Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

jugulation nedir?

jugulation : n. Tıbbi müdahale ile hastalığın derhal önlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

costocervical : a. Kaburgalara ve boyuna ait.


diastatic : a. biochem. Nişastayı şekere tahvil eden, diyastatik.


disulphide : n. biochem. Disülfür, bir element ile iki atom kükürtten bileşik bir madde.


diuretic : a.&n. 1. İdrar verici, müdrir (ilaç); 2.İdrar ifrazının çoğalmasına ait.


hemometer : n. See: Hemoglobinometer.


heroin : n. Eroin, morfin hülasası, diyamorfin.


imagery : n. Çeşitli mental tasvirlerin yeniden hatırlanması.


iris : n. Gözün iris tabakası, gözbebeği etrafındaki renkli halka, iris.


karyosome : n. Çekirdeğin kromatin ağı içinde yer yer daha koyu görülen kromatin kümelerinden her biri.


keratolysis : n. Epiderm boynuzsu tabakasının ayrılması veya soyulması, keratoliz.


medicosocial : a. Hem tıbba, hem de sosyolojiye ait olan, her iki bilim dalını da ilgilendiren.


metopagus : n. Alınlarından birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


nonpathogenic : a. Hastalık meydana getirme yeteneği bulunmayan, patojen olmayan.


nucleoside : n. biochem. Nükleotidlerin hidrolizinden meydana gelen bir madde grubu, nükleozid.


ooblast : n. Yumurtayı geliştiren hücre, yumurta hücresi.


peliosis : n. See: Purpura.


pharyngoxerosis : n. Y utak kuruması, yutağın kuru hali.


precommissure : n. Ön bileşke.


pudendum : n. (pl. Pudenda) Haya yerleri, edep yerleri, dış üreme kısımları.


pupillometry : n. Pupillometre aracılığıyla gözbebeği çapının ölçülmesi.