Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

jugulum nedir?

jugulum : n. 1. Köprücükkemiği; 2. Boyun.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biostatistics : n. İnsan organizmasıyla ilgili biyolojik olayların sonuçlarını istatistik metotlarına uygulayarak inceleyen bilim dalı, biyoistatistik.


cardiogram : n. Kardiyografın kaydettiği çizgi, kardiyogram.


cetrimidi : n. Deterjan etkisi olan bi rantiseptik.


chromatic : a. 1. Boyanabilen; 2. Renge ait, kromatik.


costochondral : a. Kaburga ve kıkırdağına ait.


cytomorphosis : n. Hücrenin belli bir görevi yüklenmek üzere tedrici olarak değişme göstermesi, hücre farklılaşması.


disulphate : n. biochem. Bisülfat. Yer değiştirebilir bir hidrojen atomuna sahip sülfat.


ecdysis : n. 1. Epidermis tabakasının dökülmesi; 2. Yılan ve bazı böceklerde vücudu örten dış derinin soyulması, deri değiştirme.


ectoderm : n. Dışderi, ektoderm, ektoblast.


holism : n. İnsanı ruh ve beden olarak bölünmez bir bütün kabul eden felsefe görüşü, holizm.


hypastenia : n. Hafif derecede kuvvet kaybı, enerji azlığı.


interpolar : a. Kutuplar arası, iki kutup arasında.


lepromin : n. Lepraya karşı dokusal direncin tesbitinde test maddesi olarak kullanılan Mycobacterium'un leprae'dan zengin dokudan hazırlanış eriyik.


myomatous : a. 1. Miyoma ait; 2. Miyomlu.


otography : n. 1. Kulağın anatomi ve fizyolojisini belrileme, kulağı tanımlama; 2. Kulak üzerine yazılmış bilimsel eser.


ovoalbumin : n. Yumurta beyazında bulunan albümin.


papulosquamous : a. Üzeri pullanma gösteren papüllerden oluşan.


polyeshetic : a. Poliyesteziye ait.


quercetin : n. biochem. "quertcitron" meşesi kabuğundan alınmış bir sarı boya tozu.


recuperation : n. Bir hastalığı takiben kişinin eski sıhhatini yeniden kazanması, iyileşme.