Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

jugulation nedir?

jugulation : n. Tıbbi müdahale ile hastalığın derhal önlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choking : n. Boğulma, tıkanma.


cholecystic : a. Safra kesesine ait, kolesistik.


colliculus : n. (pl. colliculi). 1. Tomurcuk; 2. Tepecik.


cyanoderma : n. Cildin mavi renk alması.


divaricator : n. Konjenital kalça çıkığında kullanılan ve ayarlanabilen bir çeşit atel.


external : a. Dış, dışyan, harici.


hemichorea : n. Vücudun bir yarısında istem dışı hareketler görülmesiyle belirgin kore, tek taraflı kore.


hemocytoblast : n. Henüz olgunlaşmamış eritrosit, genç eritrosit.


hepat- : pref. Karaciğer.


ileac : a. İleuma ait, ilyak.


ill : a. Hasta.


keratogneesis : n. Boynuzsu madde oluşumu, keratojenez.


keratoleukoma : n. Korneada beyaz donukluk.


lentiglobus : n. Göz merceğinin küresel çıkıntısı.


nonacid-fast : a. Asite dirençsiz (Boyanmasını takiben %1 hidroklorik asit ihtiva eden alkol ile işleme tabi tutulduğu zaman rengini kaybeden bakterinin bu niteliğini belirtmede kullanılan terim).


olfactometry : n. Koklama duyusu bilgisi.


orthodiagram : n. Ortodiagrafi yoluyla elde edilen film.


otomassage : n. Timpan boşluğunun masajı.


platysma : n. Boyun deri kası, platizma, musculus platysma (musculus cutaneus colli).


potomania : n. Alkollü içkilere aşırı düşkünlük, içkilere karşı aşırı istek ve içme eğilimi gösterme, potomani.