Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

jugulum nedir?

jugulum : n. 1. Köprücükkemiği; 2. Boyun.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cobalt : n. biochem. Co sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 58.94 olan kimyasal element, kobalt.


cystometer : n. Mesanenin doluş yeteneği ve içindeki sıvının sebep olduğu basınç değişimlerini ölçen alet.


fiberless : n. Lisiz.


galenism : n. Galen tarafından ortaya konulmuş özellikle hümoral teoriye dayanan tababet görüşü.


glycometabolic : a. Şeker metabolizmasına ait.


hypomnesia : n. Hafıza bozukluğu, hafıza zayıflığı.


indurated : a. 1. Sertleşmiş; 2. Sert.


keratinocyte : n. Epidermis tabakasında, içinde keratin oluşan hücre, keratin hücresi, keratinosit.


lithiatry : n. Taşlardan bahseden tıp dalı.


lymphomatous : a. Lenfomlu, lenfoma ait.


mediate : a. 1. Dolayısiyle; 2. Mutavassıt.


micronize : v. Çok küçük parçalara bölmek.


palmar : a. Ayaya ait, palmaris,


parabiotic : a. 1. Parabiyoz'la ilgili; 2. Parabiyoz gösteren.


petrolatum : n. Biochem. Saf vazelin, gaz tasfiye edildikten sonra kalan tortusundan çıkarılan idrokarbon parafini yağı, gazyağından çıkarılan bir merhem.


phleboplasty : n. Venin plastik tamiri, fleboplasti.


plateletpheresis : n. Verici kanındaki trombositleri ayırarak, trombosit yetersizliği gösteren kimseye transfüzyon yapma.


pneumocentesis : n. Toplanan sıvı veya cerahati boşaltma amacıyla akciğer ortası açık iğne sokma, akciğer ponksiyonu, pnömosentez.


sphenotribe : n. Sfenotrezide kullanılan bir alet.


subpontine : a. Varol köprüsü altında bulunan.