Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

jugulum nedir?

jugulum : n. 1. Köprücükkemiği; 2. Boyun.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.


colour index : n. Bir hastanın alyuvarlarında bulunan hemoglobin miktarını relatif olarak ifade eden deyim.


cystolith : n. mesane taşı.


dolichocephaly : n. Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).


encephalodialysis : n. Beyin yumuşaması.


epidermolysis : n. Deri gevşekliği, epidermoliz.


epithalamic : n. 1. Epithalamus'la ilgili; 2. Thalamus üzerinde yerleşmiş.


gastear : n. Mide.


glucosin : n. biochem. Glükozdan amonyak tesiriyle meydana gelen bazik madde.


hyperlactation : n. 1. Emzirme devresinin normale oranla çok uzun oluşu, uzun süre bebek emzirme; 2. Emzirme devresinde memelerden normale oranla daha bol süt gelişi.


hypoendocrinism : n. İç salgı yetersizliği.


inspire : v. Havayı akciğerlere çekmek,soluk almak.


maleruption : n. Kusurlu diş çıkışı, dişin veya dişlerin normal yerinden uzaklaşarak çıkışı.


needle : n. v. 1. İğne; 2. İğne ile delmek.


otoncus : n. Kulak tümörü.


pancreatropic : a. Pankreas üzerine etki yapan, pankreas'ı uyaran.


pinkness : n. Pembelik.


posthioplasty : n. Sünnet derisinin plastik tamiri.


remedy : n. İlaç, deva, çare.


rep : n. Bir röntgen ışınım birimi (doku gramı başına 93 erg veren ışınım).