etmek.


rhinotomy : n. Burun ameliyatı, rinotomi.


scarificator : n. Hacamat yapan alet.


stapedius : n. Üzengi kası, musculus stapedius.