Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

jugulum nedir?

jugulum : n. 1. Köprücükkemiği; 2. Boyun.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromidrosis : n. Özellikle ayaklarda meydana gelen aşırı miktarda ve kötü kokulu terleme.


coeliac : a. Karna veya barsaklara ait, çelyak, çölyak, coeliacus.


desmopathy : n. Bağ hastalıkları, demopati.


effeminate : a. Kadınımsı, kadına has, erkek davranışına benzemeyen.


enteradenitis : n. Barsak mukozasındaki bezlerin iltihab4.


graduation : n. 1. Ölçü bardağı üstündeki işaret, 2. tedricen değişme.


hyolaryngeal : a. dil kemiği veg ırtlak'la ilgili.


hypo-asthesia : n. Bir bölgeye ait duyarlılığın azaltılması.


inanition : n. Tamamen gıdasız bırakılmış birk vücudun aldığı fiziki durum, gıdasızlık, inanisyon.


lienculus : n. Küçük, aksesuvar dalak.


lithagogue : n. 1. Böbreklerde veya mesanede hasıl olan kumu çıkarma; 2. Taş çıkaran; 3. Taş (kum) çıkarıcı faktör.


lumen : n. (pl. lumina). Tüp şeklinde organın içindeki boşluk.


mesotendon : n. Tendonu kılıfına bitiştiren bağ dokusu zarı.


morphological : n. See: Morphologic.


necklace : n. Boynu gerdanlık şeklinde şeklinde saran patolojik oluşum.


nostalgia : n. Vatan (ev) hasreti, nostalji (home-sickness).


pack : n. 1. Hastanın vücuduna konan buzla dolu torba; 2. Kanamayı durdurmak için burun, uterus, vagina gibi boşluklara bez veya pamuk tıkama, tampon.


parasitism : n. 1. Parazitlerin sebep olduğu herhangi bir hastalık; 2. Parazit halinde yaşama, farklı iki organizmadan birinin faydasına, diğerinin zararına seyredenmüşterek şekli, parazitizm.


pyrology : n. Ateş veya hararet ilmi piroloji.


siderism : n. Bazı sinirsel hastalıklarda deri üzerinden madeni levya uygulanması esasına dayanan tedavi metodu, metal tedavisi.